Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

For barna som er rammet av krigen i Ukraina, er lærernes støtte av stor betydning. Her er Alisa Ustinova (7) fra Kharkiv i Ukraina sammen med medelever i Polen høsten 2022.

Lærere er utrolig viktige for ukrainske barn: – De kan bidra til å forebygge traumer

– All internasjonal forskning viser at barn som er utsatt for kriser og traumer, får problemer med skolefungeringen, sier professor. Nå kurser han lærerstudenter og ansatte i Flyktninghjelpen.

Når et land rammes av krise eller krig, er barn særlig utsatt. For å unngå langvarige traumer, spiller lærerne en nøkkelrolle.

– De kan fortelle barna at følelsene og reaksjonene de har, er normale. De kan også gi dem redskaper for å håndtere stress og frykt, sier Jon Håkon Schultz.

Han er professor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og har i mange år jobbet med traumer hos barn.

Denne våren underviser han lærerstudenter og ansatte i Flyktninghjelpen i hvordan de kan gi psykososial støtte til elever fra konfliktområder. Det årlige kurset er nettbasert.

– I år har vi med fem studenter fra Flyktninghjelpens utdanningsteam i Ukrainia og fire fra Polen, forteller han.

– Hvis man får etablert et undervisningstilbud raskt, kan elevene roe seg ned i trygge omgivelser, sier Jon Håkon Schultz.

Viktig å få etablert et skoletilbud raskt

På kurset lærer studentene hvor viktig det er å få barn som er i en nødhjelpssituasjon, inn i en skolehverdag så raskt som mulig.

– All internasjonal forskning viser at barn som er utsatt for kriser og traumer, får problemer med skolefungeringen, sier Schultz.

Hvis man får etablert et undervisningstilbud raskt, kan elevene roe seg ned i trygge omgivelser. Og lærerne kan gi dem den støtten de trenger.

Lærerne kan normalisere frykt

Ett eksempel på hva lærerne kan gjøre, er å snakke med barna om det å bli skikkelig redd.

Når barn opplever stress og redsel, tror de ofte at de er alene om reaksjonene. Men når skolen tar et ansvar og hjelper elevene å snakke om det de føler, skjønner de at de ikke er alene om følelsene, forklarer han.

Ukraina på pensum

Dette semesteret vies Ukraina ekstra oppmerksomhet.

– I fjor var hjelpearbeidet etter havneeksplosjonen i Beirut en del av undervisningen. I år er arbeidet som Flyktninghjelpen gjør for å hjelpe ukrainske skoleelever, på pensum, sier professoren.

Blant oppgavene studentene får, er å følge med på Dagsrevyen. Hvis det skjer noe i Ukraina dagene før undervisningen, får de mulighet til å diskutere det de har sett med medstudentene som befinner seg i det krigsherjede landet.

En typisk ting de diskuterer, er hvordan det er å være lærer i Ukraina, hva lærerne bør gjøre, og om de bør gjøre noe annet enn det de pleier.

Han legger til at kunnskapen de får, er minst like relevant for studentene som skal jobbe i norske skoler. Der vil de møte ukrainske flyktninger med samme utfordringer og behov.

Ulike organisasjoner, men med felles mål

Samarbeidsavtalen mellom Flyktninghjelpen og UiT ble inngått i 2017. I dag er bistandsorganisasjonen en av de største internasjonalt.

– Vi snakker om to helt forskjellige organisasjoner som har klart å få særegenhetene til å fungere sammen fordi målet er felles: Hjelpe barn som opplever krig, sier Schultz.

Flyktninghjelpen er operativ og er eksperter på å få ut hjelpen. Universitetet har et annet tempo, men tilbyr kunnskap om hvordan barn reagerer og hva som er god hjelp, legger han til.

Melder om barn som er bekymret

Denne uken er Schultz i Polen sammen med representanter fra Flyktninghjelpen. Der skal han trene lærere i å gi psykososial støtte til ukrainske barn som har flyktet dit.

Han melder om mange barn som er bekymret og redde for krigen akkurat nå, men at de i liten grad snakker med voksne om det.

– Det viser at lærerne har en utrolig viktig rolle med å trygge og berolige barn, sier han.

Samarbeidet mellom Flyktninghjelpen og universitetet

Samarbeidsavtalen mellom Flyktninghjelpen og UiT ble inngått i 2017 av daværende rektor Anne Husebekk og Jan Egeland.

Kurset, som heter «Education in Emergencies» – utdanning i nødsituasjoner på norsk – tilbys i samarbeid med Flyktninghjelpen.

Powered by Labrador CMS