Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har ikke nødvendigvis flere utfordringer på nett sammenlignet med andre.

Internett utjevner forskjeller mellom ungdommer

Ungdom med funksjonsnedsettelse mestrer sin digitale hverdag på lik linje med andre ungdommer.

Hvilken rolle spiller sosiale medier, dataspill og digitale tjenester i livene til ungdom med funksjonsnedsettelser?

En undersøkelse gjort for Barne- og familiedepartementet viser at IKT og digitale medier er viktig for ungdommene for å skape og vedlikeholde sosiale relasjoner og for å kontrollere hvordan de presenterer seg for omverden.

– Det vi finner er overraskende positivt, sier Henry Mainsah, som har gjort studien sammen med Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen, alle ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

– Det var veldig få som trengte hjelpemidler knyttet til sin nedsatte funksjonsevne, sier han.

Forskerne hadde trodd at det skulle være mer behov for ulike programmer til hjelp, som for eksempel leseprogrammer for blinde og svaksynte.

Undersøkelsen viser derimot at barn og unge med funksjonsnedsettelser ikke nødvendigvis har flere utfordringer på nett sammenlignet med andre.

– Selv om utvalget i studien var begrenset, kan det virke som internett har god universell utforming og virker utjevnende, sier Mainsah.

Henry Mainsah, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

Skjuler funksjonsnedsettelse

Likevel er det mange som svarer at de ikke er åpne om funksjonsnedsettelsen. Forskerne vet ikke hvorfor det er slik.

– Ikke alle ønsker å vise seg selv helt ærlig på nett, sier Helene Fiane Teigen.

– Vi antar at ungdommene ikke vil at dette skal definere dem som person. Noen er kanskje redde for å bli stigmatisert og at det skal være til hinder for karrieren, mens andre synes nok bare at det ikke er relevant, sier Teigen.

Helene Fiane Teigen, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

Mange av ungdommene i undersøkelsen oppgir at de har flere kontoer til ulik bruk på sosiale medier. Andre ungdommer gjør akkurat det samme.

– Vi finner at de ulike gruppene ungdom er ganske like. Ungdom med funksjonsnedsettelser er like opptatte av likes, identitetsuttrykkelse og sosiale relasjoner som ungdom uten funksjonsnedsettelser, sier Kamilla Knutsen Steinnes.

– Ungdommene selv tok det for gitt at de var vanlige ungdommer på nett, sier hun.

Kamilla Knutsen Steinnes, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

Mestrer fritiden bedre enn skolen

Flere av ungdommene fortalte om lite oppfølging, lite informasjon og manglende tilgang på riktige hjelpemidler på skolen.

En grunn til dette kan være at ungdommene i større grad har mulighet til å bestemme og styre sin digitale fritid, mens de på skolen er prisgitt den enkelte skoles ressurser.

Ungdommene er gode på å finne applikasjoner og strategier som gjør hverdagen på nett enklere for dem.

For eksempel bruker de teksting på filmer og serier og på innhold på YouTube. Ungdommene finner selv programmer og applikasjoner som gjør tekst mer leselig. For å ikke bli distrahert bruker de adblock, et program som blokkerer annonser.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelse gjennomført på oppdrag for Barne- og familiedepartementet. Forskerne har gjennomført fire fokusgrupper med 22 unge, samt gjort en spørreundersøkelse med 481 unge i alderen 15-22 år. I tillegg er det gjort en litteraturgjennomgang og møter i referansegruppe med relevant ekspertise.

Referanse:

Henry Mainsah, Kamilla Knuten Steinnes og Helene Fiane Teigen: En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne. SIFO-rapport nr. 11-2019

Powered by Labrador CMS