Hekkesvikt for sjøfugl

Nye data fra SEAPOP viser dramatisk hekkesvikt i år for sjøfugl som henter føde langt til havs i Nord-Norge og Midt-Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Matmangel skal være den direkte årsaken til fuglenes problemer, melder Direktoratet for naturforvaltning. Blant annet risikerer flere kolonier av alkefuglen lomvi (bildet) å bli utryddet.

Forskningsprogrammet SEAPOP er etablert blant annet for å kartlegge og overvåke sjøfuglbestandene. Nå er det registrert en stor tilbakegang for mange arter i de ytterste hekkeområdene.

Direktoratet for naturforvaltning omtaler årets SEAPOP-data som “svært nedslående”, siden veldig mange arter har hatt problemer med å få frem levedyktige unger.

Ifølge direktoratet er årets resultater et signal om at det stadig skjer store endringer i økosystemene, og at nordområdene ikke kan friskmeldes.

Dataene viser at nålefisken stor havnål har vært føde for sjøfuglene i nesten alle områder. Denne fisken er dårlig egnet som mat, og fulgene spiser den normalt ikke - hvis de har annet å sette nebbet i.

Matmangelen har resultert i at mange fugler ikke hekket, eller ga opp mens de hadde egg eller små unger. I Røst i Nordland var eksempelvis nedgangen i hekkende lomvier på 97 prosent, sammenlignet med 2006.

En vedvarende svikt i mattilgangen vil kunne få store konsekvenser for sjøfugl ikke bare i Norskehavet, men også i Barentshavet, påpekes det på direktoratets nettside.

Les mer:

Direktoratet for naturforvaltning: Dramatisk hekkesvikt for sjøfugl i nord.

Powered by Labrador CMS