Etter at barn fikk vaksine mot omgangssyke har færre amerikanske barn fått diabetes 1, viser forskning. I USA ble rotavirus-vaksinen et tilbud åtte år før den ble innført i Norge. (Foto: Shutterstock)

Barn som er vaksinert mot mageinfeksjon rammes sjeldnere av diabetes 1

Spedbarn som har fått vaksine mot rotavirus blir sjeldnere innlagt på sykehus for diaré. Disse barna er også mindre utsatt for å få diabetes 1, viser ny amerikansk studie.

Rotaviruset rammer spedbarn og småbarn hardest. Det kan gi diaré og oppkast som kan føre til dehydrering eller uttørring.

I Norge får alle spedbarn nå tilbud om vaksine mot rotavirus som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Det har ført til færre sykehusinnleggelser.

Før 2014 var rotavirus årsak til to av tre sykehusinnleggelser av spedbarn på grunn av diaré og oppkast.

Nå ser det altså ut til at vaksinen kan ha enda en gledelig virkning.

Risiko for diabetes 1 redusert med en tredel

Barn som er fullt vaksinert mot rotavirus, har også lavere risiko for å utvikle diabetes enn uvaksinerte, ifølge en ny amerikansk studie.

De vaksinerte hadde 33 prosent lavere risiko for diabetes 1, som er en kronisk sykdom det ikke går an å kurere.

Det viser en studie som er gjort av amerikanske forskere ved University of Michigan. Studien er publisert i Scientific Reports denne uken.

Ni av ti barn blir vaksinert

I Norge ble rotavirus-vaksinen innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 2014. Og foreldre har benyttet muligheten til å unngå omgangssyke hos de små.

Ni av ti spedbarn var vaksinert mot rotavirus tre år senere, viste en undersøkelse som ble gjort av Folkehelseinstituttet.

Rotavirus-vaksinen gis gjennom munnen og beskytter nær hundre prosent mot alvorlig rotavirusinfeksjon.

Første dose gis fra barnet er mellom seks og 12 uker. Den andre dosen gis når barnet er rundt tre måneder.

Beskytter mot andre sykdommer?

I USA ble vaksinen introdusert allerede i 2006. Den amerikanske studien viser at barn som var vaksinert mot rotavirus, hadde 94 prosent lavere risiko for å bli innlagt på sykehus for rotavirus-infeksjon.

I tillegg hadde de 31 prosent lavere risiko for å bli innlagt på sykehus uansett årsak, i de to første månedene etter vaksinering.

Forskerne brukte helseforsikringsdata fra 1,5 millioner amerikanske barn som var født før og etter at vaksinen ble introdusert.

Risikoen ble regnet ut ved at forskerne sammenlignet barn som var fullt vaksinert mot rotavirus med barn som ikke hadde fått vaksinen. Forskerne undersøkte også helsedata for barn som bare delvis var vaksinert mot rotavirus.

I tillegg har de sammenlignet med barn som var født før vaksinen ble tilbudt.

Barn som bare var delvis vaksinert, hadde ikke lavere risiko for diabetes type 1.

Kan ikke fastslå årsakssammenheng

Forskerne understreker at de ikke kan slå fast en årsakssammenheng mellom rotavirus-vaksine og risiko for å utvikle diabetes 1.

Diabetes 1 rammer bare fem av 100 000 barn.

– Dette er en sjelden tilstand, og det krever store datasett for å bekrefte funnene. Men vi ser en nedgang i diabetes type 1 hos små barn etter at vaksinen mot rotavirus ble tilbudt, sier epidemiolog Mary A. M. Rodgers, i en pressemelding.

Siden diabetes 1 kan utvikles senere i barne- og ungdomsårene, vil forskerne vite mer om fem år.

Rotavirus angriper celler i bukspyttkjertelen

De nye amerikanske funnene bekrefter lignende funn blant australske barn som ble publisert tidligere i år.

Der fant forskerne at barn som var vaksinert mot rotavirus, hadde 14 prosent redusert risiko for å få diabetes type 1.

Laboratoriestudier har også vist at rotavirus angriper de samme cellene i bukspyttkjertelen som angripes hos personer med diabetes 1.

Når de insulinproduserende cellene dør, må diabetes 1-pasienter daglig måle blodsukkernivået og få injeksjoner med insulin resten av livet.

Powered by Labrador CMS