Cannabis kan i flere amerikanske stater kjøpes, reseptfritt og lovlig, over disken. Mange foretrekker selvmedisinering med cannabis fremfor reseptfrie legemidler.

Lovlig cannabis ga mindre bruk av legemidler

– Dette er i beste fall et signal på at vi må forske mer, sier norsk forsker

Siden 2012 har det i noen amerikanske stater vært lovlig med personlig bruk av hasj og marihuana.

Statene Washington og Colorado var først ute, og flere har fulgt etter. Per nå er det lovlig i 21 amerikanske stater.

Nå kan ny forskning på disse amerikanske statene vise at personlig bruk av cannabis kan begrense bruken av andre reseptbelagte medisiner i behandlingen av en rekke symptomer.

Cannabis mot opioider

Ifølge en pressemelding om den nye forskningen fra Cornell University i USA, har forskere tidligere hatt fokus på hvordan cannabis-produkter kan hjelpe med å begrense bruken av opioider som smertelindrende.

Kanskje ikke så rart, da 10 millioner amerikanere misbrukte opioider i 2019, ifølge det amerikanske helsedepartementet.

Opioidene er legemidler som morfin, kodein og oksykodon, samt rusmidler som heroin, ifølge Oslo Universitetssykehus.

Halvparten av pasientene som ble behandlet med opioider for kroniske smerter, kuttet ut medisinene når de ble tilbudt medisinsk marihuana i tre måneder, viste for eksempel en liten amerikansk studie.

Når cannabis blir lovlig, så tar ikke folk ut like mye tunge opioide smertestillende, ifølge en studie publisert i JAMA internal medicine.

Nå har to doktorgradsstudenter undersøkt om cannabis kan være med på å begrense bruken av andre legemidler også.

Cannabis og selvmedisinering

Forskerne har sett på alle statene hvor cannabisprodukter er lovlig til personlig bruk. Altså undersøker de for eksempel ikke medisinsk cannabis gitt på resept av leger.

Studien handler heller om hvorvidt amerikanerne selvmedisinerer seg med det lovlige rusmiddelet. Tallene viser nemlig at de gjør akkurat det, ifølge Shyam Raman og Ashley Bradford, som gjennomførte studien.

De undersøkte tall fra Medicare, den offentlige amerikanske helseforsikringen, og Medicaid, en offentlig helseordning for lavinntektsfamilier, i hele USA fra 2011 til 2019. Det var en periode med store endringer i cannabis-lovgivningen i landet.

Med disse tallene kunne forskerne se på utviklingen i bruken av reseptbelagte legemidler.

De så en nedgang i bruken av reseptlegemidler mot smerte, angst, depresjon, søvnproblemer, psykose og epileptiske anfall i stater der cannabis var blitt lovlig.

– Kun et signal

– Nedgangen i bruken av legemidler vi har sett kan føre til besparelser for statlige Medicaid programmer, sier Raman.

Om amerikanerne velger å heller kjøpe cannabis for sine egne penger, heller enn å bruke reseptbelagte medisiner som delvis finansieres gjennom statlige programmer, sparer det offentlige på det.

Dette er noe av den samme holdningen vi så ved forskning på cannabis og opioider for flere år siden, mener Jørgen Bramness, seniorforsker ved FHI.

– Da fant man store effekter. Hele 25 prosent nedgang i bruken av opioider i de områdene der det ble innført medisinsk cannabis, sier han til forskning.no.

Cannabis-industrien brukte da dette som virkemiddel og mente blant annet at legalisering kom til å bli veldig viktig for å få ned opioidbruken, ifølge Bramness.

– Imidlertid viste oppfølgingsstudier at denne effekten nok var overestimert og kanskje ikke til stede i det hele tatt. Men slike studier kan likevel gi signaler som vi må følge, sier han.

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstiuttet.

Kan være mange forklaringer

Og signaler mener han denne studien også har plukket opp.

For er det egentlig cannabisen som har gjort at bruken av medisiner på resept har gått ned?

Eller er det en holdningsendring i deler av det amerikanske samfunnet? Eller har det skjedd noe med hvordan leger deler ut resepter?

– Det er kun fantasien som setter begrensning før man undersøker nøyere, sier Bramness.

Positive signaler i det som kalles økologiske studier kan ha mange forklaringer.

De kan si noe om hva som skjer i verden, men ikke nødvendigvis hvorfor det skjer.

Så selv om tilgjengeliggjøringen av cannabis er en god forklaring, er det ikke sikkert det er den rette.

– Man må inn og undersøke cannabis enda tydeligere, for å finne ut hvilke effekter som er objektivt målbare, og hvilke som er preget av subjektive opplevelser. Dette er ganske vanskelig å finne ut av når det kommer til legemidler med hyggelige effekter, hvor folk føler at middelet har en effekt, sier Bramness.

Økologiske studier

«I økologiske studier studerer man hvordan forekomsten av sykdom og/eller risikofaktorer varierer mellom befolkninger eller befolkningsgrupper.

Forskeren har ikke opplysninger om enkeltpersoner. Forskeren kan for eksempel undersøke om to faktorer henger sammen på et overordnet gruppenivå.»

Hentet fra FHI.no

Kan begrense bivirkninger, men ikke uten egne farer

– Disse resultatene betyr mye. Mindre bruk av legemidler kan spare staten mye penger. Resultatene kan også åpne opp for å redusere skaden av de farlige bivirkningene noen av legemidlene på resept kan ha, sier Shyam Rahman i pressemeldingen fra Cornell University.

Cannabis er imidlertid ikke helt risikofritt, ifølge forskerne. De trekker frem flere studier som kobler bruk av cannabis med trigging av angst og psykose.

Det er også funnet en kobling mellom misbruk av cannabis og utvikling av schizofreni. Det er stor usikkerhet om dette er fordi bruk av cannabis gjør at man utvikler schizofreni, eller om de som har schizofreni har en tendens til å trekkes mot cannabis.

Mye usikkerhet rundt cannabis

Det er fortsatt mye forskerne ikke vet helt sikkert om cannabisbruk.

I en studie kan man for eksempel lese om at de som bruker rusmidlet ofte som tenåringer får lavere IQ.

I en annen studie kan du lese om pasienter som bruker medisinsk marihuana og får skarpere hjerner.

– Mange enkeltpersoner sier de har effekt av cannabis, sier Bramness.

– Men man klarer ikke bevise det klinisk. Mange av de som får cannabis som smertestillende sier at de oppfatter en effekt, men smerte er veldig individuelt, så det er veldig vanskelig å bevise i placebo-kontrollerte forsøk, sier han.

Det ble for eksempel ikke funnet noen forskjell på cannabis og et placebo-middel når det kom til smertelindring i en større gjennomgang av tilgjengelig god forskning i 2020.

Kilder:

Shyam Raman og Ashley Bradford, Recreational cannabis legalizations associated with reductions in prescription drug utilization among Medicaid enrollees, Wiley Health Economics, 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS