Pappa Tore Eugen Kvalheim med barna June og August, innrømmer at tidspunktet for barnas fødsel hadde innvirkning på navnevalgene. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)
Pappa Tore Eugen Kvalheim med barna June og August, innrømmer at tidspunktet for barnas fødsel hadde innvirkning på navnevalgene. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Mange velger navn etter fødselsmåned

Mange foreldre henter inspirasjon fra barnas fødselsmåned når de gir sine håpefulle navn. Mens June, April og August er blitt mer populære er andre slike navn på vikende front. 

Hva skal barnet hete? (Foto: Microstock)
Hva skal barnet hete? (Foto: Microstock)

Hva skal barnet hete? Når ny verdensborger blir født, er dette det store spørsmålet. Mange foreldre lar seg inspirere av måneden barnet ble født, men velger andre navn nå, enn tidligere.

June (15) fra Oslo er født i juni. Hun har en lillebror som heter August, som er født i, nettopp, august. 

- Vi sier ofte at det er tilfeldig, men måneden de kom til verden, hadde nok litt innvirkning, innrømmer faren Tore Eugen Kvalheim, til forskning.no.

- Jeg er veldig fornøyd med navnet mitt. Det er ikke så mange som heter det, men mange nye jeg møter spør om jeg er født i juni, sier June Urdahl Kvalheim.

August hele året

Foreldrene hadde riktignok allerede bestemt seg for guttenavnet August, da Juni ble født.  

- August ville fått navnet uansett, men det var jo morsomt at han ble født den måneden, sier faren. 

August gis da også litt uavhengig av når guttebarnet ble født, forteller navnespesialist Jørgen Ouren ved Statistisk sentralbyrå. En svensk studie har vist at barnets navn profilerer mor og far

Ouren har sjekket forekomsten av dette og andre fornavn med tilknytning til måned, sett i forhold til barnets fødselsmåned på oppdrag for forskning.no.

August mer populært

Hvis et bestemt navn blir gitt jevnt gjennom året, uavhengig av hvilken måned barnet er født, vil 8,3 prosent få det hver måned i gjennomsnitt.

Mens Maj (rød) har hatt sin storhetstid, har June (blå) gått forbi. Antall fødte med navnene fra 1913 til 2013.  (Foto: (Ill.: forskning.no/SSB))
Mens Maj (rød) har hatt sin storhetstid, har June (blå) gått forbi. Antall fødte med navnene fra 1913 til 2013. (Foto: (Ill.: forskning.no/SSB))

Noen flere August-er er riktignok født i august, enn andre deler av året. Men overrepresentasjonen er relativt lav, 11 prosent, ifølge Ouren.

De siste årene har flere foreldre som liker dette navnet, blitt inspirert av fødselsmåned. Treffer du en gutt som heter August og er under 14 år (født etter år 2000), er det 13 prosents sjanse for at han er født på sensommeren.

June/Juni er født i juni

Valg av navnet June og ikke minst Juni til jentebarn er sterkt inspirert av fødselsmåned. Spør du en av de 1366 kvinnene som heter June om hun er født i juni, vil 22 prosent si ja.

Dette er tre ganger flere enn om navnet ble gitt jevnt ut over året. 

Denne tendensen har økt de siste årene. En tredel av alle jenter under 14 som heter June, er født i årets lyseste måned.

Tendensen er enda sterkere for Juni. Fire av ti som deler navn med skuespilleren Juni Dahr, er født i juni. Det er over fire ganger mer enn dersom navnet ble gitt jevnt utover året, uavhengig av fødselstidspunkt. 

April slår alle

Jeg velger meg april, skrev Bjørnson. Og navnet April har sterkest sammenheng med fødselstidspunktet av alle månedsinspirerte navn. Bare 75 kvinner har dette navnet i Norge, som er mye brukt i angloamerikanske land. 

Navnespesialist Jørgen Ouren, SSB. (Foto: SSB)
Navnespesialist Jørgen Ouren, SSB. (Foto: SSB)

Hele 64 prosent av dem er født denne vårmåneden. Av de ti jentene under 14 som heter April, har seks av dem fødselsdato i løpet av april. 

Julie/Julia mest utbredt

Av alle navn med tilknytning til månedsnavn, er Julie og Julia desidert mest populære. Hele 5 335 kvinner heter Julie, men bare 10 prosent er født i juli. Dette er bare litt fler enn normalfordelingen. 

Det samme gjelder de 1786 kvinnene med navnet Julia. 

Maj på vikende front

Hele 18 prosent av alle kvinner med navnet Maj er født denne vårmåneden. Men ingen av jentene under 14 år (født etter 2000) med dette navnet, ble født i mai.

Det er langt fra noe nytt at foreldre lar seg inspirere av fødselsmåneden, når de skal finne navn til den håpefulle. 

Allerede for hundre år siden var foreldre sterkt inspirert av fødselsmåneden, da de valgte navn til barna.

- Ofte er det en klar sammenheng mellom fødselsmåned og navnet, sier professor Gulbrand Alhaug i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Julius (rød) har en fallende tendens, mens August (blå) blir stadig mer populært, selv om det har flatet ut litt. Antall fødte med navnene fra 1913 til 2013.  (Foto: (Ill.: forskning.no/SSB))
Julius (rød) har en fallende tendens, mens August (blå) blir stadig mer populært, selv om det har flatet ut litt. Antall fødte med navnene fra 1913 til 2013. (Foto: (Ill.: forskning.no/SSB))

 


Han har studert forekomsten av slike navn på grunnlag av  folketellingsmateriale fra1910, en studie som nylig er publisert i Studia Anthroponymica Scandinavica, tidsskrift for nordisk personnamnsforskning.

Augusta er nesten utdødd

Mens noen typiske månedsnavn er på vikende front, har andre blitt mer populære. For hundre år siden var spesielt August og kvinnevarianten Augusta svært populære. Og begge ble gitt oftere til barn født i august.

Guttenavnet Marselius var litt overrepresentert i mars. Det var det langt vanligere å kalle jenter May og Mai før enn nå, om de var født i mai.

Derimot var det ingen som het April før i 1939.

Julen inspirerte

Men også julehøytiden inspirerte tydeligvis folk i gamle dager som fikk barn i desember. Det gjaldt både for gutter og jenter.

Gutter som kom til verden på julaften eller første juledag fikk oftere navnet Julius, Julian og Jul enn om de var født i juli.

Jentebarn født på julaften eller første juledag ble oftere kalt Julie, Juliane og Julianna enn på andre tider av året. 

Tor født på torsdag

Men også ukedag inspirerte før i tiden. Dette var en tradisjon som også finnes i andre land. I Norge var Tor ofte født på en torsdag. I Ghana betyr Kofi, som i Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, født på en fredag. 

Dato ga navn 

Augusta Septima og Elise Januara Kvintea, lyder ikke det flott? Septima var født 7. august, og septimus betyr syv på latin. Januara Kvintea var født 5. januar, og quinta betyr fem på latin. 

Dette er en tradisjon som er helt forlatt, og var kanskje foreslått av prestene, skriver Gulbrand Alhaug i studien. Tidligere historiske studier har vist at samiske navn ble fortrengt som en del av fornorskingen på slutten av 1800-tallet

Powered by Labrador CMS