Jobbengasjement og helse henger sammen

Muligheten til å bruke sine sterke sider, til å utvikle seg i jobben og opplevelsen av å bli rettferdig behandlet er viktige faktorer som bidrar til jobbengasjement blant norske industriarbeidere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

De som opplever sterkt jobbengasjement har dessuten bedre helse enn de som er mindre engasjerte.

Dette viser en studie gjennomført av Berit Bakken og Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold som nylig er publisert i Scandinavian Journal of Organizational Psychology.

Forskerne har arbeidet ut fra en salutogen tilnærming til helsebegrepet, der helse forstås som noe mer enn bare fravær av sykdom, plager og smerte.

Ved å velge denne tilnærmingen ønsker de å favne aspekter som bidrar til positive sider ved helseopplevelsen som mestring, glede og trivsel. 

- I likhet med mange tidligere studier fant vi at sosial støtte og kontroll over egen arbeidshverdag har en positiv innvirkning på den enkeltes helse, forteller Torp.

- Våre resultat antyder at den positive effekten av støtte og kontroll skyldes økt jobbengasjement.

Ressurser er viktigere for jobbengasjement enn krav

Undersøkelsen viser at positive faktorer har vesentlig større betydning for de ansattes engasjement enn hvilke krav de stilles ovenfor. 

- Spesielt viste det seg at de medarbeiderne som sa at de har god anledning til å utnytte sine sterke sider og bruke sitt potensial i jobben var mer engasjert i arbeidet enn de medarbeiderne som opplevde å ha liten anledning til å utnytte sine ferdigheter og utvikle seg, fortsetter Bakken.

- Tilsvarende viser resultatene at opplevelse av å bli rettferdig behandlet har betydning for jobbengasjementet.

- Tiltak som søker å styrke slike positive faktorer kan derfor være et viktig supplement til det tradisjonelle arbeidet med å fjerne risikofaktorer for sykdom og skade på arbeidsplassen.

Faglig utvikling viktig også for lavt utdannede

Det er kanskje overraskende at det å kunne utnytte sine sterke sider og sitt potensial er så viktig for jobbengasjementet i en tradisjonell industribedrift der utdanningsnivået blant de ansatte er relativt lavt.

Mange vil muligens tenke at ansatte med lite utdanning er mindre opptatt av læring, utvikling og å bruke sine talenter enn høyt utdannede.

Resultatene av denne undersøkelsen viser at dette slett ikke er tilfellet, og at slike spørsmål er viktige også i tradisjonelle industribedrifter. 

Det er ifølge forskerne mulig at det økende behovet for spesialisering og videreutdanning i arbeidslivet har ført til at industriarbeidere i økende grad ser betydningen av å utvikle sine faglige ferdigheter.

Mange parter må samarbeide

Resultatene av denne undersøkelsen viser at det er viktig å legge til rette for at medarbeidere får utnyttet sine sterke sider og sitt potensial, at det legges til rette for at arbeidsplassen oppleves som rettferdig, at man behersker jobben og har god kollegastøtte.

Dette vil bidra til økt engasjement og dermed bedre medarbeidernes helsetilstand.

- Tidligere undersøkelser har vist at jobbengasjement også har en positiv innvirkning på ulike produktivitetsmål for virksomheten, sier Bakken. 

- Til sammen tyder dette på at økt jobbengasjement kan bidra til bærekraftig utvikling både for bedriften og den enkelte ansatte.

- I praksis betyr det at økt jobbengasjement kanskje kan være et mål som mange aktører i organisasjonen, for eksempel ledere, fagforeninger, ansatte, personalavdelingen, HMS-medarbeidere og bedriftshelsetjenesten, kan enes om.

- Arbeidet med å fremme jobbengasjement og helse bør involvere interessenter på tvers av etablerte strukturer og nivåer i organisasjonen, konkluderer Berit Bakken.

Referanse:

Bakken & Torp: Work engagement and health among industrial workersScandinavian Journal of Organizational Psychology 2012, 4(1):4-20.

Powered by Labrador CMS