Eldre bruker kanskje mer tid på å skifte oppmerksomheten fra skjermen til veien, mener forsker.

Blir eldre mer distrahert av teknologien i nye biler?

Hver tredje omkomne i trafikken i 2022 var i alderen 65 år eller eldre. Dette er nok starten på en tendens som vil tilta i årene framover, tror forsker.

Med en aldrende befolkning er dette en utvikling som bekymrer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Det støttes av Torkel Bjørnskau. Han er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, som følger med på denne utviklingen.

Men han mener dette har flere forklaringer.


Mange flere eldre i trafikken

Andelen eldre over 65 år øker veldig i befolkningen nå. Det er en viktig forklaring, mener han.

– Når det blir flere av dem, vil det også være flere som kommer i ulykkesstatistikken.

Denne aldersgruppa er også mer aktive nå enn før. Det merkes også på antall kjørte kilometer blant eldre førere.

– Dette må vi bare regne med vil øke videre i årene fremover, sier han.

Positiv tendens har flatet ut

Det kan være mange årsaker til at så mange eldre mistet livet på veiene i 2022. Tilfeldigheter og befolkningssammensetning er blant dem, mener Torkel Bjørnskau

Det har alltid vært en klar tendens at ungdom og eldre har hatt økt risiko for ulykker i forhold til kjørte kilometer.

Men disse kurvene har flatet mer og mer ut over tid.

Eldre har også hatt redusert risiko i trafikken, hvis du ser det over et langt tidsperspektiv, forteller Bjørnskau.

– Men i løpet av de siste ti årene har ikke denne tendensen vært like positiv for eldre bilkjørere.

Noen typer ulykker går igjen

Det er noen ulykkestyper som går igjen, forteller trafikkforskeren.

– Eldre har en tendens til å reagere litt for sent. For eksempel ser vi det når det gjelder påkjøring på en hovedvei. Da bruker noen litt for lang tid fra de har sett at det er klart til de faktisk kommer seg ut på veien. Da kan det være for sent.

Noen ganger overser også eldre førere andre trafikanter, forteller han.

– Det har litt med svekket syn å gjøre. Og det kan være andre type svekkelser.

Blir de distrahert av skjermer?

Bjørnskau mener at det også er grunn til å tro at de nye bilene med mye teknologi og store skjermer kan være en større ulempe for eldre. De bruker kanskje mer tid på å skifte oppmerksomheten fra skjermen til veien.

– Men samtidig er de kanskje flinkere enn yngre sjåfører til å ikke bruke så mye skjermer når de sitter i bilen. Så i hvilken grad dette er et problem, vet vi ikke. Dette har vi ikke forsket på.

Avanserte systemer som skal hjelpe føreren kan være bra, men mange blir nok kanskje bare mer forvirret av det, mener Bjørnskau.

– Når det er sagt, har denne aldersgruppa, som alle oss andre, fått mye nytte av at de moderne bilene har blitt mye sikrere. Krasjer du i en bil nå og har bilbelte på deg, vil du med all sannsynlighet komme godt fra det.

Få blir nektet helseattest

Det er helsekrav for å få lov til å kjøre bil. De over 80 år må søke om en helseattest for å få beholde førerkortet.

En rapport fra TØI i 2022 viste at forholdsvis få som søker om helseattest, blir nektet dette.

Den vanligste årsaken til at de ikke får helseattest, er kognitiv svikt. Andre årsaker er synssvekkelser, bruk av medikamenter og nevrologiske sykdommer.

Et svakt punkt ved denne ordningen er at helsekontrollene kan være en belastning for forholdet mellom lege og pasient, slår rapporten fast.

Samtidig mener fastlegene at helseattestordningen bidra til at man fanger opp personer som utgjør en fare i trafikken.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS