Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - les mer.

Mange nyutdannede barnehagelærere går rett fra studier og over i jobb som pedagogisk leder for en hel avdeling.

Nyutdannede barnehagelærere: Overgangen fra skolebenken til en lederrolle kan oppleves som stor og overveldende

– Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere, sier forsker og pedagog.

Mange nyutdannede barnehagelærere går rett fra studier og over i jobb som pedagogisk leder for en hel avdeling, med både barn, voksne og foreldre å forholde seg til. 

Samtidig skal de legge til rette for et trygt miljø for barna gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

– Som nyutdannet barnehagelærer kommer du veldig raskt ut i alle arbeidsoppgaver i et etablert arbeidsmiljø. Du skal forhandle deg frem til løsninger fra første dag, forteller Inger Benny Espedal Tungland.  

Hun er forsker og førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. I en årrekke har hun jobbet innenfor barnehagelærerutdanningen. 

– Under utdanningen har du kanskje hatt tanker og ideer om hvordan du skal være som barnehagelærer og som pedagogisk leder, men så skal dette fungere i praksis. Det er utrolig mange ting å ta hensyn til. Mange kan nok føle at de ikke strekker til. Det er normalt, og det skal vi anerkjenne, sier hun.

En avdeling alene

– Jeg husker selv godt første dagen jeg sto på jobb som nyutdannet barnehagelærer og skulle tre inn i rollen som pedagogisk leder. Jeg hadde en avdeling alene. Det er en spennende og krevende jobb, forteller Camilla Carlsen Galta. 

I dag er hun styrer i Hakkebakkeskogen barnehage i Stavanger.

Galta husker tilbake til starten i karrieren som pedagogisk leder. Det kunne tidvis være krevende å skulle sjonglere veldig mange oppgaver på én gang.

Alltid plan B

Hanne Larsson er enig. Hun jobber i dag som pedagogisk leder i Teknikken barnehage i Stavanger:

– Det første året som pedagogisk leder var veldig innholdsrikt. Hverdagen bød på utfordringer hele tiden. Du skal bli kjent med barna, avdelingen og personalet. Samtidig vil du gjerne tenke gjennom hvordan du selv ønsker å være som leder, egne holdninger og verdier, sier Larsson.

Hun forteller videre at hun dessuten raskt lærte at det alltid er greit å ha en plan B og å være fleksibel og endre planer uten å bli skuffet over seg selv eller andre av den grunn. 

Både Larsson og Galta trives svært godt med hverdagen i barnehagen. 

Bruk fagbegreper aktivt for å forstå

– Da jeg var ny som pedagogisk leder, tok jeg meg ofte i å tenke: Hva var det som gjorde at den ansatte løste dette på den måten? Men så dukket det ofte opp andre ting, og ting kunne gå i glemmeboken, forteller Larsson.  

Hun sier at det for henne var viktig at de som var pedagoger i barnehagen, kunne samles og skape en bevissthet på å bruke fagbegreper i hverdagen. Da ble det også enklere å skjønne kollegene i avdelingen og forstå deres handlinger. 

Vær bevisst i egen rolle

Camilla Carlsen Galta kjenner også igjen dette. Hun støtter at det å holde fast i det teoretiske grunnlaget, også var med på å opprettholde eget engasjement for jobben.

– Jeg vil også legge til at det kan være en fordel å være ganske bevisst i din egen rolle. Du må være tydelig og vise til hva dine kunnskaper er innen faget. Samtidig må du være lydhør overfor de som allerede jobber der. De har masse interessant erfaring fra barnehagehverdagen.

Drøft og reflekter sammen med andre 

Hanne Larsson har også skapt seg gode erfaringer gjennom veiledning fra andre.

– Stavanger kommune tilbyr alle nye pedagogiske ledere en veileder. Det første året i jobb kan man få en veiledningstime seks ganger i løpet av året. Her kan man ta med seg konkrete situasjoner, tanker og spørsmål og få drøftet det med en annen person. Gjennom refleksjon kan man da videre finne nye løsninger som man tar tilbake til avdelingen og prøver ut. Så denne ordningen er absolutt å anbefale, sier Larsson.

Å ha gode veiledningsordninger får full støtte fra førstelektoren i barnehageutdanningen, Inger Benny Tungland. Hun har jobbet mye med profesjonsutvikling og veiledning. 

– Veiledning bidrar til å omsette kunnskapen du har med deg fra utdanningen, til hvordan hverdagen er i barnehagen. Den hjelper deg til å både fortolke og forstå ulike situasjoner. Så jeg råder alle til å satse på gode veilederordninger slik som Hanne Larssons arbeidsgiver har gjort, legger hun til.

Våg å ha barnet i fokus

Til tross for tilvenning og tilpassing i rollen som pedagogisk leder, er de to barnehagelærerne helt samstemte i om at det er en fantastisk jobb. Både å få være rollemodell for barn i en viktig livsfase og å kunne bidra til barnas utvikling.

– Våg å ha barnet i fokus, finn glede i de små tingene, så vil du gå hjem fra jobb med fullt hjerte og glede over de små forskjellene du gjør til daglig, legger Camilla Carlsen Galta til.

I denne episoden av Læring for livet kan du høre mer om det å gå fra nyutdannet og rett inn i rollen som pedagogisk leder i en barnehage.

Om episoden:

Nyutdannede barnehagelærere kommer ofte rett fra skolebenken og går direkte ut i roller som pedagogiske ledere. Det kan oppleves som en stor overgang for en nyutdannet. I episoden diskuterer to ansatte i barnehager dilemmaer som kan oppstå i hverdagen, sammen med en forsker innen pedagogikk.

Gjester i studio:

  • Camilla Carlsen Galta, barnehagestyrer – Hakkebakkeskogen barnehage

  • Hanne Larsson, pedagogisk leder – Teknikken barnehage

  • Inger Benny Espedal Tungland, førstelektor i pedagogikk – Universitetet i Stavanger

Powered by Labrador CMS