En kanadisk studie konkluderer med at de som hadde vært coronasyk, hadde større risiko for å utvikle diabetes i månedene etterpå, sammenlignet med de som hadde testet negativt. Dette er slett ikke den første studien som finner en slik sammenheng.

De som hadde covid-19, fikk større risiko for diabetes 2, ifølge en ny studie

Funnet stemmer med resultatene fra flere andre undersøkelser.

Det er godt kjent at infeksjonssykdommer kan gi senskader hos en del av de smittede.

Dette ser også ut til å gjelde for covid-19. En oppsummering fra 2023 konkluderte med at viruset kan skape langsiktig trøbbel i både immunsystemet og i mange organer i kroppen.

Et av problemene som ser ut til å kunne oppstå etter covid-19-infeksjon, er diabetes.

Flere studier fra ulike land har vist at covid-rammede har større risiko for å utvikle diabetes i månedene etterpå. Dette kan gjelde både diabetes type 1 og 2.

Og nå kommer altså enda en studie som peker i samme retning. I denne studien var imidlertid økningen i risiko ganske liten.

Stor undersøkelse

Det er kanadiske forskere som står bak den nye studien. Zaeema Naveed fra British Columbia Center for Disease Control og hennes kollegaer har brukt data fra en stor kanadisk befolkningsundersøkelse.

De sammenlignet rundt 125.000 personer med påvist covid-19 med over 500.000 personer med negative PCR-tester. Deltagerne ble fulgt opp i over åtte måneder i gjennomsnitt.

Forskerne registrerte hvor mange nye tilfeller av diabetes som dukket opp fra 30 dager etter koronatesten og utover.

Liten økning

Det viste seg å være flere tilfeller blant de med positiv test. Men forskjellen mellom gruppene var ganske liten. 0,5 prosent av deltagerne med covid-19 fikk diabetes, mens 0,4 prosent i den andre gruppa fikk sykdommen.

Sammenhengen var bare klar for diabetes type 2, og den var tydeligst hos menn.

Resultatene viste imidlertid at sammenhengen var mye tydeligere for de som hadde vært så alvorlig syke at de ble innlagt på sykehus eller havnet på en intensivavdeling.

Naveed og kollegaene har beregnet at covid-19 kan ha bidratt til 3 til 5 prosents økning i forekomsten av diabetes.

Usikkerhet

Studier av denne typen kan ikke slå fast helt sikkert at det var covid-19 i seg selv som forårsaket den økte forekomsten av diabetes.

Det kan for eksempel tenkes at en underliggende faktor øker risikoen for både covidsykdom og diabetes. Forskerne har gjort mye for å ta hensyn til slike faktorer, men det kan likevel være noe de ikke har fått med.

Det er også mulig at flere tilfeller av diabetes ble oppdaget fordi de som hadde hatt covid-19, fikk mer oppfølging hos lege enn de andre.

Men resultatene faller inn i et mønster fra tidligere studier, skriver forskerne Pamela B. Davis og Rong Xu fra Case Western Reserve University i en invitert kommentar i JAMA Network Open.

Mange undersøkelser har funnet en økning i diabetestilfeller blant de som har hatt covid-19.

Det finnes også andre grunner til å mistenke en slik sammenheng, skriver Davis og Xu, som altså ikke har vært på den nye studien.

Autoimmun sykdom

Det er for eksempel kjent at viruset SARS-CoV-2 kan angripe de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen.

En kraftig infeksjon kan også starte prosesser som fører til at immunforsvaret angriper kroppens egne celler. Altså en autoimmun reaksjon. Forskning fra de siste årene peker nettopp mot at virus kan utløse diabetes type 1, som er en autoimmun sykdom.

Men bildet er fortsatt uklart, ifølge Davis og Xu.

Fra 11 til 300 prosents økning

Vi mangler mange biter i puslespillet og resultatene fra studiene vi har, er sprikende. Ulike studier konkluderer for eksempel med svært ulik effekt, fra 11 til nesten 300 prosent økning i risikoen for å få diabetes etter covid-19.

Resultatene spriker også når det gjelder risikoen for kvinner og menn, og hvilken type diabetes det er snakk om.

Vi vet ikke hva som kjennetegner personer som eventuelt står i fare for å utvikle diabetes etter covid-19, eller hva vi kan gjøre for å forebygge dette.

Eller om det i det hele tatt kan forebygges.

Det er jo ikke umulig at covid-19 bare framskynder startpunktet for diabetes hos mennesker som uansett ville utviklet sykdommen, skriver Davis og Xu.

Referanse:

Z. Naveed, m. fl., Association of COVID-19 Infection With Incident Diabetes, JAMA Network Open, April 2023.

P. B. Davis & R. Xu, COVID-19 and Incident Diabetes—Recovery Is Not So Sweet After All, JAMA Network Open, April 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS