– Studien vår sier ikke at de kognitive evnene er fastlåst fra fødselen. Men hvis du er født altfor tidlig, har du høyere risiko for læringsvansker, sier lege Anders Husby.

Dansk studie: Tidlig fødte klarer seg overraskende bra

En altfor tidlig fødsel kan påvirke barns intelligens. Ny studie finner imidlertid en mindre effekt på karakterer og IQ enn ventet.

PI gjennomsnitt ligger et foster gjemt i sin mors varme mage gjennom 40 uker. Men omkring seks prosent blir født for tidlig – det vil si før 37 uker.

En rekke studier indikerer at de i gjennomsnitt klarer seg dårligere enn andre når det gjelder intelligens.

Når har en ny studie gode nyheter.

– Tidligere studier har funnet litt større problemer for dem som er født to-tre uker for tidlig. Men hovedbudskapet i studien vår er at selv barn som er født seks uker for tidlig, ikke har dårligere karakterer eller lavere IQ, sier Anders Husby, som er førsteforfatter for den nye studien. Den er publisert i det anerkjente tidsskriftet BMJ.

For tidlig født

I gjennomsnitt varer en graviditet i 40 uker fra den første dagen av den siste menstruasjonen.

En fødsel defineres som for tidlig når den finner sted før det har gått 37 uker.

Det estimeres at omkring 12 millioner barn fødes for tidlig hvert år.

Den nedre grensen for når et barn er levedyktig, er om lag 23–24 uker eller en fødselsvekt på om lag 4–500 gram.

Det er oftere komplikasjoner hos for tidlig fødte. Eksempler på komplikasjoner kan være oksygenmangel ved fødselen, hjerneblødning, dårlig modning av lungene eller hyppigere infeksjoner.


Kilde: Pasienthåndboken

Lavere IQ hos barn født før uke 34

Hos barn som er født mer enn seks uker for tidlig, finner forskerne gjennomsnittlig dårligere karakterer og lavere intelligens enn hos barn som født etter fulle 40 ukers graviditet. Men selv om den negative effekten er klar, er den likevel mindre enn i tidligere studier.

– Vi finner en negativ påvirkning blant barn som er født før uke 34. Men forskningen viser at man kan gjøre veldig mye for å stimulere barna. De kognitive evnene er ikke fastlåst fra fødselen. Men hvis du er født for tidlig, har du høyere risiko for kognitive læringsvansker, sier Anders Husby, som er forsker ved Statens Serum Institut.

Den økte risikoen kan skyldes at fosterets hjerne gjennomgår en betydelig utvikling i de siste ukene av graviditeten.

Slik gjorde forskerne

Den nye studien bygger på analyser av data om 792.724 danske barn født mellom 1986 og 2003. Alle hadde et eller flere søsken.

Forskerne har innhentet data om barnas karakterer i matematikk og dansk, og de fikk resultater fra en intelligens-test tatt på forsvarets sesjon for 227.403 av guttene.

– Framgangsmåten vår er litt annerledes enn i andre studier. Vi sammenlignet med søsken der, sier Husby.

Andre studier har ikke tatt høyde for at genetikk og sosiale forhold i en familie kan påvirke barns intelligens.

Søsken-design var avgjørende

Forskerne antar at barns intelligens vil bli påvirket av for eksempel morens alkoholinntak eller farens lave intelligens – uansett om barna er født for tidlig eller ikke.

– Tidligere studier tar ikke høyde for genetiske og sosiale forskjeller innen familien, sier Husby.

Barnelege Gorm Greisen, som også forsker på for tidlig fødte barn, er imidlertid ikke overbevist.

Mer hjerneskade i internasjonale studier?

Greisen mener at det kan være andre årsaker til at den danske studien finner mindre kognitive problemer blant tidlig fødte barn.

– Det går bedre for tidlig fødte barn i Danmark enn i andre land. Det kan ha to forklaringer. Den ene er at vi ikke bruker like mye ressurser på å redde de aller minste barna som andre land, sier Greisen.

– Det betyr trolig at det i studier fra andre land inngår flere barn med mer alvorlig hjerneskade, mener han.

Foreldres deltakelse har betydning

En annen forklaring kan ifølge Greisen være at danske barneleger gjør mye for å få foreldrene til å delta i behandlingen.

– Hjernen utvikler seg hvis foreldrene blir oppmuntres til å snakke med og synge for barna, sier Greisen, som er professor ved Rigshospitalets avdeling for tidlig fødte.

Dessuten mener han at det kan være en feilkilde bare å se på barn som har minst ett søsken:

– Foreldre til for tidlig fødte barn unngår ofte å få flere barn fordi det tar så mye krefter, mener Greisen.

En tidligere studie indikerer at kjærlige ord og hudkontakt kan få hjernene til for tidlig fødte barn til å utvikle seg.

Effekt på karakterer

Gorm Greisen roser imidlertid studien for å utnytte «utrolig gode og detaljerte registre».

Studien trekker som nevnt inn barnas karakterer fra avgangseksamen i 9. klasse. Resultatet var at:

  • Barn som ble født mer enn seks uker for tidlig, hadde dårligere karakterer i matematikk.
  • Når det gjaldt dansk-karakterer, fant forskerne først signifikant lavere karakterer hvis barna var født mer enn 13 uker for tidlig.

Resultater fra IQ-tester

I tillegg brukte forskerne en intelligens-test som gutter må gjennomgå når de er på sesjon. Her fant forskerne følgende resultat:

  • Barn født etter 32–33 uker fikk i gjennomsnitt 2,4 færre IQ-poeng.
  • For barn født etter 28–31 uker, var reduksjonen 3,8 poeng, 4,2 poeng for barn født før 27 uker.

– Hvis man er født i uke 33 eller tidligere, påvirker det både karakterer og IQ, sier Anders Husby.

– Men det betyr ikke nødvendigvis at de kognitive evnene er fastlagt ved fødselen. Det viser bare at for tidlig fødte barn kan ha behov for ekstra stimuli, legger han til.

Større forskjell i utenlandske studier

Gorm Greisen påpeker at andre studier viser større problemer. Han henviser blant annet til en metaanalyse av sju utenlandske studier.

– Metastudien tilsier at veldig tidlig fødte barn i gjennomsnitt mister 12 IQ-poeng. I den danske studien er det 4. Det er en veldig stor forskjell, sier Greisen.

Han mener at det kan være flere årsaker til det, blant annet at den danske studien bare har IQ-tester for dem som kommer til sesjon. «Noen veldig tidlig fødte er kanskje så syke at de ikke kalles inn til sesjon», påpeker han.

Ingen forskjell mellom uke 34 og uke 40

Når det gjaldt gutter som var født noen uker for tidlig – etter 34 uker – fant forskerne et fall på under 1 IQ-poeng.

Greisen er skeptisk til dette.

– All annen forskning tyder på en klar sammenheng. Men effekten er liten når barna bare er noen få uker for tidlig født. Rent biologisk gir det ikke mening at kurven skulle ha en knekk ved 34 uker, sier Greisen.

Beroligende melding til foreldre

Førsteforfatter Anders Husby tar imidlertid til motmæle:

– Tidligere studier brukte ikke et «søsken-design», påpeker Husby.

– Dessuten forsøkte vi å ta høyde for at noen kanskje ikke tar eksamen eller kalles inn til sesjon, men disse analysene sementerte bare hovedfunnene våre.

Gorm Greisen er enig i at foreldre til barn som er født noen få uker for tidlig, ikke trenger å bekymre seg.

– At noen kunne ha scoret 2 poeng høyere på en IQ-test, betyr jo ingenting i praksis, mener Greisen.

Referanse:

Anders Husby mfl.: Gestational age at birth and cognitive outcomes in adolescence: population based full sibling cohort study. British Medical Journal, 2023. Doi:10.1136/bmj-2022-072779

Slik gjorde forskerne

Forskerne har analysert data for barn som ble født i Danmark i perioden mellom januar 1986 og desember 2003 – i alt 1,2 millioner barn.

Av dette hadde 792.724 barn et eller flere søsken – det er disse barna som inngår i studien.

Av de 792.724 barna hadde 5,6 prosent blitt født for tidlig.

Forskerne har innhentet data om barnas karakterer i dansk og matematikk.

Ut over dette har de brukt resultatet av intelligens-test fra sesjon i forsvaret (i alt 227.403 gutter)

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS