I fjor høst kunne Stavangers innbyggere reise gratis med buss på Nord-Jæren. De reiste mer med buss, men forskere i Transportøkonomisk Institutt er usikre på hva slags reising det ble mindre av.
I fjor høst kunne Stavangers innbyggere reise gratis med buss på Nord-Jæren. De reiste mer med buss, men forskere i Transportøkonomisk Institutt er usikre på hva slags reising det ble mindre av.

Kjørte folk mindre bil da buss ble gratis i Stavanger?

Forskerne bak ny undersøkelse er usikre. 

Fra 3. juli og ut året i fjor kunne innbyggerne i Stavanger reise gratis med buss på Nord-Jæren.

Forslaget ble vedtatt av Ap, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Etter valget mistet partiene flertall, og fra januar ble ordningen skrotet.

Ifølge en undersøkelse som TØI har gjort for busselskapet Kolumbus, brukte innbyggerne klart mer buss i gratisperioden. Hvordan reisevanene ellers ble påvirket, er imidlertid usikkert.

11 prosent flere bussreiser

Forskerne ved TØI har sammenlignet antall påstigninger i Stavanger og andre steder i Rogaland før og etter gratis kollektivtransport ble innført.

I tillegg gjorde de en spørreundersøkelse hvor innbyggere i Stavanger svarte på hvordan reisevanene deres hadde endret seg i perioden med gratis buss. Undersøkelsen ble også sendt til innbyggere i andre steder i Rogaland og i Drammen, slik at de kunne sammenlignes.

Ifølge tellingene, økte antall bussreiser blant Stavangers innbyggerne med 11 prosent. Spørreundersøkelsene ga en økning på mellom 30 og 40 prosent, men forskerne har ikke særlig tro på disse tallene.

– Tallene fra passasjertellingene er sikrere, fordi vi teller hvor mange som går av og på. For spørreundersøkelsen er det flere feilkilder, sier Fredrik Alexander Gregersen ved TØI. Han er en av forskerne bak den nye studien.

Gregersen påpeker at det er langt flere som har fått spørreundersøkelsen tilsendt, enn de som har valgt å svare. Dermed kan det hende at de som har svart på spørreundersøkelsen ikke er typiske for befolkningen.

For eksempel kan vi tenke oss at noen svarer fordi de er positive til kollektivtransport.

Kanskje færre biler

Hva slags reiser økningen i bruk av buss erstatter, har forskerne vurdert som usikkert. 

Basert på spørreundersøkelsen har TØI anslått hvordan gratis buss har påvirket bruken av bil, henholdsvis med øvrige Rogaland og Drammen som kontrollgruppe. 

Når forskerne sammenlignet Stavanger med Drammen, kom de fram til en nedgang i bruk av bil på 17 prosent.

Likevel tror ikke forskerne helt på at folk kjørte så mye mindre bil. 

– Spørsmålet blir om det er andre spesielle ting som har skjedd i Drammen, som kan være blant driverne. Det ideelle hadde vært å inkludere flere byer som ligner en del på Stavanger. Kristiansand kunne man for eksempel tenke seg at er en kandidat, sier Gregersen.

Ut fra hva tidligere forskning har vist, tror Gregersen at endringen i innbyggernes bilbruk trolig reelt sett er lav. 

– Det vi tror, er at det er en liten nedgang, men det er vanskelig å si. Vi burde kanskje se på tellepunkter for biler, og Statens vegvesen har tellere, sier han. 

Ikke tydelig mer sykling

De som svarte på spørreundersøkelsene, fikk også spørsmål om bruk av sykkel, men det ble ikke påvist noen tydelig endring. 

– Dette tyder på at en del av økningen i kollektivreisene kommer fra reisende som tidligere brukte bil, skriver forskerne i studien. 

De mener imidlertid ikke dette kan forklare hele økningen i bruk av kollektivtransport.  

– Det tyder på at det er en del nyskapt trafikk eller at trafikken erstatter andre transportformer som gange eller elsykkel. Vi har ikke informasjon om gange i undersøkelsen vår, men basert på tidligere studier er det sannsynlig at noe trafikk kommer fra gange, skriver forskerne videre. 

Tidligere forskning viser ikke mindre bilbruk

I Tiltakskatalogen for transport og miljø gjennomgår TØI tidligere forskning som er gjort på gratis kollektivtransport. 

Der skriver de at gratis kollektivtransport viser seg å gi flere passasjerer, og at passasjerveksten hovedsakelig henger sammen med at folk går og sykler mindre.

Da gratis kollektivtransport ble innført, ble det satt av 200 millioner til prøveprosjektet, og ifølge nettsiden til Stavanger kommune kostet det kommunen 146 millioner kroner å gjøre bussbillettene gratis i prøveperioden. 

Andre tiltak har større betydning

Ifølge Gregersen, er det andre tiltak enn å gjøre kollektivtrafikken gratis som trolig er mer effektive hvis målet er at folk skal kjøre mindre bil.

– Bompenger og parkeringsrestriksjoner har en effekt. Å øke framkommeligheten for kollektivtransport har også vist seg å gi både økning i bruken av kollektivtilbudene og nedgang i bruk av bil. Pris er ikke uten betydning, men det er ofte andre ting som har større betydning, sier Gregersen. 

Han poengterer også at det finnes andre grunner til å gjøre kollektivtransporten gratis. 

– Noen har tenkt på gratis kollektivtransport som et sosialt tiltak, og her strides de lærde. Noen mener det er lite treffsikkert samtidig som det er relativt kostbart. Det kan også være en fordel at man slipper kostnadene til å drive et billettsystem, sier han.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS