Andelen barn som fullammes ved seks måneders alder har gått ned, ifølge en studie.

Færre barn fullammes til de er seks måneder

Andelen mødre som fullammer barnet sitt når det er seks måneder, er halvert i løpet av fire år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forskere har sett på ammestatus for norske barn på seks uker og seks måneder i perioden 2010-2018, ifølge Folkehelseinstituttet.

Da barna var seks uker, ble 92 prosent ammet, delvis eller fullt, mens 74 prosent ble fullammet. Tallene gjelder for hele niårsperioden.

Da barna var seks måneder, var det imidlertid en nedgang fra 2010 til 2014. I 2010 ble 28 prosent av barna på seks måneder fullammet, mot bare 11 prosent i 2014. Den lave andelen var stabil til 2018, da studien ble avsluttet.

Norge ett av få høyinntektsland med negativ trend

Andelen som fullammer til seks måneder, går i motsatt retning av målsettingene fra regjeringen.

Forskerne er likevel ikke bekymret. Andelen barn som ble delvis eller fullt ammet ved seks måneder, er høy i internasjonal sammenheng gjennom hele perioden, ifølge førsteforfatter av studien, ernæringsfysiolog Ingrid Revheim.

Gjennom studieperioden var den på rundt 78 prosent i gjennomsnitt.

Likevel er andelen som fullammer ved seks måneder, lavere i Norge enn i de fleste andre høyinntektsland, og Norge er ett av få høyinntektsland som har en negativ trend i fullamming.

– Polarisert debatt om fullamming

I 2016 ble de nasjonale retningslinjene for spedbarnsernæring endret, noe som kan ha bidratt til at færre mødre fullammer barnet sitt, tror Revheim.

Hun viser til polariserte diskusjoner mellom fagfolk i mediene om den optimale varigheten av fullamming i årene før denne endringen.

De nasjonale retningslinjene anbefaler fullamming opp til seks måneders alder, men vektlegger behovet for individualisering, og at barn fra fire måneder kan få fast føde dersom det er nødvendig.

Forskergruppen analyserte ammestatus ved barnas seksukerskontroll og seksmånederskontroll ved helsestasjoner i Bergen i perioden 2010–2018.

Totalt ble 55.000 helsestasjonskontroller inkludert. 28.503 barn på seks uker og 26.735 barn på seks måneder er med i studien.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS