Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Gutt kjøper vaffel i kiosk
I kiosken på Hauerseter sportsklubb blir det servert vafler. De tilbyr også frukt på enkelte kamper.

Bør godteri og snacks bort fra idrettskioskene? 

Idrettsbanen bør være en arena for sunn mat, sier forsker. Likevel er det mat med masse sukker og mye fett som tilbys i idrettskiosken, viser en ny studie.

I kioskene er det vanlig å selge brus, pølser, is, potetgull og kaker. Ofte finnes det ikke noe for de som ønsker sunn mat og drikke.

– Det trenger ikke å være så vanskelig å få til noen sunnere alternativer, sier Mari Myhrstad.

Hun er forsker ved OsloMet og har ledet prosjektet, som er et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Østfold.

Myhrstad og forskerkollegene ville undersøke hva slags mat som tilbys og selges i idrettskioskene. Det kom klart frem at den er usunn.

Ønsker endringer

De undersøkte også hva det er som gjør at vi ikke har sunnere idrettskiosker.

Studien viser at over 80 prosent av idrettslagene i undersøkelsen tilbyr brus med sukker, søtsaker og snacks. I tillegg tilbyr over 60 prosent kaker.

Bare under halvparten av klubbene som var med i studien, tilbyr frukt, grønnsaker og bær.

Myhrstad forteller at da de intervjuet foreldrene og klubblederne, var det veldig klart at de opplever mattilbudet i kioskene som usunt. De ønsker også endringer.

– Mange barn og unge er organisert i idrett, og mattilbudet burde være bedre, sier Mari Myhrstad, som er forsker ved OsloMet.

Forskjeller på klubbene

Barrierene for idrettsklubbene er økonomi og tap av inntekt. I Norge er driften av kioskene ofte basert på frivillighet. Inntjening betyr mye for klubbene.

For å øke inntjeningen er det vanligvis foreldrene som står for mattilbudet.

En annen barriere er at de ofte har et begrenset og lite kjøkken i kiosken. Derfor må det som tilbys, være enkelt. Oppbevaring og tilbereding av maten kan være vanskelig.

– Vi opplevde også at det er forskjeller på klubbene. Noen har engasjerte ledere og bedre økonomi, og som likevel klarer å få til et sunnere tilbud, sier Myhrstad.

– Men generelt er det en del utfordringer.

Kosen er viktig for foreldrene

I intervjuene kom det frem at selv om foreldrene sier at de ønsker et sunnere tilbud i idrettskioskene, er de samtidig opptatt av å ha det hyggelig og belønne barna med usunn mat.

– Kos og hygge er nok ofte assosiert med usunn mat, forteller Myhrstad.

Ungdommene som ble intervjuet, var derimot ikke opptatt av kosen. I hvert fall nevnte de ikke det i intervjuene. De sa at de ønsker å kunne velge sunt, og de ønsker seg endringer.

Prisen betyr en del for ungdommene når de handler i kiosken. De kjøper helst det som er billig.

Den første studien om idrettskioskene

Forskerne fant videre at klubbene som hadde sponsoravtaler eller hadde lagd noen retningslinjer, kunne tilby flere sunnere alternativer i kiosken.

– Det hjelper mye at man er bevisste på dette, understreker forskeren.

– Vi kan lage en vaffelrøre sunnere med havregryn for eksempel. Klubbene kan også velge bort godteri og snacks fra utsalgsstedet.

Hun påpeker at det i dag ikke finnes nasjonale retningslinjer for hva som skal tilbys i idrettskioskene.

– Vi ønsker å bruke denne forskningen til å få til det på sikt, sier Myhrstad.

– Så vidt vi vet, er dette den første studien som har undersøkt mattilbudet på idrettsarrangementer for barn og ungdom i hele Norge. Vi har publisert tre artikler fra studien, og vi ønsker å fortsette å rette søkelyset på mattilbudet på idrettsarenaen.

Om studien

Forskerne har brukt spørreskjema for å undersøke hva som tilbys og selges i idrettskioskene.

I tillegg har de intervjuet klubbledelse, foreldre og ungdommer i alderen 11–14 år. Resultatene fra undersøkelsene er publisert i tre vitenskapelige artikler.

Spørreskjemaet ble sendt ut til over 2.000 klubber innenfor fotball, håndball, turn og langrenn i hele landet. 301 klubber svarte på spørsmålene.

Referanser:

Lisa Garnweidner-Holme mfl.: Adolescents' experiences with the food selection at the sports arena in the area of Oslo, Norway: a focus group study. Public Health Nutr, 2024. Sammendrag. DOI: 10.1017/S1368980024000181

Lisa Garnweidner-Holme mfl.: Food and beverage selection in children's sports arenas in Norway: A cross-sectional study. Public Health Nutr, 2024. Sammendrag. DOI: 10.1017/S1368980024000818

Lisa Garnweidner-Holme mfl.: Facilitators and barriers to healthy food selection at children's sports arenas in Norway: a qualitative study among club managers and parents. Public Health Nutr, 2021. Sammendrag. DOI: 10.1017/S1368980020003985

Powered by Labrador CMS