Bergindustrien omsatte for 10 mrd.

Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 10,4 milliarder kroner. - 60 prosent av produksjonen endte utenlands, opplyser forsker Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bergindustrien

Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer:

  • Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt).
  • Naturstein (bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein).
  • Byggeråstoffer (sand, grus, pukk, kystsikringsstein og leire).
  • Metalliske malmer (jern, nikkel og ilmenitt/titan).
  • Energimineraler (steinkull og torv).

Ferske tall fra NGU og Bergvesenet viser at det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes.

4800 ansatte fordelt på 745 bedrifter tok ut hele 85 millioner tonn mineralske råstoffer i 2007.

De viktigste fylkene etter omsetning er Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Vestfold og Finnmark.

Kull og pukk øker mest

Eksportverdien har økt fra 5,6 milliarder til 6,1 milliarder kroner bare på ett år.

Årsaken til stigningen er først og fremst at kullproduksjonen på Svalbard igjen er i full drift etter den alvorlige brannen som rammet Svea-Nord-gruven i 2005. Store Norske-konsernet eksporterer nå kull for over 1,7 milliard kroner.

Larvikitt er Norges nasjonalbergart og en betydelig eksportartikkel. Her er blokker fra Lundh labrador gjort klare for eksport.

- De siste 10 årene har det vært en betydelig strukturendring i næringen, men vi ser at både omsetningen og eksporten øker, sier forsker og lagleder Peer-Richard Neeb ved NGU.

Eksportprodukter som går godt, er i første rekke kull, kalksteinslurry, larvikitt, skifer, pukk, kystsikringstein, ilmenitt og nikkel.

Eksport av pukk til veger og betongformål i Europa er på 660 millioner kroner.

Økonomisk vekst

Det er den sterke økonomiske veksten i Asia, spesielt i India og Kina, som har ført til knapphet og høye priser på mange naturressurser rundt om i verden.

Dermed har metaller som gull, kopper, nikkel, jern i løpet av de siste to til tre årene fordoblet til tredoblet seg i pris. Det samme gjelder kull, uran og flere industrimineraler.

- Nå ser vi at lete- og undersøkelsesaktiviteten øker mye. Det igjen fører til en økning av behovet for geofaglig kunnskap om de økonomiske mineralressursene, forteller Peer-Richard Neeb. 
 

Powered by Labrador CMS