Lite søvn, usikkerhet og dårlige parhold kan bidra til at både menn og kvinner blir deprimerte etter en fødsel.
Lite søvn, usikkerhet og dårlige parhold kan bidra til at både menn og kvinner blir deprimerte etter en fødsel.

Nybakte fedre som tidligere har vært deprimerte, har stor sjanse for å bli det igjen

Fødselsdepresjon skjer langt oftere for fedre som har en historie med depresjoner. 

En ny baby er en stor omveltning. Foreldrene får lite søvn og hvile. De er ofte usikre på hvordan de skal håndtere den lille. Midt oppe i gleden vil mange engste seg over økonomi, bosituasjon og barnets framtid. Dårlige parforhold kan bli verre. Ikke alle har familie og nettverk.  

Dette er faktorer som kan bidra til at fødselsdepresjon. Den ligner på vanlige depresjoner, der alt virker trist og meningsløst, selvtilliten raser til bunns, og du mangler energi til å gjøre noe med situasjonen, ifølge helsenorge.no.

Mellom sju og 13 prosent av fødende kvinner blir deprimerte under svangerskapet eller etter fødselen, ifølge Folkehelseinstituttet. 

Men hva med far? 

10 prosent av fedrene blir deprimerte

Tallene på fødselsdepresjon hos menn varierer mellom ulike studier, men er ofte angitt til rundt 10 prosent. 

Britiske forskere ville undersøke omfanget i Storbritannia. 

De analyserte data fra sykejournalene til litt over 90.000 menn som hadde fått barn året før og 450.000 menn som ikke hadde barn.

Så sjekket de hvor mange menn i hver kategori som hadde fått resept på antidepressiva. 

Det var lite forskjell på de nybakte fedrene og menn uten barn.  

I det store og hele var det ikke tegn til at fedre fikk fødselsdepresjon som trengte behandling.  

Med unntak for en gruppe fedre. 

De som har vært deprimerte tidligere

Fedre som tidligere hadde vært gjennom en eller flere depresjoner, hadde svært høy risiko for å få ny depresjon etter barnet ble født. 

Det var 30 ganger mer sannsynlig at disse fedrene trengte behandling for depresjon enn menn uten barn og fedre uten en historie med depresjoner. 

Utfordringen med å få et nytt barn kan forverre depressive tanker, skriver forskerne i studien. 

De understreker at de kun har sett på uttak av resepter for antidepressiva. Det betyr at det kan være flere fedre med depresjon, men som ikke tar medisiner for den. 

Etter en fødsel er oppmerksomheten vanligvis rettet mot helsen til moren og babyen. Men vi må sørge for at nye fedre også får den omsorgen de trenger, skriver forskerne i studien. 

Referanse:

Holly Christina Smith m.fl:  Association of Recent Fatherhood With Antidepressant Treatment Initiation Among Men in the United Kingdom. JAMA Network Open, mai 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS