Hvem du omgås med, kan påvirke deg i begge retninger.

En aktiv venn kan få deg opp av sofaen

Har du venner som trener, er det mer sannsynlig at du begynner å trene selv. Men det kan også slå andre veien.

Sosial kontakt med mennesker som er moderat aktive kan gjøre at sofaslitere blir mer aktive.

Det hevder amerikanske forskere i en ny studie publisert i tidsskriftet PloS ONE.

Har regnet på det

I studien har de støttet seg til en rekke studier som er gjort på feltet tidligere og de gjorde utregninger basert på tall på fysisk aktivitet fra U.S. Military Academy.

De satte opp ulike scenarier. De skulle gjenspeile naturlige variasjoner i den sosiale kontakten mellom stillesittende personer og fysisk aktive – både veldig aktive og moderat aktive.

I den vitenskapelige artikkelen skriver forskerne at denne kontakten kan ha stor påvirkning på en persons aktivitetsnivå på sikt.

Moderat aktive har størst påvirkning

Om du kommer inn i en gruppe med veldig aktive mennesker, er det mer sannsynlig at du blir veldig aktiv selv.

Det er kanskje ikke så sannsynlig. Ofte omgås ikke stillesittende og veldig aktive personer så mye, poengterer forskerne i studien.

Derfor påvirker disse gruppene trolig ikke hverandre særlig mye. De omgås ikke på de samme stedene, og sannsynligheten er liten for at veldig aktive blir stillesittende over natta.

Om de så skulle skade seg, senker de trolig aktivitetsnivået en periode.

Mer sannsynlig er det at stillesittende og moderat aktive personer har innflytelse på hverandre, mener forskerne.

Mindre aktivt samfunn uten sosial innflytelse?

Hvis du er stillesittende person har sosial kontakt med moderat aktive mennesker, er det mer sannsynlig at du blir moderat aktiv selv.

Men ettersom innflytelsen går begge veier, kan også det motsatte skje, skriver forskerne i den vitenskapelige artikkelen.

I et scenario uten sosial kontakt med andre tror forskerne at aktiviteten i befolkningen ville blitt mindre over tid. Rett og slett fordi den sosiale innflytelsen en så viktig.

I studien har ikke forskere med eksempler fra virkeligheten som underbygger funnene deres. Men de viser til mange tidligere studier som også har vist at det sosiale miljøet har stor påvirkning for valgene du tar.

For eksempel viste en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Obesity (Silver Spring) i 2014 at venner påvirket barn til å ta både sunne og usunne valg.

Venn å trene med = slutt på støttemedlemskapet?

I en artikkel publisert på forskning.no tidligere i år stilte Norges idrettshøyskole spørsmålet: Hvorfor blir så mange støttemedlem på treningssenteret?

En av tingene forsker Christina Gjestvang trakk fram var den sosiale biten. Mange kunne hatt nytte av å trene sammen med noen.

– De aller fleste vil garantert ha lettere for å fortsette om de avtaler fast trening sammen med andre. Det sosiale er viktig. Igjen handler det om å gjøre det lystbetont, sa hun i artikkelen.

Referanse:

Mema, Ensela., m. fl. (2022). Social influences on physical activity for establishing criteria leading to exercise persistence. PLoS ONE.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS