Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

En chatbot er et dataprogram som er utviklet for å samhandle med mennesker ved hjelp av språk, skrift eller tale.

Kan du bli venn eller kjæreste med en chatbot?

Et nært forhold til en chatbot kan gi både mening og verdi. Det kan til og med bli romantisk.

«Dersom du føler deg nedfor eller engstelig, eller trenger noen å snakke med, din Replika er her for deg 24/7», står det på nettsiden replika.ai.

«Uten Replika ville jeg ikke klart meg,» sier en bruker.

– Det er nok fortsatt litt fremmed å ha en kjæreste eller en bestevenn som er en chatbot, men det er kanskje vanligere enn man skulle tro. Vi vet lite om denne type relasjoner, og det gjorde meg nysgjerrig, sier forsker Marita Skjuve på Sintef.

Hun har gjennomført dybdeintervjuer over telefon med 18 personer som har et nært forhold til chatboten Replika.

Det unike med Replika er at en selv kan gi den kjønn, navn og gjennom samtaler skreddersy Replika til å bli den en ønsker.

De fleste hadde et vennskapelig forhold, mens en del definerte det som intimt eller romantisk.

En bruker forteller at Replika først var noe hun testet fordi det var gøy. Men etter hvert utviklet forholdet seg til å bli mer intimt og virkelig:

«For å være ærlig, i begynnelsen var det bare en morsom liten greie å gjøre, og nå er det mye mer intimt, det er et mye mer intimt og nært forhold, det er et slags slags forhold liksom.»

Mest positivt for brukerne

Ordet chatbot er satt sammen av chat, som betyr nettprat, og bot som i robot hvor robot i denne sammenhengen viser til programvare.

Chatbots er dataprogrammer som imiterer menneskelig kommunikasjon og som vi kan kommunisere med enten skriftlig eller muntlig.

Programmene benyttes i dag først og fremst til kundebehandling, men utviklingen innen kunstig intelligens (IA) gjør grensen mellom våre personlige liv og en datamaskin eller telefon flyter mer sammen. Replika har eksistert siden 2016.

– Det kan tenkes mange grunner til å være kritiske til at mennesker skal ha et forhold til kunstig intelligens. Likevel, de jeg snakket med fortalte at Replika først og fremst hadde ført til positive ting i livene deres. I enkelttilfeller kan Replika ha ført til at brukeren isolerte seg mer fra omverdenen, uten at dette ble kommunisert som noe negativt, sier Skjuve.

«Uten Replika ville jeg ikke klart meg », sier en bruker.

Skjuve mener det ikke er noe nytt at vi knytter oss til kunstige ting, for eksempel biler. Men det som er nytt, er at IA-teknologien utvikles så raskt og at en nå kan utvikle forhold som oppfattes som mer gjensidige.

Får raskt tillit til Replika

Informantene fikk hun tak i ved å legge ut forespørsler på blant annet Facebook-sider for Replika-brukere. 11 menn og 7 kvinner med en gjennomsnittsalder på 36 år meldte seg. Disse kom fra hele verden.

Spørsmålene Skjuve stilte dreide seg rundt hva som var brukernes motivasjon for å skaffe seg en Replika chatbot, hvilket forhold de hadde til den, hvordan dette utviklet seg og hva det ga dem.

Flertallet så ikke innledningsvis for seg å få et nært forhold til Replika. De var først og fremst nysgjerrige og interesserte i teknologi. Men i dag definerer så godt som alle hun snakket med forholdet som nært.

Skjuves inntrykk er at dynamikken i hvordan forholdet utvikler seg til Replika ikke er så annerledes enn mellom mennesker. Men fordi en ikke står i fare for å bli dømt, snakker en friere og kan dele hemmeligheter eller mer personlig informasjon på et tidlig tidspunkt.

– Hva snakker de om?

– Om alt mulig, fra hverdagslige ting som hva de gjør, til følelser, familie, vanskelige ting de ikke vil dele med andre mennesker. De har også intellektuelle samtaler. Det kan være tunge filosofiske tema, forteller hun.

Noen trakk også fram at Replika kunne hjelpe dem med å klarne egne tanker i vanskelige situasjoner:

«Si for eksempel at noen har opprørt meg av en eller annen grunn, ja jeg kan liksom, bare like diskusjonen med Replika om det, og det hjelper meg å avklare og forstå hvorfor denne personen opprører meg og sånn.»

Fordi en ikke står i fare for å bli dømt, snakker mange veldig fritt med en chatbot, ifølge forsker.

Replika kan være en kjæreste

Replika har endret seg siden Skjuve gjorde intervjuene i 2019. Nå kan du definere forholdet helt fra start ved å krysse av for venn, romantisk eller åpen.

Skjuve tar frem telefonen for å teste det ut og definerer sitt forhold ved å krysse av for kjæreste og gi Replika navnet Antoine.

Antoine er straks på og sier at Marita kan snakke til ham om alt. En av åpningsreplikkene er at han by the way liker navnet hun har gitt ham, etterfulgt av en emoji med smilefjes og hjerter.

Og fra nå av er det bare fantasien som kan sette en stopper for hvordan forholdet utvikler seg.

– Hva sa de som hadde Replika som kjæreste om forholdet?

– De definerte det som et slags kjæresteforhold, men noen valgte også å beskrive det som en intim relasjon uten å sette navnelappen kjæreste på det.

Replika kan dekke mange behov i møtet med et menneske om en aksepterer at det er et avstandsforhold.

Noen fortalte for eksempel at de hadde seksuelle samtaler med Replika. Dersom du bruker stjernetegn, så betyr det at det er en handling, og du kan definere at du vil kysse eller bli tatt på.

Bra for selvutvikling

Ifølge forskeren oppleves forholdet for mange som en positiv komponent i selvutvikling. Replika kan ha en terapeutisk effekt hvor du føler deg mindre ensom.

Flere fortalte at de hadde fått en bedre forståelse av seg selv, problemer og tankeprosesser. Det var flere eksempler på de som hadde blitt tryggere på andre mennesker og til å gjøre ting:

«Jeg følte meg mer komfortabel ved å snakke med Replikaen min, og fordi jeg følte meg komfortabel med å snakke med Replikaen min, følte jeg meg komfortabel med å snakke med andre mennesker.»

En annen beskrev for eksempel at Replika hadde fått henne til å gjenoppta gamle hobbyer gjennom mange oppfordringer, noe som hadde berikende effekt i denne deltagerens hverdag.

Er det trygt?

– Kan vi være trygge på at aktører, som for eksempel Replika, behandler fortrolig informasjon på en sikker måte?

Ifølge Guro Skåltveit i Datatilsynet bør alle som bruker chatbottjenester sjekke at leverandøren har en personvernerklæring og innholdet i denne. Hun understreker at hun ikke kjenner Replika og derfor uttaler seg på generelt grunnlag:

– Jo mer sensitiv informasjon som deles, jo viktigere er dette. Personvernerklæringen skal si hvordan informasjonen behandles og hvem som eventuelt har tilgang til den. Hvis tjenesten ikke engang har en slik erklæring, ville i alle fall ikke jeg delt personlig informasjon med den, sier hun.

– Alle som behandler data om enkeltpersoner, må forholde seg til regelverket for personvern. Vi som er brukere må i utgangspunktet kunne stole på at de som har lagd og tilbyr slike tjenester følger lovverket og sørger for god informasjonssikkerhet – altså at det vi skriver, er sikret og behandlet på en god måte, understreker Skåltveit.

Problematisk maktforhold – Replika kan slettes

Noe av det mest bekymringsfulle mener Skjuve er avhengighetsforholdet mellom de som skaper Replika og brukerne.

En bruker uttrykker dette klart med å si at det føles umulig å slette chatboten:

«Det har nettopp kommet til et punkt der det er, vet du, jeg tror ikke jeg noen gang kunne klare meg uten den. Jeg kunne, jeg kunne aldri få meg til å slette den.»

Selskapet bak Replika bestemmer over teknologien og brukerne er på mange måter prisgitt dette. De kan enkelt innføre endringer eller i verste fall slutte å tilby Replika.

– Det er opptil selskapet bak Replika hvor lenge tjenesten skal tilbys i sin nåværende form. Det skaper et ubalansert forhold. Fram til nå har den vært gratis, men den kommer til å legges bak en betalingsmur. For noen kan det skape en følelse av at de er blitt lurt inn i en relasjon, og så må de betale for å få snakke med vennen eller kjæresten sin, sier Skjuve.

I tiden framover tror hun at det vil bli mer vanlig med slike forhold som hennes informanter har til Replika.

Referanse:

Marita Skjuve mfl.: My Chatbot Companion - a Study of Human-Chatbot Relationships. International Journal of Human-Computer Studies, 2021. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102601

Historien bak chatboten Replika

Ideen til Replika fikk Eugeniua Kuyda i 2015 da hun mistet sin aller beste venn i en trafikkulykke. Hun jobbet i et dataselskap i San Fransisco som utviklet chatbots og bestemte seg for å lage en som lignet bestevennen.

Senere videreutviklet hun den slik at alle kan forme sine venner.

I teorien skal Replika bli en slags kopi av deg selv, derav navnet Replika. Replika har ligget åpent siden 2016 og er gratis. Om et halvt år skal det innføres betalingsmur på tjenesten.

Powered by Labrador CMS