– Det eksisterer en idé om at cannabisbruk demotiverer brukere, at de får manglende evne til å nyte livets gleder. Det er imidlertid forsket lite på, så vi ville undersøke om det stemmer. Vi ble ganske overrasket over resultatene, sier forsker.

Forskere overrasket da de studerte cannabis­brukere

Unge og voksne cannabisbrukere er ikke mindre motiverte eller ute av stand til å nyte livet enn ikke-brukere. Det bryter med framstillinger fra TV og film.

– Det eksisterer en idé om at cannabisbruk demotiverer brukere, at de får manglende evne til å nyte livets gleder. Det er imidlertid forsket lite på, så vi ville undersøke om det stemmer. Vi ble ganske overrasket over resultatene. De viser at det er veldig liten forskjell mellom brukere og ikke-brukere, sier doktorgradsstipendiat Martine Skumlien til NTB.

Hun deltok i studien som er utført ved University College London (UCL) og publisert International Journal of Neuropsychopharmacology.

Skumlien tar doktorgraden ved Universitetet i Cambridge på motivasjons- og belønningsprosesser hos cannabisbrukere, og ser spesielt på effekten cannabis har på brukere i tenårene.

Hun bemerker at generell oppfatning om cannabisbrukere i stor grad bygger på en stereotypisk framstilling av dem som «dophuer», i populære filmer og TV-serier. Jesse Pinkman i TV-serien «Breaking Bad,» the Dude i filmen «The Big Lebowski,» og Argyle i TV-serien «Stranger Things» er noen eksempler på cannabisbrukere som framstår som late og apatiske.

Tredje mest brukt

Cannabis er verdens tredje mest brukte rusmiddel, etter alkohol og nikotin. En rapport fra 2018 fra britiske NHS Digital Lifestyles Team anslo at 19 prosent av 15-åringer i England hadde brukt cannabis de siste 12 månedene. I USA er andelen anslått å være 28 prosent brukere blant 15-16-åringer, ifølge National Institute on Drug Abuse i 2020.

Effekten hyppig bruk kan ha på en tenåringshjerne i utvikling, har vakt bekymring i flere miljøer.

Forskerteamet Skumlien er en del av, rekrutterte 274 tenåringer og voksne som i løpet av de siste tre månedene hadde brukt cannabis minst en gang i uka. I snitt brukte de cannabis fire dager i uka.

Lysten på livet

Deltakerne ble sammenlignet med ikke-brukere på samme alder og av samme kjønn. Det ble sett på i hvilken grad de opplever manglende glede og lyst (anhedoni) og apati, som inkluderer mangel på følelser, motivasjon eller entusiasme.

– Vi trodde vi skulle finne høyere nivåer av apati hos brukergruppene, men de scorer likt som ikke-brukere, sier Skumlien.

Den eneste forskjellen var at ikke-brukere i noe større grad ser ut til å mangle lyst eller evne til å nyte livets gleder.

– Den forskjellen er svært liten, så jeg legger ikke mye i det, sier forskeren.

Hun påpeker at det parallelt med deres studie er kommet tilsvarende undersøkelser, der det store bildet stemmer med deres konklusjon: Cannabisbrukere er ikke mer demotiverte eller har mindre livsglede enn andre.

Mye oppmerksomhet

Arbeidet inngår i en stor britisk studie, CannTEEN , der hensikten har vært å finne ut om ungdommer er mer sårbare enn voksne for potensielle negative effekter av cannabisbruk. Forskningsprosjektet er finansiert av Medical Research Council i Storbritannia.

Den siste delstudien har vekket oppmerksomhet ute i verden.

– Det er veldig gøy med interesse rundt dette. Vi vil følge opp med å forske på virkninger over tid hos brukere, sier Skumlien.

Hun trekker fram den australske anticannabiskampanjen «Stoner Sloth» som eksempel på en stereotypisk framstilling av cannabisbruk. De tre filmsnuttene som framstiller en cannabisbruker som et sløvt og mumlende dovendyr i ulike situasjoner, slo imidlertid feil vei. I stedet for at tenåringer skammet seg over cannabisbruken, syntes de kampanjen var hysterisk morsom og spredde den i sosiale medier.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?


LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS