Koronabølgen er over, melder Folkehelseinstituttet.

FHI: Koronabølgen er over – venter ny bølge senere i vinter eller vår

Koronabølgen er over for denne gang, men det vil fortsatt være en del smittespredning. En ny bølge kan komme senere i vinter eller vår, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak de siste ukene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport.

Nesten alle indikatorer viser tegn til nedgang:

  • Overvåking av avløpsvann
  • Konsultasjoner hos lege og legevakt
  • Smitte som er rapportert inn til myndighetenes meldingssystem MSIS
  • Utbrudd i helseinstitusjoner
  • Antall personer som blir alvorlig syke.

Færre korona-relaterte dødsfall

Forrige uke ble 57 pasienter lagt inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak. Det var tre nye innleggelser på intensivavdeling.

Det var også en klar nedgang i antallet dødsfall som antas å ha sammenheng med covid-19 forrige uke. Til sammen 24 personer ble registrert døde forrige uke, ned fra 47 døde uken i forveien. FHI presiserer at tallene ikke er endelige.

– Vi regner med at antallet nye sykehusinnleggelser og covid-19-assosierte dødsfall vil bli oppjustert noe, spesielt for siste uke, skriver de i rapporten.

Samtidig understreker helsemyndighetene at det virologiske bildet er «svært sammensatt». Variantene av virus øker fortsatt. De siste ukene har det vært liten endring i hvor utbredt de vanligste koronavirusene er. Det gjenspeiler at smitten avtar, ifølge FHI.

Men det vil fortsatt være en del smittespredning, og en ny bølge kan komme senere i vinter eller vår, skriver FHI.

Influensa flatet ut

Influensa og smitte av RS-viruset har også bremset kraftig opp etter at det toppet seg rundt juletider. Forekomsten av luftveisinfeksjoner har avtatt betydelig i løpet av januar.

– I årets første uker har det vært en stor nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon. For RS-virusinfeksjon og influensa har nedgangen i antall innleggelser stoppet opp. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker, skriver FHI.

Influensautbruddet startet noe tidligere enn vanlig denne sesongen. Smitten økte raskt og holdt seg på et høyt nivå gjennom julen. De første ukene i januar har det vært en rask nedgang – men det er en utflating eller en svak oppgang sist uke.

Utviklingen framover er usikker, skriver FHI. Det er store geografiske forskjeller i influensaaktivitet for øyeblikket: Høyest i Agder og Rogaland, mens Troms og Finnmark ser ut til å gå mot slutten av et influensautbrudd lokalt.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS