Her ser du Tirslundstenen, som Harald Blåtann ifølge sagnet skulle ha forsøkt å stjele. (Foto: Wikimedia Commons)

Danmarks kjempesteiner: Harald Blåtann prøvde å stjele denne enorme steinen

Her er historien og mytene bak noen av Danmarks største steiner.

Rundt i det danske landskapet kan du finne de såkalte kjempesteinene, som måler over fire meter i bredden.

Steinene er også bærere av hemmeligheter, myter og sagn som stammer helt tilbake fra jernalderen, vikingtiden og den tidlige middelalderen.

Den gang var ikke natur bare natur, men steder med mange ritualer, forklarer Simon Nygaard, som er doktorgradsstudent på Avdeling for Religionsvitenskap under Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet i Videnskab.dks ukentlige podcast:

– Folk ofret blant annet fiendenes våpen som takk for at man hadde vunnet et slag. På samme måte har det sannsynligvis foregått ritualer ved disse kjempesteinene, og det har oppstått mange myter rundt dem.

En av mytene var at de hadde blitt kastet ned fra himmelen av jotner, altså kjemper, som forsøkte å treffe kirker.

– Ideen er kjent fra det norrøne diktet Grottesangen, som handler om en stein som er så stor at ingen mennesker kan løfte den – bare jotner, sier Nygaard.

Kart over kjempesteiner i Danmark. Klikk på de brune prikkene på kartet for beskrivelser og bilder av kjempesteiner i Danmark. Mange er besøkt og beskrevet, men ikke alle. Flere beskrivelser (de som mangler er markert med blå prikk) kommer i takt med at prosjektet utvikler seg. (Kart: geus.dk)

Haralds steinkupp

Kjempesteinene er også knyttet til fortellinger av mer historisk karakter. Det gjelder blant annet Tirslundstenen, som står i Tirslundsplantagen på Midt-Jylland.

– Navnet stammer fra krigsguden Týr fra norrøn mytologi, sier Henrik Granat, som er geolog ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Han forteller at steinen vakte interesse hos vikingkongen Harald Blåtann, som rundt år 900 forsøkte å stjele steinen og frakte den hjem til Jelling, der den skulle stå til ære for foreldrene hans, Gorm den Gamle og Thyra.

Om kjempesteiner i Danmark

  • Det finnes 90 kjempesteiner i Danmark.
  • Mange av dem er plassert på Bornholm og på Læsø.
  • De fleste kjempesteinene er magmatiske bergarter som granitt.
  • Magmatiske bergarter har størknet fra smeltet steinmasse som kalles magma.

Kilde: Kæmpesten.dk

– Harald Blåtann sender av gårde to krigere, og de får steinen opp på en jernslede. Den ene historien går ut på at sleden setter seg fast, forklarer Granat.

– Den andre går på at sønnen Svein Tjugeskjegg begynner å lage bråk. Han vil være konge i stedet for faren. Derfor kaller Harald hjem krigerne, og dermed må de la steinen stå.

Steinen står fortsatt på Midt-Jylland, og kuppet slo altså feil.

Granat forteller at folk har gravd rundt steinen for å finne jernslede, som i noen fortellinger faktisk ble beskrevet som en gullslede.

Smart geolog reddet Hvissingestenen

En annen stein som bærer på en interessant historie, ligger i Albertslund.

Den er døpt Hvissingestenen og er den største på Sjælland.

Men egentlig er det et lykketreff at den steinen fortsatt står der.

For på 1960-tallet ble steinen funnet i forbindelse med en nedgravd kloakkledning, og arbeidene foreslo at den skulle sprenges.

De hadde allerede laget fem til seks hull i steinen til dynamitten.

– Heldigvis var det en smart person fant ut at de burde spørre en geolog først. Geologen oppdager straks merker fra istiden, og steinen blir fredet, forteller Granat.

Du kan høre mye mer om kjempesteinenes historie, og hvordan steinene ble kapslet inn i is under den siste istiden og ble brakt til Danmark, i ukens videnskab.dk-podcast.

Her kan du se når Henrik Granat blant annet forklarer hvorfor kjempesteiner er så fascinerende og tar med deg på tur ut til Lereltestenen. (Video: GEUS/YouTube)

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS