Fete unge voksne sliter som 50-åringer

Nær halvparten av fete menn i 20-årene fikk alvorlige tilstander som diabetes og hjerteinfarkt før de fylte 55 år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Fedme tidlig i voksenlivet utgjør et stort helseproblem på verdensbasis, mener danske forskere.

De påpeker at fedme også bidrar til å forkorte levetiden til unge som vokser opp i dag.

Forskerne fulgte helsetilstanden til 6500 danske menn fra de var 22 år til de fylte 55 år.

48 prosent av de nær 100 mennene som i studien ble kategorisert som fete, hadde fått én av de alvorlige diagnosene som middelaldrende.

Les også: Tykke barn trenger tidlig hjelp

- Fedme øker press på helsevesenet

Forskerne advarer mot at økningen i antall fete på verdensbasis kan snu en utvikling med færre sykdomstilfeller og dødsfall som følge av hjerte-karsykdommer i vestlige land.

- I tiårene framover vil fedmerelaterte sykdommer og dødsfall legge et press på helsevesenet som vi ikke har sett maken til før, mener forskerne.

Det må utarbeides nye strategier for vektkontroll og forebygging, påpeker de i studien.

Også økt sannsynlighet for blodpropp

Resultatene viser at menn med en kroppsmasseindeks på 30 eller mer i 20-årene, hadde åtte ganger økt sannsynlighet for diabetes 2 før fylte 55 - sammenlignet med normalvektige.

Sannsynligheten for blodpropp var fire ganger større, noe som hittil ikke har vært rapportert som et utfall for unge fedme.

I tillegg var det økt risiko for så vel høyt blodtrykk som hjerteinfart og dødsfall, rapporterer forskerne.

Samme tendenser i andre studier

Forklaringen på at kun menn er inkludert i studien, ligger i at forskerne har benyttet seg av data fra innkalte til verneplikt i det danske forsvaret.

Dereretter er ulike helseregisterdata brukt i oppfølgingen av sykdomsutvikling over mer enn tre tiår.

Forskerne bemerker at funnene deres peker i samme retning som resultater fra tidligere studier.

Blant annet viser de til en svensk studie med vernepliktige, der man ser en nærmest identisk forbindelse mellom fedme og for tidlig død.

Av de rundt 6500 mennene (født 1955) i studien, var cirka 353 undervektige, 5407 normalvektige, 639 overvektige og 97 fete ved 22 års alder.

Referanse:

Morten Schmidt, m.fl. Obesity in young men, and individual and combined risks of type 2 diabetes, cardiovascular morbidity and death before 55 years of age: a Danish 33- year follow up study. BMJ Open, doi: 10.1136/bmjopen-2013-002698

Powered by Labrador CMS