Overser de yngste barna

De aller yngste barna blir ofte oversett av voksne i barnehagen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Er det forsvarlig å sende ettåringer i barnehagen? Og hva med store basebarnehager? Debatten har rast, og ekspertene er uenige.

Førsteamanuensis Anne Greve ved Høgskolen i Oslo forsker på vennskap mellom små barn, og har videofilmet livet i to småbarnsgrupper i en barnehage over lengre tid, nettopp for å se hvilke muligheter barnehagen gir for vennskap mellom de aller yngste barna på ett og to år.

Det viser seg at de aller yngste barna lett blir oversett av både voksne og eldre barn i barnehagen.

– Det er det verbale som dominerer. De som kan snakke blir sett og hørt, mens de yngste barna som bare peker og bruker kroppsspråk, har lett for å bli borte, sier Greve.

Hun har en doktorgrad på vennskap mellom toåringer. Den viser at vennskap mellom de aller yngste barna er viktig, og likner på vennskap mellom voksne.

Trenger stabilitet

– Analysen viser hvor viktig der er å ha små barnegrupper, og at barna trenger stabile voksne med førskoleutdanning rundt seg, sier Greve.

I de siste årene har forskere og pedagoger vært opptatt av disse barnas kompetanse, påpeker Greve.

– Men vi må ikke tro at barna er selvdrevne. De trenger voksne rundt seg, sier hun.

Greve tar til orde for å legge mer vekt på gamle og gode verdier som tillit og trygghet.

– Vi må lytte til tilknytningsteori, som viser at det er viktig med å ha voksne i nærheten, sier hun.

Kreative løsninger

Forskeren er kritisk til de kreative løsningene mange barnehager finner på for å løse personellmangel.

I dag finnes det klare regler for antall pedagoger per barn, men ikke for antall assistenter per barn.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Kravet er bare det skal være forsvarlig, men det kan man trekke veldig langt, sier Greve. Hun etterlyser et klarere lovverk på området.

Flytting av personal

Hun stiller også spørsmål ved stadige interne reorganiseringer av personalet som barnehager kan gjennomføre for løse personalproblemer.

– Vi må ta hensyn til at selv små barn utvikler nære relasjoner med både voksne og andre barn, sier Greve.

– Selv om barna får nye venner, så er enhver vennskapsrelasjon unik også for små barn. Det er viktig å ta vare på slike relasjoner, sier hun.

– Jeg har selvsagt forståelse for at det kan være personalutfordringer som må løses, men ideelt sett bør det være stabilitet.

Nei til basebarnehage

Forsker Anne Greve er skeptisk til store basebarnehager fordi de yngste barna har lett for å bli oversett.

Greve er ikke blant motstanderne av at de aller yngste barna kan gå i barnehage, så lenge barnehagen leverer kvalitet, med et stabilt barnehagepersonell, nok assistenter og små barnegrupper.

– Jeg er imidlertid skeptisk til basebarnehager på bakgrunn av det forskningen min viser, sier Greve.

Hun mener basebarnehager blir for store og uoversiktelige.

Og det som ofte skjer, er at personalet forstår at basebarnehager ikke fungerer for de aller minste, så de skjermer barna.

Resultatet blir da knøttsmå småbarnsavdelinger fordi bygget ikke er planlagt for lukkede avdelinger.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS