Utmattelse som senfølge av covid-19 kan sammenliknes med den som følger andre sykdommer, som for eksempel langtkommen kreft og alvorlig nyresykdom, ifølge britiske forskere.
Utmattelse som senfølge av covid-19 kan sammenliknes med den som følger andre sykdommer, som for eksempel langtkommen kreft og alvorlig nyresykdom, ifølge britiske forskere.

Long covid: Forskere sammenlikner symptomene med langtkommen kreft og alvorlig nyresykdom

Enkelte pasienter skåret lavere på livskvalitet enn folk med andre alvorlige sykdommer, ifølge ny studie.

Listen over symptomer på long covid er lang.

De vanligste er utmattelse, pustevansker, endringer i smaks- og luktesans, søvnproblemer, hjernetåke, hjertebank og problemer med å være i oppreist stilling.

Sykdommen kalles også «senfølger av covid-19».

Ifølge NHI får opptil 20 prosent av dem som har vært syke med korona, senfølger. De har fremdeles symptomer 12 uker etter at de var syke. Ifølge en rapport fra forskere ved Oslo universitetssykehus kan ti prosent få kognitive problemer i mange måneder etter infeksjonen.

Nå har britiske forskere undersøkt hvordan det er å ha long covid opp mot andre sykdommer, som for eksempel kreft.

Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMJ Open.

Utmattelse er verst

Utmattelse er en av de største plagene folk opplever etter en koronainfeksjon.

Ifølge de britiske forskerne er det dette symptomet som også påvirker pasientene mest.

Deltakerne i den nye studien skåret høyere på utmattelse enn personer med kreftrelatert blodmangel og de som hadde alvorlig nyresykdom.

Studien viser også at long covid påvirket hverdagen i like stor grad som sykdommen parkinson.

For Christel Brurås Leine (42) har både den mentale og fysiske utmattelsen endret livet hennes fullstendig. Hun må sitte når hun lager mat, dusjer og pusser tenner, og hun blir sengeliggende etter puslespill med sønnen på fire år. Hun kan ikke lenger jobbe som sykepleier. Les mer om Brurås-Leine i denne saken på forskning.no.

Flere tusen pasienter via app

Studien omfattet 3.750 pasienter som var blitt henvist til en klinikk for long covid etter at de opplevde symptomer mer enn 12 uker etter koronainfeksjon.

Pasientene svarte på spørsmål via en app.

Spørsmålene var blant annet hvor lenge de hadde hatt symptomer, hvordan symptomene påvirker hverdagen deres og hvordan de vurderte de ulike symptomene som utmattelse, depresjon, angst, pustevansker og hjernetåke.

Fakta om studien

  • Over 90 prosent av deltakerne var i arbeidsfør alder, det vil si mellom 18 og 65 år.
  • Cirka halvparten av dem hadde vært ute av stand til å jobbe minst én dag i løpet av en måned. 20 prosent kunne ikke jobbe i det hele tatt.
  • Nesten tre fjerdedeler, 71 prosent, av pasientene var kvinner.

De måtte også svare på hvordan dette påvirket livskvaliteten.

En usynlig sykdom

– Long covid er en usynlig sykdom, og mange mennesker må nå prøve å håndtere betydelige endringer i hvordan kroppene deres fungerer, sier William Henley, professor ved Universitetet i Exeter, til avisen The Guardian.

Han er en av forskerne bak den nye studien som sammenlikner long covid med andre sykdommer.

– Det er ganske sjokkerende at long covid kan gi mennesker mer utmattelse og dårligere livskvalitet enn enkelte kreftformer. Men støtten og forståelsen er ikke den samme. Vi trenger mer forskning, slik at vi kan utvikle tjenester som støtter mennesker som prøver å håndtere sin nye situasjon, sier han til avisen.

De britiske forskerne er ikke alene om å uttale seg om dette.

En forsker fra Oslo universitetssykehus mener at Folkehelseinstituttet undervurderer long covid.

Referanse:

Sarah Walker m.fl: Impact of fatigue as the primary determinant of functional limitations among patients with post-COVID-19 syndrome: a cross-sectional observational study. BMJ Open. Juni 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS