Mange russere ble skeptiske til vaksiner. Et flertall tok ikke den russiske Sputnik-vaksinen.

Putin mistet kontrollen over konspirasjons­teoriene om koronaviruset

Putin kan ha lyktes med å få en god del russere til å tro på historien om nazistene i Ukraina og Vesten. Men Kreml-ledelsen fikk aldri kontroll på fortellingen om korona i Russland.

– Da propagandaen skulle handle om folks private liv og slikt de selv godt kan forstå, så bommet den grovt.

Forskerne Natalia Moen-Larsen og Ilya Yablokov har gransket samtalene mellom 130.000 medlemmer i kanalen «Covid-19-motstandsgruppen» på det sosiale mediet Telegram. Dette er en av flere lignende populære samtalegrupper om korona og om krig i Russland.

Det aller meste handler om konspirasjonsteorier.

Studien fortalte de to forskerne mer om under et seminar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Konspirasjonsteorier i vest og øst

Ilya Yablokov er spesialist på digital journalistikk og desinformasjon ved Universitetet i Sheffield. Han innledet med å rette søkelyset mot Vesten og vårt samfunn med frie medier og full ytringsfrihet.

– Her i Vesten ble høyreorienterte og venstreorienterte konspirasjonsteoretikere på mange måter forent under pandemien.

– For de høyreorienterte handlet det om eliter som ville kontrollere dem. For de venstreorienterte handlet det om hvordan pandemien ble styrt og hvordan korrupte eliter brukte den til å knuse vanlige mennesker og deres verden.

– To konspirasjonskulturer som politisk tilsynelatende står langt fra hverandre, ble brakt sammen da de kunne peke ut den samme fienden, nemlig eliten.

I Vesten speiler dette en viktig side ved dagens samfunn: At mange har veldig lav tillit til demokratiet og demokratiets institusjoner.

Hva med Russland og Kina?

Hva da med autoritære stater som Russland og Kina?

For statsledere som Vladimir Putin og Xi Jinping ga pandemien en glimrende mulighet til å stramme grepet om folket sitt og trygge makten de besitter.

– Vladimir Putin brukte pandemien til å endre landets grunnlov. Han fikk arrangert en rigget folkeavstemning. Den gir ham nå kontroll over landet sitt på ubestemt tid.

Men det Putin-regimet neppe hadde regnet med, var det russiske folkets reaksjoner på koronapandemien.

Da pandemien pågikk som verst, så nektet et flertall av russerne å ta del i det statlige vaksineprogrammet med den russiske Sputnik-vaksinen.

Og da myndighetene i Russland etter hvert forsøkte å handle i tråd med globale praksiser for å hindre spredning av viruset i befolkningen, så var folks tillit til myndighetene så lav at de mislyktes grundig.

Resultatet ser vi nå konturene av.

Russland er fullt av konspirasjonsteorier

Yablokob og Moen-Larsen har altså forsøkt å danne seg et bilde av hvordan grasrota i Russland reagerte på myndighetenes koronatiltak. Slik har de oppdaget hvor fullt også Russland er av konspirasjonsteorier som vender seg mot makteliter.

Det hører med at det sosiale mediet Telegram som de to forskerne studerte, tilsynelatende ikke er underlagt de russiske myndighetenes kontroll. Dette er ulikt mye annet som forgår på nettet i Russland.

– Ingenting av det som ble lagt ut i denne gruppen på Telegram, ble slettet av myndighetene.

Akkurat dette ga forskerne en unik mulighet.

For at datamaterialet i gruppen med 130.000 medlemmer skulle bli overkommelig å lese gjennom, bestemte de to forskerne seg for å konsentrere seg om alt som ble lagt ut av medlemmene i løpet av en enkelt måned hvert av årene 2020, 2021 og 2022.

Fascisme, Bill Gates og 5G

– Vi fant ingen støtte til noe av det myndighetene i Russland gjorde under pandemien.

Kjernehistorien de to forskerne fant hos de mange medlemmene i «Covid19-motstandsgruppen», kan i stedet kort oppsummeres slik:

  • Globale eliter har gått sammen for å bygge en ny fascistisk verdensorden.
  • Folk blir injisert med vaksiner som inneholder moderne teknologi på nanostørrelse, som igjen er koblet opp mot det nye 5G-nettverket.
  • Bill Gates kan være hovedpersonen bak alt sammen. Vestlige legemiddelselskaper er viktige deltagere.

– Flere var også opptatt av at elitene kan ha som mål å redusere jordas befolkning med 50 prosent, forteller Natalia Moen-Larsen. Hun er Russland-forsker ved NUPI.

Hva med Sputnik-vaksinen?

Hva mente så russerne i dette store nettsamfunnet om Russlands egen Sputnik-vaksine?

Her var flere i tvil.

– Et spørsmål folk stilte, var hvorfor denne vaksinen ble solgt til land som er vennligsinnede mot Russland, dersom også denne vaksinen er farlig. Hvorfor ble ikke Sputnik-vaksinen da heller solgt til USA og amerikanerne?

Andre mente at siden Vesten ikke ville ha Sputnik-vaksinen, så er det et bevis for at den er trygg å bruke.

En fortelling som var spesielt populær og som forskerne fant igjen i rundt 40 prosent av alle innleggene de leste, handlet om WHO (Verdens helseorganisasjon) og Bill Gates. Jens Stoltenberg og Donald Trump ble også trukket inn i denne historien om hvordan viruset og vaksinen brukes av elitene i Vesten til å ta over verden og få kontroll over Russlands territorium.

Russland var det første landet som offentliggjorde at det hadde utviklet en koronavaksine. Mye russisk propaganda ble spunnet rundt dette. Men siden gikk det galt for det russiske vaksinasjonsprogrammet. Var det fordi russerne fikk høre så mye om alt som var feil med vaksinene i Vesten, at de også ble skeptiske til sin egen vaksine?

Et mål om å skape forvirring

Ilya Yablokov mener at disse innleggene gir et godt bilde av hva en ikke uvesentlig del av alle russere tenkte under pandemien.

– Det interessante er at vi her kan se russere uttale seg om og diskutere en rekke ting, uten myndighetenes godkjennelse.

Hva makthaverne i Kreml tenker om dette, vet vi lite om.

Yablokov spekulerer likevel på om en idé i Kreml kan være at konspirasjonsteorier som dette bidrar til den allmenne forvirringen i samfunnet.

Trollfabrikkene i Russland har gitt opp å påvirke innbyggerne i vestlige land til å bli Putin-tilhengere. Nå er målet deres heller å skape mest mulig forvirring og splittelse hos folk i Vesten.

Kanskje er tanken hos noen Kreml-ledere at allmenn forvirring også blant Russland egne innbyggerne er det mest formålstjenlige for regimet?

Konspirasjonsteorier spres raskt

En ting forskerne bet seg merke i da de leste innleggene på det sosiale mediet, er hvor raskt nye globale konspirasjonsteorier blir plukket opp av folk i Russland.

Om en ny teori ble lansert et sted i utlandet, enten det var på spansk, engelsk eller kinesisk, så dukket den kort tid etterpå opp hos medlemmene i «Covid-19-motstandsgruppen» i Russland. Frivillige som jobbet for nettverket så det hele tiden som sin oppgave å så raskt som mulig sørge for å «opplyse» de andre medlemmene om det siste nye av internasjonale konspirasjonsteorier.

– Vi er også blitt slått av at Vladimir Putin nesten aldri dukker opp i disse konspirasjonsteoriene, sier Yablokov.

– Ellers i det russiske samfunnet dukker jo Putin opp overalt. Han er i alle kanaler.

Forskerne spekulerer på om Putin rett og slett ikke er interessant for disse menneskene. Eller handler det om at folk er redd ham?

Yablokov minner om at Putin aldri under pandemien selv annonserte noen nyhet som kunne tolkes som negativ for folk. Han sto hele tiden utelukkende for det positive. Det negative ble alltid overlatt til andre.

Kan folk ha latt seg lure av dette?

Jødene står bak krigen i Ukraina

Etter et pandemien er over i Russland, så har ikke nettsamfunnet forskerne gransket, blitt nedlagt.

I stedet er det blitt omformet til et anti-jødisk nettsted.

– Nå handler det mest om å kritisere krigen i Ukraina og å formidle at dette er en krig startet av jødene.

Igjen ser forskerne hvordan konspirasjonsteorier får fritt utløp, uten at makthaverne i Russland har kontroll på historiene som formidles.

Forgiftede fugler sluppet ut fra Ukraina

En helt spesiell konspirasjonsteori forskerne har sett nærmere på, som trolig stammer fra en av trollfabrikkene i Russland, handler om hvordan USA har bygget opp biologiske laboratorier i Ukraina for å masseprodusere koronavirus og bruke dette til å drepe russere.

Drapene skal utføres på en helt spesiell måte, ifølge teorien. Nemlig gjennom å sende koronasmittede fugler inn over Russland.

– Teorien kan høres bisarr ut. Likevel spredte den seg til så vel Putin-kontrollerte medier i Russland som til internasjonale konspirasjonsnettsteder.

Kreml-ledelsen har selv investert mye i denne biolab-historien, forteller Yablokov. Det er blant annet blitt produsert egne dokumentarprogrammer på russisk TV med utgangspunkt i fortellingen om laboratoriene og koronafuglene som skal fly inn over Russland.

Russisk statlig TV avslører hvor til sammen 30 hemmelige USA-finansierte biolaboratorier for koronavirus-produksjon er plassert i Ukraina.

Bruker biolab-teorien igjen

Overraskende nok var det under pandemien få i Russland som interesserte seg for denne «offentlige» konspirasjonsteorien.

Yablokov tror at Kreml likevel vil forsøke å kjøre akkurat denne historien igjen. De har nemlig lite annet å ty til når de jakter på argumenter for krigen mot Ukraina.

– Vi har sett Kreml jobbe veldig hardt for å forklare russerne hvorfor de angrep Ukraina.

– Selv mener jeg at det er utenriksminister Lavrov som har fremmet denne teorien på nytt, for å forsøke å få russiske vaksinemotstandere med seg i Ukraina-krigen.

– Men vi ser helt tydelig at dette ikke er noe som fungerer. Folk bryr seg lite om dette.

Ukraina-krigen et sjokk

Spesialisten på desinformasjon ved Universitetet i Sheffield minner om at Ukraina-krigen kom helt ut av det blå for mange russere.

– Den kom som et sjokk på mange. Myndighetene hadde ikke gjort noen jobb med å forberede russerne på krigen.

Det Putin-regimet likevel har kunnet bygge på, er den mangeårige monopoliseringen av minnet om 2. verdenskrig – en fortelling som også handler om hvordan dagens russere må være forberedt på å måtte forsvare seg mot fascismen og nazismen som truer dem fra vest.

Mangler kontroll over fortellingene

Samtidig viser Moen-Larsen og Yablokov sin studie oss hvor lite kontroll myndighetene i det autoritære Russland har over de historiene folk forteller hverandre.

Det er slett ikke bare i Vesten at mange dyrker konspirasjonsteorier.

– Vi ser hvordan motstanden mot eliter driver veldig mange. Her viser det seg at også den offentlige propagandaen i Russland har sine begrensninger.

Forskerne vil ikke se bort fra at russiske myndigheters høyst tvilsomme bruk av ord som «nazisme» og «fascisme» kan bli vendt mot dem selv. Kanskje kan representanter for Russlands egne myndigheter snart oppleve å bli kalt nazister og fascister.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS