Denne artikkelen er produsert og finansiert av Forsvarets forskningsinstitutt - les mer.

Offiser og forsker Eskil Grendahl Sivertsen ledet mediespillet under Øvelse hovedstad sammen med kollega Silje Lensu Dåbakk.

Tester kriseledelsens evne til å tenke klart: – Det er viktig å kunne sortere ut hva som er sant og ikke sant

Det kan være vrient nok å håndtere informasjonsflommen til hverdags. Ekstra vrient blir det når du sitter midt i en krise og folk begynner å tvitre om deg.

Du så kanskje mange soldater ute på gatene i Oslo-området tidligere i september. 3.000 soldater fra Heimevernet (HV), 800 fra Sivilforsvaret og 1.000 personer fra en rekke ulike organisasjoner deltok i det som hadde navnet Øvelse hovedstad.

Under øvelsen samarbeidet de om å håndtere ulike kriser, som sabotasjeaksjoner mot jernbane og strømnett, datainnbrudd og trusler mot politikere.

Utsatt for massivt medietrykk 

I et rom på Lutvann pepret to forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) deltagerne med Twitter-poster og nyhetssaker for å gjøre øvelsen ekstra realistisk.

– Vi simulerte hvordan informasjonsmiljøet under en krise ser ut, forklarer forsker Eskil Grendahl Sivertsen.

Målet var å vise hvordan sosiale medier og dynamikken i nyhetsbildet påvirker vår forståelse av virkeligheten og evne til å tenke klart og løse oppdrag.

Øvelse hovedstad 2023

Varte fra 12. til 15. september.

Under øvelsen samarbeidet Forsvaret med sivile myndigheter og organisasjoner om å løse en krisesituasjon i hovedstaden. 3.000 HV-soldater og 1.000 sivile var med.

I tillegg til Forsvaret deltok blant andre Stortinget, Oslo kommune, Oslo havn, Røde Kors, politiet, Bane NOR, og Statsforvalteren.

Må skille snørr og bart

For å få til dette brukte forskerne et verktøy kalt Somulator. Det er utviklet av FFI i samarbeid med NTNU spesielt for denne typer øvelser.

Kriseledelsen i de ulike organisasjonene som deltok, fikk nyhetsmeldinger og twitterposter fra Somulator opp på en skjerm i operasjonsrommet.

– En krise foregår ikke i et vakuum. Den skjer i et informasjonsmiljø der sosiale medier spiller en viktig rolle. Skal du øve på å håndtere en krise, må du ha med det elementet, sier Sivertsen.

Heimevernssoldater satte sitt preg på Oslo under øvelsen i september. Her øver de med politiet for å sikre området rundt Stortinget.

Det vil dukke opp mange rykter og vitneobservasjoner under en krise. Utfordringen er å finne ut hva som stemmer og hva som bare er oppspinn, støy og rykter. 

Hvilke spørsmål og bekymringer skal du svare ut? Hva gjør du for eksempel hvis det dukker opp meldinger på Twitter om smell og røyk et sted i byen?

– En kriseledelse kan bruke informasjonen til å få et tidlig varsel eller en indikasjon om nye hendelser. De kan bruke den til å agere raskere og dempe krisen. I verste fall kan det å handle på slike meldinger forverre krisen hvis det viser seg å være oppspinn, sier Sivertsen.

Også soldatene ute på gata kunne følge nyhetsstrømmen fra Somulator på sin telefon. Det har vært mye tøys, men også «ekte» nyheter. Akkurat som i virkeligheten.

– Hvis du er en HV-soldat som er på oppdrag og skal passe på et objekt, er det ikke sikkert det skjer så mye rundt deg. Gjennom å følge med på informasjonsspillet kan du få med deg ting som skjer i hele byen. Slik kan du bedre forstå din egen rolle og konteksten av oppdraget, forklarer forskeren.

Video: Forskere ved FFI har satt sammen et verktøy for å øve på å håndtere desinformasjon og påvirkning i sosiale medier. De mener verktøyet er relevant både for Forsvaret, aktører i Totalforsvaret og for samarbeidspartnere i Nato. 

Interesse fra Nato

Omtrent 1.000 av deltagerne i øvelsen var med i Somulator-universet under øvelsen. Forskerne kommer til å hente inn tilbakemeldinger fra disse.

– Dette er første gang vi bruker Somulator i en så stor øvelse. Det blir viktig å høre hva deltagerne mener. Klarer vi å simulere et informasjonsmiljø? Fungerer det teknisk? Vi vil bruke erfaringene herfra til å forbedre verktøyet, sier Sivertsen.

Flere Nato-land har meldt interesse for å bruke FFI-verktøyet i fremtidige øvelser.

– For meg har det vært ekstra gøy å lede et komplekst mediespill i regi av Heimevernet med bruk av somulatoren, som jeg tok initiativet til å utvikle på FFI, sier Sivertsen.

Eskil Grendahl Sivertsen og Silje Lensu Dåbakk.

 

Powered by Labrador CMS