Det er mange elever som ikke skjønner poenget med gym, viser en svensk studie.
Det er mange elever som ikke skjønner poenget med gym, viser en svensk studie.

Elever som var usikre på egen kropp, skulket flere gymtimer

Det gjaldt like mange jenter som gutter.

Hvert tredje barn i svenske sjetteklasser har skulket gymtimen.

Det viser en studie fra Göteborgs universitet der 500 sjetteklassinger deltok.

Fraværet bekymrer forskere fordi det i Sverige, Norge og mange andre land er et problem at de fleste ungdommer beveger seg mindre enn anbefalt.

Skulket en eller flere gymtimer

I en studie gjort i nærmere 150 land kom forskerne frem til at bare en av fem barn og unge beveger seg nok. Forskning.no skrev om det i 2019.

I den nye, svenske studien fikk elevene svare på et spørreskjema som handlet om gymtimene på skolen.

– Svarene viser at omtrent en tredjedel av barna hadde skulket en gymtime eller mer det siste semesteret, sier forsker Carolina Lunde. Hun jobber ved Göteborgs universitet og er en av forfatterne på studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Body Image.

Sjetteklassingene skulle også svare på hvorfor de skulket gymtimene.

Forstod ikke vitsen med gym

Generelt var elevene som hadde skulket mer misfornøyde med kroppene sine enn elevene som deltok i alle timene.

De var også mer bekymret for hva andre syntes om kroppene deres, og de var mindre fornøyde med den fysiske formen sin.

– Studien viste også at de som skulket, ikke helt forstod vitsen med gym på skolen, sier Lunde.

I stedet for at det var en fin avveksling fra andre fag, ble det oppfattet som et ork og noe de bare måtte gjennom.

Jenter som opplevde at puberteten kom senere enn andre, skulket oftere enn andre gutter og jenter. For øvrig fant ikke forskerne noen forskjell mellom gutter og jenter og hvor mye de skulket.

Prøvde ny organisering

I en studie fra Høgskolen i Østfold gjort i 2020 fant forskerne ut at mange elever ikke finner mening i kroppsøvingsfaget.

Forskerne gjorde dybdeintervjuer med fem elever og hadde et gruppeintervju med fire lærere. Høgskolen i Østfold skrev om studien, og artikkelen ble publisert på forskning.no.

I studien forsøkte forskerne en ny organisering av faget. Elevene fikk mer personlig tilpassede kroppsøvingstimer. Funnene viste at muligheter for å tilpasse gymtimene etter det elevene var mest interessert i, kunne motivere.

Mindre prestasjonspress var en annen fordel elevene pekte på. De sammenlignet seg plutselig mindre med medelevene.

Mye bråk i guttegarderobene

I 2019 skrev ung.forskning.no om forskning gjort ved Høgskolen innlandet.

Forskerne gjorde blant annet en undersøkelse der 3.000 elever deltok, og 100 av dem svarte at de hadde opplevd mobbing eller erting i garderoben.

Elevene meldte for øvrig om bråkete guttegarderober, og flere jenter syns det var vanskelig å dusje sammen med andre.

Forskerne bak den studien syns det var rart at elever skal være alene akkurat i garderoben, når de har voksne rundt seg resten av dagen.

Referanse:

Lunde, Carolina., Reinholdsson, Tommy og Skoog, Therése. (2023). Unexcused absence from physical education in elementary school. On the role of autonomous motivation and body image factorsAuthor links open overlay panel. Body Image.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS