Et slikt syn langs veien tyder på aggressiv kjørestil fra den bakerste bilen.

Forsker: En dårlig dag kan få deg til å kjøre tettere på bilen foran

Risikoen for å kollidere mangedobles om du holder for kort avstand. Hvorfor tar mange sjansen?

Det er et kjent fenomen i trafikken. Du overholder fartsgrensen, ligger kanskje litt over til og med – og i bakspeilet har du to kraftige lys fra lykter som kunne se ut som sinte øyne.

Hva gjør at folk legger seg i uforsvarlig avstand til bilen foran?

Katastrofeåret 2022

Spesielt aktuelt er temaet kanskje i etterkant av året vi nettopp har lagt bak oss.

118 personer mistet livet i trafikken i 2022, kontra 80 i 2021 og 110 i 2019. Det ble et tragisk år for trafikantene, sa Trygg Trafikk til NRK.

Årsakene til det høye tallet er ikke kjent, men politiet kunne fortelle at 2022 også var et rekordår for bilister som kjørte i ruspåvirket tilstand.

Nå er spørsmålet om fjorårets dystre tall får flere til å tenke gjennom egen atferd i trafikken i 2023.

Grunnleggende psykologi

– Hvis du har dårlig tid, blir tiden din mer dyrebar fordi du har mindre av den. Hvis noe eller noen kommer i veien når du har dårlig tid, kan du bli frustrert og aggressiv, skriver forskeren Amanda Stephens fra Monash University i Australia i et innlegg i The Conversation.

Hun jobber med ulykkesforskning, og forsøker å forklare hva som får folk til å legge seg tett bak bilen foran.

Det er så enkelt som grunnleggende psykologi, skriver hun. Du kan bli sint når noen kommer i veien for deg og det du vil oppnå, og du blir enda sintere hvis du mener de oppfører seg upassende. For eksempel at vedkommende kjører for sakte etter forholdene.

På feil side av senga?

Kanskje opplever du selv å være mer eksplosiv i trafikken enkelte dager. Hvis du er irritert en dag, er sannsynligheten stor for å dra med seg irritasjonen bak rattet.

– Du klandrer andre trafikanter for omstendighetene og får utløp for følelsene gjennom aggressiv kjøring, forklarer Stephens.

Fartsovertredelser kan være en annen måte å uttrykke frustrasjonen på om du har fri vei foran deg.

Det kan også fungere som en måte å vise føreren foran at du ikke er fornøyd med kjøringen deres, mener hun.

«Sterkt emosjonelt innhold» i aggressiv kjøring

Noe av det samme skriver Transportøkonomisk institutt i en studie fra 2004.

«Fiendtlig aggressiv kjøring er karakterisert av sterkt emosjonelt innhold og har til hensikt å få føreren til å føle seg bedre med seg selv.»

De skriver at slik aggresjon typisk medfører at man ikke tenker over konsekvensene av adferden. Man kan kjøre tett bak en annen bil for å «ta igjen» for noe.

Tusen og én, tusen og to, tusen og tre

Men så har slik kjøring også noen konsekvenser. Har du lappen, har du hørt om tresekunders-regelen.

At du skal kunne si 1001-1002-1003 før du passerer det samme punktet som bilen foran deg. For liten avstand til bilen foran kan føre til bot og prikker i førerkortet.

Ifølge TV2.no er bøtesatsen 7.250 kroner og tre prikker om du blir tatt og dobbelt opp for antall prikker om du har hatt førerkort i mindre enn to år.

Slik kjøring øker nemlig risikoen drastisk for en ulykke, skriver Stephens. Når du er sint, er det lett å overestimere hvor god kontroll du har og underestimere risikoen for en ulykke.

– Sjåfører som kjører for nært bilen foran eller for fort har tretten- til fjortendoblet risiko for å havne i en kollisjon sammenlignet med når de kjører forsvarlig.

Norske vinterforhold er ikke tatt i betraktning i hennes tall.

Selverklærte aggressive trafikanter var med i studie

Så hun anbefaler å forberede kjøreturen for å unngå farlig trafikkatferd.

I en studie hun selv bidratt til har hundre selverklærte aggressive trafikanter kommet opp med fire ulike strategier. Studien er publisert i Journal of Safety Research i 2022.

Strategiene er slik:

  • Planlegg ruten i forkant av kjøreturen.
  • Kjør i venstre fil på motorveien hvis du irriterer deg over en treg trafikant i høyre, eller kjør til siden.
  • Lytt til musikk på kjøreturen, eller trekk pusten dypt når du blir frustrert.
  • Tenk: er det verdt risikoen? Du kan menneskeliggjøre føreren foran deg, tenke deg at det er en av dine kjære.

Ble mindre sinte

Deltakerne testet strategiene selv i fire måneder. Da var de generelt mindre aggressive i trafikken enn da de startet. Å lytte til musikk i bilen og å fokusere på å holde seg rolig og tenke gjennom problemet var det som hjalp mest.

Spesielt godt likte deltakerne en såkalt 5x5x5-strategi. Du spør deg selv om irritasjonen fortsatt er der om fem minutter, fem timer eller fem dager.

Om den sannsynligvis er over innen da, er det kanskje best å la det skure og gå i 65 i 70-sonen.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS