Oslo 20181206.Illustrasjonsbilder, barnehage.barn, barnehage, lek, fysisk lek, leke, motorisk, klatre, pute, puterom, farger, utfoldelse, utvikling, oppvekst, Modellklarert til redaksjonell bruk.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foreldre bruker mer på barnehage­plass

I januar 2022 betalte en gjennomsnittlig husholdning totalt 3.106 kroner for en barnehageplass. I 2021 på samme tidspunkt var totalkostnaden 2.991 kroner.

I løpet av et år vil foreldre i snitt betale 34.165 i 2022, mot en årlig snittpris på 32.142 kroner på landsbasis i fjor, viser tall fra SSB. Dette innebærer at en gjennomsnittlig husholdning i januar 2022 betaler 3,8 prosent mer enn i januar 2021.

Den månedlige snittprisen i 2022 fordeler seg på 2.770 kroner i fastpris, i tillegg til at det på landsbasis blir krevd inn gjennomsnittlig 334 kroner i kostpenger og to kroner i tilleggsutgifter per måned. Det er elleve betalingsterminer i året.

Det er noen regionale forskjeller. Årsbetalingen var lavest i Agder og høyest i Møre og Romsdal, med en gjennomsnittlig beregnet årsbetaling på henholdsvis 32.717 og 35.293 kroner.

Forklaringen til den lave årsbetalingen for et barn i Agder kan skyldes den lave maksprisen som Sirdal kommune har satt for barnehagene, og at fylket har den høyeste andelen av barn som mottar moderasjoner sammenlignet med andre fylker, skriver SSB.

Statistikkbyrået forklarer kostnadsøkningen dels med at regjeringen oppjusterte maksprisen fra 3.230 kroner i januar 2021 til 3.315 kroner i januar 2022, en nominell økning på 2,6 prosent. Ifølge SSB følger de aller fleste kommunene nasjonalt bestemt sats. I tillegg har gjennomsnittlige kostpenger økt både hos kommunale og private barnehager.

På den annen side har utvidelsen av gratis kjernetid bidratt til å dempe oppgangen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS