Joe Biden får en oppfriskningsdose av koronavaksine i Det hvite hus i oktober 2022.

Pandemien var over dobbelt så dødelig i USA som i Norge, men ikke i statene der flest var vaksinert

Bare halvparten av innbyggerne i de dårligst vaksinerte amerikanske statene hadde mottatt sine doser.

Det er ikke første gang det kommer forskning som viser at koronapandemien har rammet ekstra hardt i USA.

I 2020 skrev forskning.no om en studie som viste at det store landet hadde vesentlig større overdødelighet enn i Europa. På dette tidspunktet hadde Norge faktisk en viss underdødelighet – det døde altså færre mennesker enn forventet i et vanlig år.

Men hvordan har det gått siden da, etter ankomsten av både vaksiner og nye varianter av covid-19?

Det har amerikanske forskere forsøkt å finne ut av.


Mye flere koronadøde per 100.000

Alyssa Bilinski fra Brown School of Public Health og hennes kollegaer har analysert data over dødelighet – både fra delta, omikron og andre årsaker – i perioden fra juni 2021 til mars 2022.

Forskerne har sammenlignet tallene for de 20 rikeste OECD-landene med over fem millioner innbyggere.

Resultatene er ikke oppløftende for amerikanerne.

I USA døde 111 mennesker per 100.000 innbyggere av covid-19 i denne perioden. Det tilsvarende tallet i Norge og Canada lå på rundt 30. Selv landene med høyest dødelighet, som Storbritannia og Østerrike, lå ikke høyere enn 65 dødsfall per 100.000.

Det var imidlertid stor forskjell mellom statene i USA. De ti statene med høyest vaksinedekning hadde 75 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens tallet i de ti minst vaksinerte statene var 146.

Større generell overdødelighet

I tillegg hadde forskerne altså undersøkt generell overdødelighet i de samme landene. Overdødelighet er hvor mange flere som dør i en viss periode, for eksempel sammenlignet med samme periode året før. Dette utfyller tallene over koronadøde.

Ofte kan ulike land og regioner ha ganske forskjellig praksis for hva som skal til for å telle et dødsfall som koronadød. Ved å også se på tall over overdødelighet generelt kan forskerne få et bedre bilde.

I dette tilfellet bekreftet tallene over overdødelighet inntrykket fra koronatallene.

Svært mange døde der færrest var vaksinert

Her ligger Norge og Danmark rundt midt i laget, med oppimot 60 ekstra døde per 100.000 innbyggere, sammenlignet med tall for årene før pandemien. Tallene for Sverige og Belgia er nede rundt 33.

USA har derimot i gjennomsnitt rundt 145 ekstra døde per 100.000 innbyggere. Men også her er forskjellen stor mellom stater.

De ti statene med best vaksinedekning har bare 65 ekstra døde, mindre enn både Italia, Østerrike og Finland. De ti statene med dårligst vaksinedekning har derimot over 190 ekstra døde per 100.000.

Denne forskjellen kan skyldes vaksineringen i seg selv. Bare halvparten av innbyggerne i de dårligst vaksinerte statene hadde mottatt sine doser. I statene med best dekning hadde derimot 73 prosent av befolkningen fått vaksine. Dette er like mye som i Norge.

Men det er også mulig at dødstallene i tillegg reflekterer kvaliteten på helsetilbudet til befolkningen eller andre forskjeller mellom statene.

Mener hundretusenvis av dødsfall kunne vært unngått

Uansett grunn er ikke dette særlig hyggelige tall for USA.

Hvis alle statene hadde gjort det like bra som de ti best vaksinerte, kunne over 266.000 dødsfall vært avverget, skriver Bilinski og kollegaene i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA.

Og hvis USA hadde matchet noen av landene de sammenligner med, snakker vi om opptil 470.000 avvergede dødsfall.

Disse resultatene understreker at USA fortsetter å henge bak lignende land både i koronadødelighet og dødelighet generelt, skriver forskerne.

Referanse:

A. Bilinski m. fl., COVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 20 Comparison Countries, June 2021-March 2022, JAMA, januar 2023.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS