Barnehageforskere mener at den beste språkstimuleringen for barn mellom ett og tre år kommer gjennom fri lek. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Forskere: Frilek best for småbarns språklæring

Den beste språkstimuleringen for barn mellom ett og tre år kommer gjennom fri lek, mener barnehageforskere.

Forskerne har undersøkt 206 småbarnsavdelinger i 93 barnehager landet over, og konklusjonen er klar:

De minste barna lærer mer språk ved å bygge en snømann og snakke om det, enn i mer voksenstyrt språkopplæring.

Naturlig språkutvikling

– Når vi går inn og analyserer hver enkelt hverdagsaktivitet i barnehagene for seg, ser vi at språkstimuleringen kommer tydeligst fram gjennom fri lek. Lek der barna får være spontane, umiddelbare og bruke nysgjerrigheten sin i god samhandling med voksne. Det er disse settingene som løfter språkutviklingen på en naturlig måte, sier Elisabeth Bjørnestad.

Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og sier dette til Dagsavisen.

– Bidrar også til sosial kompetanse

Sammen med forsker Ellen Os har hun ledet arbeidet med kvalitetsstudiene «Gode barnehager for barn i Norge» og «Blikk for barn». Forskerne er enige om at formell språkopplæring, testing og språkstimulering ikke bør overskygge språkopplæring gjennom fri lek.

– De lærer begreper som hjelper dem å uttrykke seg og si hva de selv ønsker, tenker og føler overfor andre. I tillegg til språkutvikling bidrar dette også til sosial kompetanse, sier Bjørnestad.

Ifølge forskerne er barn mellom ett og tre år en gruppe som tidligere er blitt viet lite selvstendig oppmerksomhet, og som vi vet lite om. Ett- til treåringer utgjør 35 prosent av alle barnehagebarn i Norge.

Powered by Labrador CMS