Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Denne fiskeørna er blant de ti ungene som nylig ble flydd over til Irland fra Norge. Der skal den bidra til å bygge opp igjen en ny bestand.
Denne fiskeørna er blant de ti ungene som nylig ble flydd over til Irland fra Norge. Der skal den bidra til å bygge opp igjen en ny bestand.

Norske fiskeørnunger blir flydd fra Norge til Irland

Med hjelp fra Norge skal Irland få flere ørner. 

Fiskeørna ble utryddet i Irland for mer enn to hundre år siden. 

Nå skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med National Parks & Wildlife Service (NPWS) forsøke å på nytt gjøre arten til en naturlig del av irsk natur. 

Dristig treklatring og frivillig innsats

Å samle inn fiskeørnunger er ikke bare-bare. 

Forskerne har med seg erfarne klatrere som til daglig arbeider med skogsforvaltning. De har både ferdigheter og utstyr for å klatre til topps. 

Fiskeørn bygger reir i høye trær med 360 graders utsikt. Innsamling av fugleunger innebærer derfor luftig klatring.
Fiskeørn bygger reir i høye trær med 360 graders utsikt. Innsamling av fugleunger innebærer derfor luftig klatring.

Likevel er det utfordrende, da det gjerne blir tynt med greiner i toppen av de høye trærne fiskeørnene hekker i.

– Fiskeørn velger vanligvis isolerte reirsted og høye trær med 360 graders utsikt. Ofte er det 5-6 meter opp til første grein. Reiret er gjerne plassert slik at det ikke er noen greiner å stå på for å nå fuglene i reiret. Det blir et bratt overheng når klatrerne må klatre opp i reiret fra undersiden, beskriver Halley.

Forsker Duncan Halley med Irlands første ringmerkede fiskeørn.
Feltornitolog Tom Roger Østerås med Irlands første ringmerkede fiskeørn.

De plukker kun fugleunger fra reir med flere unger i. Slik er det alltid igjen minst én unge i reiret. Fugleungene tas fra et stort område i indre Trøndelag.

I slutten av juli ble de første ti fuglene fraktet over til Irland.

– Prosjektet varer i fem år, og vi håper å sende 50-70 fugler i løpet av denne perioden. Håpet er at fiskeørn igjen vil bli en vanlig fugl på øya, forteller NINA-forsker Duncan Halley. Sammen med kollega Torgeir Nygård er han sentral i prosjektet.

Torgeir Nygård med to av fiskeørnungene som skal starte en ny tilværelse i Irland.
Torgeir Nygård med to av fiskeørnungene som skal starte en ny tilværelse i Irland.

Inspirert av havørnsuksess

Norsk havørn har tidligere bidratt til en vellykket gjenintroduksjon av havørn til Irland. 

Havørnen hadde vært utryddet i hundre år da prosjektet startet i 2007. 

Fra 2007 til 2011 ble 100 havørner flydd fra Trøndelag til Irland. 74 ble sendt over de siste tre årene. 

Prosjektet har vært en suksess. Den nyetablerte irske bestanden av havørn regnes i dag som godt på vei til å være levedyktig.

Også i Skottland, som startet med gjeninnføring allerede i 1975, har norsk havørn dannet grunnlaget for den nye bestanden. 

William Hunt fra National Parks and Wildlife Service (NPWS) i Irland ble med fuglene på flyet fra Norge til Irland.
William Hunt fra National Parks and Wildlife Service (NPWS) i Irland ble med fuglene på flyet fra Norge til Irland.

– I Skottland er det nå nesten 200 hekkende par. Det kommer til 25 nye par hvert år, så bestanden er i sterk vekst, og det er mange erfarne voksne havørn som hekker med god suksess. Vi forventer at havørnbestanden i Skottland kan bli opptil 1.000 par i framtiden, gitt at arten bare har okkupert en femtedel av kysten så langt, sier Halley.

Fuglene ble godt sikret ombord.
Fuglene ble godt sikret ombord.

Stor innsats i innsamlingen 

Både forskerne og lokale ildsjeler gjør innsamlingen av fuglene på frivillig basis.

– Vi er svært takknemlige for innsatsen fra alle som deltar i innsamlingen. Hele prosjektet er avhengig av de lokale, understreker Halley.

Halley og Torgeir Nygård trekker spesielt fram innsatsen til Gregorius Toonen. Han har tilbakelagt utallige kilometer til fots og på sykkel i kartleggingsfasen av prosjektet. Videre fremhever de klatrerne Baro Moslet og Børje Cato Moen. Jan Eivind Østnes og Tom Roger Østerås har forsaket mye nattesøvn for at smårollingene skulle få nok mat og ha det bra.

Utslipp i Irland

Fugleungene ble sjekket av veterinær før de dagen etter ble sendt av gårde til Kerry lufthavn i Irland i et chartret lastefly. 

Der ventet en kjøretur til Waterford, før de kom fram til klargjorte bur hvor de tilbringer de første dagene.

Siste etappe fra flyplassen i Irland foregikk i bil til Waterford.
Siste etappe fra flyplassen i Irland foregikk i bil til Waterford.

– Når fuglene blir flyvedyktige, åpnes burene på natta slik at fuglene kan fly ut i det fri, forteller Halley.

Etter all den positive interessen rundt utsettingen av havørn å dømme, vil nok mange irer følge med på hvordan det går med de utsatte fiskeørnene. 

Første dag i Irland. Alt er vel.
Første dag i Irland. Alt er vel.

Prosjektet ble oppsatt etter ønske fra regjeringen som oppfølger til havørnprosjektet, som slutter med utsetting i 2024. 

– De fleste rovfuglene var utryddet i Irland, og midt på 1900-tallet var tårnfalk og spurvehauk de største som fortsatt hekket i landet, forklarer Halley.

Foran utslippsburene i Waterford. Philip Buckley og Eamonn Meskell, som leder prosjektet i Irland for National Parks and Wildlife Service foran burene som fiskeørnene skal slippes ut fra.
Philip Buckley og Eamonn Meskell leder prosjektet i Irland for National Parks and Wildlife Service. Her foran burene som fiskeørnene skal slippes ut fra.

Gode utsikter for fiskeørnungene i Irland

For all fiskeørn er dødeligheten naturlig høy de første tre til fire månedene. 

Fuglene trekker til Afrika på høsten, og det første året etter holder de seg i Afrika eller trekker bare tilbake til middelhavsområdet før de drar sørover til Afrika igjen. 

Slike kunstige reir venter på fuglene når de blir klare til å hekke om noen år.
Slike kunstige reir venter på fuglene når de blir klare til å hekke om noen år.

Først etter to år trekker de tilbake til området de kom fra og prøver å hekke, men vellykket hekking er ofte ikke før de er tre til fem år gamle. 

At de kommer tilbake for å hekke vil bli prosjektets første store milepæl. Den neste store milepælen er første gang et par har hekkesuksess etter gjenintroduksjonen.

Utslippsstedet er en elvemunn med rikelig med fisk.
Utslippsstedet er en elvemunn med rikelig med fisk.

Flere bilder av ørnene

I et fotogalleri på nettsiden Flickr kan du se flere bilder som viser innhenting av fiskeørnunger, helsejekk, reisen over til Irland og ankomst til utslippsstedet.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS