Mekanisk tynning gir bedre frukt

For å oppnå maksimal fruktkvalitet og jevn fruktavling fra år til år, er det viktig å balansere fruktmengden med trærnes størrelse og bladareal. Nå arbeides det med en mekanisk tynningsmaskin som kan erstatte kjemisk tynning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mekanisk tynning av epleblomster. (Foto: Mekjell Meland)

Frukttrærne produserer ofte alt for mange blomster i forhold til hva som er nødvendig i forhold til å produsere et optimalt antall frukter.

Blomstene konkurrerer nemlig om både vann og næringsstoffer. Et stort antall blomster gir mange, små frukter, mens færre blomster gir få, store frukter.

For eple er gjerne 10 prosent av blomsterantallet tilstrekkelig, og antall blomster må derfor reduseres for å sikre den fruktstørrelsen markedet etterspør.

Tynning reduserer vekselbæring

– For mange frukter på trærne medfører også andre problemer, forteller forsker Mekjell Meland ved Bioforsk Vest Ullensvang.

For mye og for stor frukt fører for eksempel til brekkskader på greinene. Dessuten vil en ekstra stor fruktavling ofte føre til redusert avling året etter. En slik toårig avlingssyklus har hormonelle årsaker og kalles gjerne vekselbæring.

I kommersiell dyrking er det vanlig praksis å regulere avlinga ved tynning. Kjemisk tynning kan skje på blomsterstadiet eller på små kart. I etterkant blir antallet justert for hånd.

På kartstadiet skal det optimalt være 5–7 centimeter mellom kartene for plomme og 10–15 centimeter mellom kartene for eple. Innen økologisk dyrking finnes det ingen tilgjengelige kjemikalier som virker effektivt. All tynning må derfor skje manuelt for hånd, noe som er svært arbeidskrevende.

Mekanisk tynningsmaskin til uttesting

Eplehøsten er i full gang. I framtiden kan mekanisk blomstertynning føre til reduserte kostnader og høyere fruktkvalitet. (Foto: Morten Günther)

Forsøk i Tyskland viser at mekanisk blomstertynning ved hjelp av frontmontert tynningsmaskin øker fruktkvaliteten, gir lite skade på bladverk og reduserer behovet for manuell og kjemisk tynning.

Mekanisk tynning bidrar også til redusert vekselbæring.

– Tynningsmaskinen ble utviklet som et alternativ til kjemisk tynning, forteller plantefysiolog Michael Blanke ved Klein-Altendorf Research Centre, INRES-University of Bonn.

I 2006 fantes det i Tyskland ingen godkjente sprøytemidler for kjemisk tynning. Vi var derfor nødt til å se oss om etter nye alternativer.

Bioforsk samarbeider med Norsk landbruksrådgivning om å teste ut den tyske tynningsmaskinen BAUM, forteller Mekjell Meland.

– Prinsippet er tre justerbare armer med roterende tråder som monteres foran på traktoren. Traktoren kjøres på begge sider av frukttrærne i blomstringsperioden. Om lag en tredjedel av fruktblomstene slås av, men trådene gjør liten skade på greiner og bladverk, forteller Meland.

Tynningsgraden kan reguleres ved å justere traktorens hastighet, armenes vinkel i forhold til greinene og trådenes rotasjonshastighet. Maskinen egner seg best på trær plantet i intensive plantesystem med korte greiner.

– Det er flere fordeler ved mekanisk tynning, forteller Meland.

Tynninga kan starte før blomstene har åpnet seg og kan derfor foregå over en lengre tidsperiode. Mekanisk tynning er heller ikke avhengig av bestemte værforhold. Kostnadene er lave og maskinen kan tilpasses ulike treformer.

– I kombinasjon med manuell håndtynning kan arbeidsmengden reduseres vesentlig.

Kan brukes både på epler, plommer og søtkirsebær

– Tynningsmaskinen kan brukes både på epler, plommer og søtkirsebær, forteller stipendiat Eva Birken ved Bioforsk Vest Ullensvang.

Hun arbeider for tiden med et prosjekt som ser på hvordan ulike tynningsstrategier påvirker fruktkvalitet og avlingsstørrelse ved dyrking av plomme.

– Plommeindustrien i Norge er i vekst, etterspørselen er økende og prisene er gode. Vi har imidlertid fortsatt noen utfordringer når det gjelder dyrkingsteknikk.

– Kanskje kan mekanisk tynning være med å effektivisere produksjonen av både plommer og epler her i landet, sier Birken.

Powered by Labrador CMS