Barnevernet overtar omsorg for færre nye barn. Nedgangen har vært kraftig de siste seks årene. (Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)

Barnevernet tar hånd om færre nye barn

Barnevernet overtar omsorg for færre nye barn. Nedgangen har vært kraftig de siste seks årene, ifølge tall fra SSB. Det er flest babyer som tas hånd om.

I 2012 var det 510 omsorgsovertakelser av nye barn, mens dette tallet var halvert til 251 i 2018. Flest av disse, 58 barn, var ett år eller yngre, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det har dessuten vært en endring i hvem som omfattes av omsorgstiltak. De siste 15 årene har nemlig denne gruppen blitt yngre og yngre.

Fra å være dominert av ungdommer, består denne gruppen nå hovedsakelig av barn under to år. Det har også vært en økning blant barn i barneskolealder, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Færre ungdommer, flere babyer

På begynnelsen av 2000-tallet utgjorde 13–17 åringer den største gruppen av nye barn med omsorgstiltak, om lag 40–45 prosent. I 2018 var denne andelen 20 prosent.

Om statistikken

SSBs definisjon av «nye barn» tilsier at barna ikke har mottatt noen form for tiltak foregående år. Dermed er det uklart om de aldri har mottatt tiltak tidligere fra barnevernet eller om det kun er det foregående året de ikke mottok tiltak

I årene fram til 2018 har aldersgruppen null til to år økt betraktelig, fra omkring 20 prosent til 35 prosent. Barn opp til to år utgjør i 2018 den største gruppen av nye barn med omsorgstiltak. Særlig fra 2011 er økningen stor blant de minste barna.

Endringen kan skyldes at barnevernstjenesten i større grad enn tidligere lykkes med å jobbe forebyggende, mener Bufdir.

Hjelpetiltak øker

Samtidig som omsorgsovertakelser av barn har gått ned, har nemlig antall nye barn på hjelpetiltak økt betraktelig fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til i dag.

En annen årsak kan være at de aller yngste barna har foreldre med så alvorlige utfordringer (rus og psykiatri) at forebyggende tiltak ikke er hensiktsmessig eller tilstrekkelige, sier avdelingsdirektør Solveig Valseth for analyseavdelingen i Bufdir til NTB.

Powered by Labrador CMS