Medarbeidere blir mer kreative ved å bruke informasjon fra indirekte nettverk. Det vil si nettverket til personer og bedrifter de har direkte kontakt med gjennom jobben. (Foto: Microstock)

Mer kreativ av nettverk utenfor jobben

Bedrifter som vil ha mer kreative medarbeidere bør oppmuntre dem til å bygge nettverk utenfor jobben.

Føler du at du burde bli mer kreativ i jobben? Eller har du ansatte som du synes er fantasiløse og bare durer i vei i samme spor som før?

Forskere fra USA, Nederland, Australia og Colombia mener de har funnet en løsning på hva som kan skape mer kreativitet på arbeidsplassen.

Ansatte kan bli mer kreative hvis de oppmuntres til å bygge nettverk utenfor sine vanlige forretningsnettverk, viser studien som er publisert i Journal of Applied Psychology.

Sosiale nettverk

Sosiale nettverk kan være viktige kilder til informasjon og innsikt som kan sette fart i de ansattes kreativitet, skriver forfatterne.

Men nye ideer avhenger ikke bare av tilgang til informasjon og innsikt fra det direkte nettverket bedriften har med andre personer eller bedrifter de samarbeider med.

Det er minst like fruktbart å få tilgang til det indirekte nettverket som bedriftens kontakter har, skriver forskerne. Det kan føre til en krysskobling av ideer.

– De ansatte kan få kreative ideer ved å bygge på råstoff som kontaktenes kontakter gir, sier Jing Zhou, som er professor i leselse ved Rice Jones Graduate School of Business i Houston, Texas i en pressemelding.

Selgere i farmasi-selskap

Studien er basert på en analyse forskerne gjorde av et kinesisk, statlig eid legemiddelselskap. Forskerne studerte 223 selgere, og lette etter særegenheter ved de mest kreative salgsrepresentantene. Hensikten var å finne metoder for å hjelpe selskapet å vokse.

Noen salgsrepresentanter hadde et omfattende nettverk i geografiske regioner utenfor organisasjonens territorium. De spilte senere en nøkkelrolle i etableringen i de nye områdene.

Kryssalg og mellommenn

Superselgerne utviklet nye måter å markedsføre selskapets produkter på. De utarbeidet strategier for å kryss-selge produkter og fant måter å få til salg i markeder som var vanskelige å få innpass i. Blant annet ved å få betrodde mellommann til å introdusere produktet.

De fikk ideer til å forbedre salget ved å gjøre produktet mer synlig i butikkene og arrangerte personlige produktlanseringer for å dytte kundene mot bestemte distributører.

Slike eksempler på kreativitet kan gi konkurransefortrinn i markedsføringen.

En tidligere studie ved Universitetet i Stavanger har vist at kreativitet kan læres. 

Uavhengige nettverk best

Forskerne sjekket så om salgsrepresentantene hadde brukt sine direkte eller indirekte sosiale nettverk for å få ideene.

Det mest effektive for å generere kreative ideer var å bygge bånd med flere nettverk, som ikke var gjensidig bundet til hverandre.

Forskerne mener organisasjoner kan ha nytte av å gjøre en innsats for å hjelpe ansatte å bygge direkte nettverk. Slike nettverk vil trolig gi tilgang til indirekte nettverk med stor rekkevidde.

Dette kan være effektivt for å få opp kreativiteten, mener forskerne.

Kilde:

Heard it Through the Grapevine: Indirect Networks and Employee Creativity. Sammendrag. Journal of Applied Psychology. 

Powered by Labrador CMS