– Krisen gjør bedriftene bedre

Båtdelprodusenten Ertec er en av mange norske bedrifter som bruker finanskrisen til å forbedre produkter, prosesser og kompetansenivået i bedriften.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Da krisen inntraff bestemte vi oss for å utnytte situasjonen til å heve kompetansen i bedriften og forbedre produktene og prosessene våre, sier Geir Søraker, daglig leder i Ertec.

Bedriften produserer komponenter i aluminium, glass og syrefast stål til båtproduksjon i inn- og utland.

For å beholde de gode hodene i bedriften da produksjonen fikk en kraftig nedgang høsten 2008, bestemte eierne seg for å gi forskning og utviklingsarbeid (FoU) enda høyere prioritet enn tidligere.

Sammen med fritidsbåtprodusentene Skibsplast og Windy Boats startet bedriften innovasjonsprosjektet «Industrialisert småskalproduksjon av friditidsbåter» (ISB). I tillegg er kunnskapsmiljøer ved NTNU, RTIM og SINTEF involvert.

Gjennom prosjektet har Ertec beholdt og videreutviklet kjernekompetansen i bedriften, selv om markedene har sviktet. Prosjektet har fått støtte i Forskningsrådets åpne program for brukerstyrt forskning, BIA.

Ertec er bare ett eksempel på at mange norske bedrifter ser muligheter i nedgangstider. To undersøkelser Perduco har gjennomført for Forskningsrådet viser nemlig at forskningsinnsatsen i næringslivet ikke har gått ned som følge av finanskrisen.

Tall Forskningsrådet har hentet inn underbygger dette. Over 80 prosent av bedriftene som mottok ekstra støtte gjennom den såkalte krisepakken er like- eller mer motiverte til å forske nå som de var for seks måneder siden.

Opprettholder eller øker FoU-innsatsen

Nesten 70 prosent av bedriftene sier de opprettholder eller øker dagens FoU-nivå. Omtrent halvparten opplyser at de forbedrer produksjonsprosessen som følge av finanskrisen, og kun 13 prosent har redusert innovasjonsinnsatsen og permittert ansatte.

Ertec har måttet nedbemanne sterkt det siste året på grunn av de dårlige tidene. Men gjennom å etablere et forskningsprosjekt har bedriften klart å beholde viktig kompetanse. Kunnskapsbasert utvikling av virksomheten er blitt et prioritert område.

– Å drive med forskning virket milelangt fra vår daglige drift. Men etter at vi kom i gang med prosjektet har vi sett at det finnes store muligheter i FoU-arbeid, også for en liten bedrift som vår. Målet er at vi skal komme styrket ut av krisen gjennom å kombinere kompetansen vi besitter med kompetanse i kunnskapsmiljøene, sier Søraker.

Flere ønsker å forske

Perduco-undersøkelsene viser at nesten 90 prosent av de spurte bedriftene mener det er viktig å oppdatere seg når situasjoner som finanskrisen inntreffer.

Men 32 prosent svarer at de ikke er oppdatert på forsknings- og kunnskapsfronten i egen bransje. Omtent samme andel svarer at de er interessert i å bli koblet opp mot fageksperter og forskere.

En tredjedel av norsk næringsliv ønsker altså å få hjelp til å utvikle bedriften videre gjennom å kobles mot kunnskapsmiljøer.

Lenker:

Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) , Forskningsrådets regionale representanter og ERTEC AS

Finansiell støtte og rådgivning

I tillegg til finansiell støtte kan Forskningsrådet bidra med virkemidler som kan være minst like viktige som penger.

Kompetansemegling og forskermobilitet er to virkemidler VRI-programmet kan tilby. Her er kunnskapen mer sentral enn pengene.

Bedrifter som kobler personer fra fagmiljøene til seg opplever mange positive effekter, for eksempel gjennom kompetanseheving blant de ansatte og bedre produkter eller tjenester.

Forskningsrådet ønsker å bistå flest mulig bedrifter, både de som ligger i regionene og de som ligger mest sentralt.

Avstanden til Forskningsrådet kan nok for mange oppleves som stor, og rådet har derfor 12 regionale representanter rundt om i Norge.

 

Powered by Labrador CMS