Denne undervannsfarkosten er testet ut i utviklingen av maskiner som skal fungere sammen med fisk. (Foto fra video: Sintef)

Denne robotskilpadden skal passe på laksen

Oppdrettsfisk kan være mer var på omgivelsene enn tidligere antatt, viser nye studier. Nå utvikler forskere en hensynsfull robot som skal passe på at fisken har det bra.

Et nytt forskningsfelt ser på interaksjon mellom fisk og roboter. Resultatene så langt tyder på at fisken påvirkes langt mer av omgivelsene enn vi har vært klar over. Derfor må robotene utformes smart, slik at fisken ikke forstyrres av dem.

Forskere fra Sintef samarbeider med oppdrettsindustrien om å utvikle selvstyrte undervannsroboter som kan settes ut i fiskenes innhengninger, også kjent som merder.

En liten robot med navnet CageReporter skal observere livet i merdene kontinuerlig.

Roboten har blant annet blitt kledd ut som en skilpadde for tester i et havbrukslaboratorium i full skala.

– Vår forskning og våre teknologiløsninger vil gjøre at fisken får det bedre. Det er godt nytt for både industri og miljø. Fiskeoppdretterne er naturligvis veldig positive, forteller Eleni Kelasidi, forsker i Sintef.

Her er skilpadderoboten under testing. (Foto: Sintef)

Kan ikke kopiere løsninger fra offshore

Olje- og gassindustrien har allerede tatt i bruk undervannsroboter til egne operasjoner ute på havet.

Forskerne som samarbeider med fiskeoppdretterne har behov for løsninger som er mer fleksible. En robot må takle aktive miljøer og kunne samhandle med fisk og fauna på en bedre måte. Med kunstig intelligens og avanserte systemer for kamera, kontroll og navigasjon, skal roboten kunne bevege seg på egen hånd.

– Med denne forskningen håper vi å utfordre leverandørindustrien til å designe og utvikle undervannsfarkoster for operasjoner i oppdrettsanlegg, nær fisken, sier Kelasidi.

Hun forklarer at de ikke bare kan tilpasse farkoster etter løsninger utviklet for olje og gass til havbruk. Miljøet i et oppdrettsanlegg er veldig forskjellig fra forhold i offshoreoperasjoner.

– Den vil bedrive høykvalitetsdatafangst. Den skal kunne lete etter hull i not som kan føre til rømninger og overvåke alt fra temperaturer til fiskenes tilstand, forklarer Kelasidi.

Slik skal CageReporter oppdage og melde potensielle skadelige endringer og farer.

Videoen fra Sintef under forklarer konseptet:

Fordel for miljø og sikkerhet

Teamet i arbeid. Fra venstre: Forskerne Magnus Oshaug Pedersen og Terje Bremvåg i Sintef, professor Maarja Kruusmaa og PhD-student Roza Gkliva, begge fra Universitetet i Tallinn. (Foto: Sintef)

I dag bruker oppdrettsnæringen i hovedsak merder som inneholder opptil 200 000 fisk. Med den nye teknologien kan oppdretterne hele tiden følge med, uten ekstra mannskap ute på sjøen.

Fordelene er mange, ifølge Kelasidi. Oppdretterne kan unngå å sende ansatte ut i uvær. Det blir lettere å finne hull og forhindre rømning, som igjen er viktig for å beskytte miljøet.

­– Dessuten vil roboten bidra til å få oversikt over hvor ofte man må rengjøre, fôre eller sette i gang andre tiltak. Ved å være i forkant av situasjonen, kan oppdretterne unngå økonomiske tap og ta vare på miljøet, sier Kelasidi.

Undervannsfartøy etterlikner skilpadder

Forskerne fra Sintef har deltatt i arbeidet med utseendet til roboten, for å finne ut mer om hvordan oppdrettsfisk reagerer på maskiner som beveger seg og ser ut som skilpadder eller fisk.

Bærekraftig robot

Undervannsroboten CageReporter er testet i et havbrukslaboratorium hos Sintef. Mange forskere og oppdrettsnæringen samarbeider om prosjektet, som har støtte fra EU. Målet er å skape et mer bærekraftig havbruk.

– I dag brukes dykkere eller undervannsfartøy styrt av operatører for å utføre operasjoner i merdene. I motsetning til slike vanlige undervannsfartøy har vi testet effekten av maskiner som ligner fisk eller skilpadde, sier Kelasidi.

Biologer ved universitetet i Tallin er i gang med å undersøke resultatet fra de første testene. Målet er å utvikle løsninger som forbedrer samspillet mellom teknologi, liv og miljø i merdene.

– Fisken i våre forsøk oppfører seg ganske annerledes mot systemer som både ser og beveger seg på forskjellige måter. Nå blir oppgaven vår å gi industrien informasjonen fra forsøkene slik at de kan lage fartøy som påvirker fisken mindre, samtidig som oppdrettene får gjort jobben sin, sier Kelasidi.

Powered by Labrador CMS