Nesten halvparten av kvinnene i undersøkelsen ønsket at brystene deres var større.

De fleste kvinner er misfornøyde med brystene sine

En stor undersøkelse fra 40 land viser at det også er mindre sannsynlig at de som var misfornøyde sjekket brystene sine regelmessig, noe som er viktig for å oppdage brystkreft tidlig.

I et enormt forskningsprosjekt har forskere gjennomført spørreundersøkelser blant over 18 000 kvinner, fordelt på 40 land, inkludert Norge.

Resultatet fra undersøkelsen, publisert i tidsskriftet Body Image, viser at til sammen 71 prosent av kvinnene var misfornøyde med brystene sine.

48 prosent ønsket at brystene var større, 23 prosent ønsket at brystene var mindre og 29 prosent meldte at de var fornøyde med brystene sine.

I tillegg kom det fram at de misfornøyde kvinnene oftere vegret seg for å sjekke brystene sine og var usikre på om de selv kunne oppdage eventuelle forandringer i brystene.

Dette er viktig for å kunne oppdage brystkreft tidlig. Du kan lese mer om selvundersøkelser på nettsidene til Kreftforeningen.

Unngår å undersøke seg selv

I en pressemelding fra Anglia Ruskin University (ARU), sier forskeren bak prosjektet at det å være misfornøyd med størrelsen på brystene, kan føre til at man unngår å undersøke seg selv:

– Særlig dersom brystene utløser følelser som angst, skam eller forlegenhet, sier Viren Swami, professor ved ARU.

Undersøkelsen viste også at kvinnene som var misfornøyde også oftere hadde lavere selvtillit og var mer misfornøyde med utseende og vekt.

– Studien vår er viktig fordi de tyder på at flertallet av kvinner verden over er misfornøyde med brystene sine. Dette er et alvorlig problem fordi det har særlig betydning for kvinners fysiske og psykiske ve og vel, sier Swami.

En norsk studie fra 2012 viste at kvinner som velger kosmetisk kirurgi, for å for eksempel få større bryster, oftere var utsatt for depresjon, angst og selvmordsforsøk. Noen av disse kvinnene fikk det heller ikke bedre med sitt nye utseende.

Litt under halvparten av norske kvinner var fornøyde

Studien omfatter også svarene fra 254 norske kvinner. Her kommer det fram at 28 prosent ønsket seg større bryster, 28 prosent ønsket seg mindre bryster og 44 prosent var fornøyde.

Snittalderen til de norske kvinnene som besvarte undersøkelsen var nesten 50 år, noe som kan være årsaken til at gruppen skiller seg ut. Swami bemerker i pressemeldingen at misnøyen med bryststørrelse ble mindre jo eldre kvinnene ble.

– Det er godt mulig at eldre kvinner ikke opplever like mye press for å ha ideell bryststørrelse, eller at morsrollen og amming gjør at kvinnene er mer opptatt av brystenes praktiske anvending snarere enn dere estetiske verdi, sier Swami.

Referanse:

Swami, V. m.fl: The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfactionand its antecedents and outcomes in women from 40 nations. Body Image. (2020)

Powered by Labrador CMS