Det er et politisk mål at det skal være 20 prosent menn som jobber i barnehager, men de siste årene har andelen stagnert på ni prosent. Hva kan barnehagen gjøre for å rekruttere flere? (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Hvordan få flere menn til å jobbe i barnehage?

Ungdomsgutter som har jobbet som lekekompis i barnehage, velger ofte å komme tilbake når de blir voksne. Nå gir forskere råd for hvordan flere barnehager kan bruke dette tiltaket. 

«De som er der, er voksne, og de er ikke så flinke til å leke med barna, siden det er så lenge siden de var barn selv. Vi kanskje tenker litt mer slik som barna.»

Sitatet er fra en ungdomsskolegutt som har jobbet noen uker som såkalte lekekompiser i en barnehage. Jobben er en del av forskningsprosjektet «Lekeressurs», hvor ungdomsgutter får jobbe i barnehage noen timer i uka. 

Da forskerne bak prosjektet intervjuet guttene, kom det fram at de ser på jobben som en positiv erfaring. Og det gjør at de kanskje utdanner seg til barnehagelærer når den tida kommer.  

Målet er 20 prosent

Nå har forskerne satt sammen et hefte som skal hjelpe med å rekruttere og beholde menn i barnehagen. De håper å inspirere barnehager til å begynne med Lekeressurs eller videreutvikle tiltaket. Det finnes ingen nasjonal standard på hvordan tiltaket bør gjennomføres, men i ressursheftet beskrives viktige forhold det bør tenkes på for å lykkes.

Det politiske målet er 20 prosent menn som jobber i barnehager, men de siste årene har andelen stagnert på ni prosent. Lekeressurs, som startet på Lillehammer for åtte år siden og har spredt seg over hele Norge.

Forskerne gjennomførte intervjuer med involverte i alle ledd: guttene som er lekeressurser, barnehagestyrere, ansatte hos Fylkesmannen, rektorene til ungdomsskolene og barnehageeierne.

– Det ble veldig tydelig at det er to mål: Bortsett fra et rekrutteringstiltak er Lekeressurs også et kompetansehevende tiltak for ansatte i barnehagene, forteller prosjektleder Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning.

– Det bidrar til økt refleksjon over egen praksis og gir økt kunnskap og bidrar til organisasjonsutvikling, som igjen styrker kvalitetene på tjenestene i barnehagen, sier hun.

Vet ikke hvor mange som søker seg tilbake

Fra Lillehammer-barnehagene er det kjent at noen gutter som jobbet som lekeressurs som 15-åringer, har søkt seg tilbake til barnehage som voksen arbeidskraft. Likevel kan forskere enda ikke si med sikkerhet at sektoren har fått flere menn på grunn av prosjektet.

– Da burde vi følge deltakerne lenger, med tanke på hvilke videre utdanning de søker seg til, sier Lauritzen.

– Det vi per nå kan si med sikkerhet at barnehagene og Fylkesmennene i hele Norge ser positivt på tiltaket, og gutter ser barnehage som en aktuell utdannings- og yrkesvei. Det vi ikke vet, er hvor mange som faktisk søker seg i den retningen.

I en tidligere evaluering ble det tydelig at også guttene ser på Lekeressurs som en positiv måte å møte arbeidslivet på.

Personlige egenskaper

Forskerne understreker at barnehagene er opptatt av å vise variasjonen som finnes i gruppen gutter blant de har inne som lekeressurser. Som ellers i arbeidslivet vektlegges personlige egenskaper og et ønske om mangfold blant de som jobber i barnehagen.

«Barnehagen og barna trenger mangfoldige ansatte: Både musikeren, filosofen, poeten, fotballspilleren, den som er opptatt av friluftsliv og natur, liker å tegne, eller lage mat og den lekne og empatiske. Slik får alle barn noen å identifisere seg med», skriver de i heftet.

Slik blir tiltaket vellykket

Så hva er da stegene barnehagene må ta for å lykkes med Lekeressurs?

 1. Søk erfaringer og eksempler hos andre
 2. Beskriv egne mål og hensikter med tiltaket
 3. Avklar rammene: egne midler eller søke finansiering? Husk at det forventes honorar
 4. Lag en plan for organiseringen: hvem i personalet har ansvar, hvordan passer det i årshjulet, hvor mange kan vi ta imot?
 5. Sørg for forankring blant personalet
 6. Søk samarbeid med ungdomsskoler og sørg for at de også ser verdien av prosjektet
 7. Lag en plan for rekruttering: skriftlig, plakater, eller infomøter?
 8. Ha en plan for utvelgelse: skal guttene skrive søknad, komme på intervju? Og hvilke egenskaper er vi ute etter?
 9. Gi informasjon om lekeressursene til barnas foresatte
 10. Sørg for en god mottakelse og veiledning av lekeressursene: en ansatt bør ha overordnet ansvar men alle ansatte må være tilgjengelig for spørsmål
 11. Etter avsluttet jobb bør lekeressursene få tilbakemelding på sin innsats og en skriftlig attest. Guttene skal fylle ut evalueringsskjema.

Prosjektet har fått støtte fra Regionalt Forskningsfond Innlandet og er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Dronning Mauds Minne Høgskole og Likestillingssenteret. 

Referanser:

Her kan du laste ned ressursheftet.

Ljunggren, B. og Lauritzen, T. (2017) Lekeresurss – rekruttering og innovasjon. Barnehagefolk nr. 3.

Johannesen, N. og Lauritzen, T. (2015). Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen. Likestillingssenterets rapport 1/2015. Hamar: Likestillingssenteret

Barnehagekonferanse

Ressursheftet blir lansert på den nasjonale Barnehagekonferanse, som arrangeres av DMMH i Trondheim 16. - 17. november.

Powered by Labrador CMS