Kvinne trer på kondom på plastepenis på et legekontor.
Ungdommer bør få øve på å tre på kondom tidligere og gjenta det oftere, sier lege Trine Aarvold ved Sex og samfunn.

1 av 3 norske ungdommer brukte ikke prevensjon under første samleie

– Vi voksne må ta mer ansvar, sier lege ved Sex og samfunn Trine Aarvold. Hun har egne tips til foreldre.

Hvert år spørres norske ungdommer mellom 15 og 19 år om alt fra familie og psykisk helse til rus og sex i den store Ungdata-undersøkelsen.

Nå har forskere ved VID vitenskapelige høgskole og og Sykehuset Innlandet undersøkt ett av disse spørsmålene nærmere.

Resultatet overrasket forsker Live Solveig Nordhagen, en av dem som står bak den nye studien. 

Hele 32 prosent av ungdommene brukte ikke prevensjon da de hadde samleie for første gang.

 Høyere enn tidligere undersøkelser

– Du kan jo få en del prevensjonsmidler gratis når du er under 22 år, og kondomer er gratis tilgjengelig på helsestasjoner. Så det forundret meg veldig når det er så lett tilgjengelig å få tak i prevensjon, sier Nordhagen.

Forskjellige kondomer ligger på et bord
Kondomer kan fås gratis hos helsesykepleier på mange skoler, men det varierer hvor tilgjengelige de er.

Tallet er nemlig høyere enn tidligere undersøkelser.

Riktignok finnes det lite forskning på dette feltet. Men en håndfull eldre studier fra Skandinavia, USA og Kroatia fant et lavere antall som droppet prevensjonen. 

Typisk var det bare én av fire som debuterte ubeskyttet.

Viktig med gode vaner fra start

Hvis det nye tallet stemmer, er det grunn til bekymring.

Antallet unge som blir smittet av klamydia og gonoré, har eksplodert de siste årene. I 2023 var det også flere aborter blant unge enn årene før, ifølge Folkehelseinstituttet.

De som har ubeskyttet sex ved første samleie, dropper oftere prevensjonen senere, viser tidligere forskning.

Derfor er det viktig å få gode vaner fra start, ifølge Nordhagen. 

Som regel betyr det å ha kondomer tilgjengelig, siden mange ikke har begynt med p-piller, spiral eller andre prevensjonsmidler ennå.

Savner kondom-kampanjer

Så hvorfor er det så mange unge som starter med ubeskyttet sex?

Marja Leonhardt har en teori. Forskeren, som også var med på den nye studien, er selv fra Tyskland. Der er kjønnssykdommer blant unge sjeldnere enn i Norge.

Etter at hun bosatte seg i Norge, har hun lagt merke til en slående forskjell mellom de to landene.

Marja Leonhardt (t.v.) er forsker ved Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved VID og Live er forsker ved VID, som tidligere har jobbet ved helsestasjon for ungdom.
Marja Leonhardt (t.v.) er forsker ved Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole og Live Solveig Nordhagen (t.h) er forsker ved VID, som tidligere har jobbet ved helsestasjon for ungdom.

– I Norge finnes det ikke kampanjer om å bruke kondom, sier Leonhardt.

I Tyskland finner du det overalt, sånn som på busstopp, sier forskeren, som samtidig påpeker at dette er en personlig observasjon.

De voksnes ansvar

Lege ved Sex og samfunn Trine Aarvold synes heller ikke Norge har hatt en god kultur på kondombruk.

Samtidig er hun ikke overrasket over resultatene fra den nye studien.

For unge i dag er kondomer noe som nesten ikke snakkes om, påpeker hun. Verken i TV-serier, sosiale medier eller andre steder.

Derfor må de voksne ta mer ansvar for å normalisere det, mener legen som til daglig møter unge mennesker ved klinikken for seksuell helse i Oslo.

Trine Aarvolds tips til foreldre:

Har du ungdom i hus, bør du fylle en boks eller skuff med kondomer. Fortell ungdommene at hvis de eller vennene deres trenger kondomer, er det bare å forsyne seg. Og at boksen vil bly fylt opp uten spørsmål.

– Å se at kondomboksen minker, bør gjøre en veldig stolt og glad som forelder. For det betyr at barna tar vare på sin egen seksuelle helse. Det er som å sykle med sykkelhjelm eller ta på seg bilbelte, sier Trine Aarvold, som er lege ved Sex og samfunn.

Kvinne forsyner seg av smågodtkiosk fylt med kondomer.

Ved klinikken til Sex og Samfunn i Oslo kan besøkende forsyne seg med kondomer fra en smågodthylle. (Foto: Eldrid Borgan)

En firedel debuterte før de hadde fylt 16

Seksualitetsundervisningen kommer også kanskje i gang for sent, sier VID-forsker Live Solveig Nordhagen.

Mange debuterer nemlig før den seksuelle lavalderen.

I den nye studien hadde halvparten av de som hadde hatt samleie, gjort det før de fylte 16 år.

Det tilsvarer rundt en firedel av alle de over 100.000 ungdommene som svarte på Ungdata-undersøkelsene.

– Ordet kondom skal ikke være noe som er vanskelig å si når du begynner på mellomtrinnet heller. Det er ikke sånn at kondom betyr sex og at det er ekkelt, kondom betyr beskyttelse, sier Aarvold.

– Kanskje vi har bommet litt

I den nye studien har forskerne undersøkt hvem som droppet prevensjonen.

Foreldre med lavere utdannelse og dårligere økonomi og mer bruk av alkohol og andre rusmidler gikk igjen. 

I tillegg var det flere gutter enn jenter som svarte at de hadde ubeskyttet sex første gangen.

Ved klinikken til Sex og samfunn opplever Trine Aarvold at unge er mindre bekymret for graviditet nå enn før. Spesielt gutta, som kanskje ikke har reflektert over at bordet fanger om jenta skulle bli gravid og ikke ønsker abort.

– Så jeg tror kanskje vi har bommet litt på hvordan vi gjør seksualitetsundervisningen for unge da. At vi kanskje ikke snakker nok om fertilitet, rett og slett, sier Aarvold.

Kan være kunstig høy

Samtidig må resultatene fra den nye studien tolkes med varsomhet.

Andelen som debuterte uten prevensjon, kan være kunstig høy, påpeker forskerne.

En del informasjon manglet nemlig i Ungdata-undersøkelsen.

Spørsmålet om prevensjon skiller for eksempel ikke mellom kondom eller andre prevensjonsmidler.

Kanskje har noen gutter krysset nei på spørsmålet om prevensjon fordi de ikke visste at jenta brukte p-piller eller spiral.

Ekskluderer sex med noen av samme kjønn

Undersøkelsen spør heller ikke om ungdommene har hatt sex med noen fra samme kjønn.

Mange studier ekskluderer skeiv sex. Det er uheldig, mener Aarvold.

Selv om Marja Leonhardt også har savnet denne informasjonen, påpeker hun at Ungdata-undersøkelsen allerede er omfattende.

– Det er et kjemperikt datasett, sier forskeren ved Sykehuset Innlandet.

På mange måter kartlegger den hele ungdomstida. Og fordi så mange svarer på undersøkelsen, er svarene representative for norske ungdommer generelt.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse

 L.S. Nordhagen mfl:  Use of contraception during first sexual intercourse among Norwegian adolescents: a national cross-sectional study,  BMC Public Health, juni 2024.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS