Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

– Med denne nye metoden feilestimeres nyrefunksjonen hos betydelig færre pasienter, sier Toralf Melsom. Her med kollega Bjørn Oddvar Eriksen.

Ny metode gir mindre feil i måling av nyrefunksjonen

Metoden gir en enklere og mer nøyaktig måling ved hjelp av en blodprøve.

– Sammen med europeiske partnere har vi utviklet en ny formel, sier Toralf Melsom. Han er overlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet.

Den såkalte EKFC-formelen er trolig bedre til å beregne nyrefunksjonen, som er nyrenes evne til å filtrere, enn formelen som i dag brukes av laboratorier verden rundt.

Melsom har sammen med UiT-professor Bjørn Odvar Eriksen organisert nyreundersøkelsen The Renal Iohexol Clearance Survey (RENIS), en understudie av Tromsøundersøkelsen.

Sammen med data fra flere andre undersøkelser er resultater fra denne studien av tromsøværinger brukt for å utvikle den nye formelen.

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse. Mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974.

Viktig for klinisk praksis

– Nyrefunksjonen spiller en viktig rolle for helsa og er en sentral faktor i medisinsk behandling, sier Melsom.

Mer enn hver tredje eldre person antas å ha nedsatt nyrefunksjon.

Siden gullstandard-metoden for å måle nyrefiltrasjonen er komplisert og tidkrevende, brukes i stedet formler til å beregne evnen til filtrering ut fra nivåer av avfallsstoffene kreatinin eller cystatin C, som måles i en blodprøve.

– Problemet er at denne metoden er unøyaktig og kan være svært misvisende hos enkeltpasienter. En feilberegning av nyrefunksjon kan få alvorlige konsekvenser for pasienter med tanke på diagnose av nyresykdom og dosering av medikamenter som antibiotika og cytostatika, sier Melsom.

Medarbeidere i RENIS - en understudie av Tromsø undersøkelsen.

Store feilkilder

Dagens formel for å beregne nyrefunksjonen baserer seg på variablene kreatinin, kjønn, alder og rase.

Blant annet fordi rase er et misvisende begrep, ble det i 2021 utviklet en ny «rase-fri» formel som foreløpig bare er tatt i bruk i USA.

– Studien vår viser at begge disse metodene for å beregne nyrefunksjon avviker fra den faktisk målte nyrefunksjonen med mer enn 30 prosent hos cirka 20–25 prosent av de som ble undersøkt, forteller Melsom.

I praksis fører dette til et så stort avvik at formlene ikke skiller tilstrekkelig mellom en normal nyrefunksjon og en vesentlig nedsatt nyrefunksjon som ved nyresykdom.

Nyrene

Nyrene er organet i kroppen som danner urin. Mennesket har to nyrer som ligger parvis med én på hver side av ryggsøylen. Nyrenes hovedoppgave er å holde kroppens indre miljø stabil. De holder væske- og elektrolyttbalansen stabil, noe som er svært viktig for blant annet blodvolumet, hjertet og nervesystemet, samt utskillingen av avfallsstoffer. Nyrene har også endokrin påvirkning av blodtrykket og bloddannelsen. Fra nyrene ledes og oppsamles urinen i urinblæren.


Kilde: Store medisinske leksikon

Den nye EKFC-formelen

EKFC-formelen kan bruke enten kreatinin, cystatin C eller begge markørene for filtrasjon samlet. Metoden er tilpasset populasjonen den brukes i, ved bruk av for eksempel europeisk referanse-nivå for kreatinin og cystatin C, men bruker ikke rase-variabelen.

EKFC-formelen ble testet på personer med ulik nyrefunksjon og av ulik etnisitet. Det vil si personer av europeisk, amerikansk og afrikansk opprinnelse.

– Med denne nye metoden feilestimeres nyrefunksjonen hos betydelig færre pasienter. Med EKFC-formelen forekommer avviket på over 30 prosent kun hos 10–15 prosent av deltakerne i studien, noe som er klart bedre enn eksisterende formler, understreker Melsom og legger til:

– Hvorvidt den nye formelen vil erstatte dagens metode i Europa og kanskje globalt, gjenstår å se.

Referanse:

Hans Pottel mfl.: Cystatin C–Based Equation to Estimate GFR without the Inclusion of Race and Sex. New England Journal of Medicine, 2023. Sammendrag. DOI: 10.1056/NEJMoa2203769

Powered by Labrador CMS