- Barn liker ikke for enkle bøker. Bøker som utfordrer dem, kan være nøkkelen til leselyst, sier norsk forsker. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Små barn foretrekker bøker om hvorfor verden er som den er

Smårollinger på 3-4 år bombarderer foreldrene med spørsmål. De foretrekker også detaljerte faktabøker, viser ny studie. – Bøker må ikke være for enkle. Barn blir mer engasjert når de blir utfordret, sier norsk professor.

Barn flest har en ustoppelig nysgjerrighet, og stiller ustanselig foreldrene spørsmål om hvorfor dyr og andre ting i naturen er sånn som det er.

Hvorfor har elefanten så lang snabel, hvorfor spiser pandaen bare bambus? Hvorfor er vann gjennomsiktig? Og etterhvert - hvor kom jeg fra?

Forskere har lenge vært klar over barns appetitt på forklaringer.

Men nå har forskere undersøkt om dette også kan overføres til hvilke bøker barna foretrekker.

En ny studie tyder på at små barn helt ned i 3-4 årsalderen liker bøker spekket med fakta best. Forskningen er publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology denne uken.

- Barn foretrekker gjerne å lese noe som utfordrer dem. Det aktiviserer dem mer, sier professor i nordisk litteratur, Åse Marie Ommundsen ved OsloMet.

Småbarn i Texas testet dyrebøker

Forsker Margaret Shavlik ved Vanderbilt University i Tennessee ville finne om barns umettelige appetitt på fakta også kan døyves i form av hverdagslige aktiviteter, som lesing av bøker.

De fleste tidligere studier på området har vært gjort i forskningslaboratorier. Shavlik ville lage en mer realistisk studie, og skaffet 48 barn mellom 3 og 4 år fra Austin, Texas.

En frivillig voksen leste fra to ulike bildebøker for hvert av barna. Bøkene hadde ulik detaljrikdom, og var skrevet av samme forfatter.

Begge bøkene handlet om dyr, fordi dette temaet går igjen i mange barnebøker.

Foretrakk bøker som gikk i dybden

Den ene boken, «Størst, sterkest, raskest», beskrev dyrene og atferden deres bare litt overflatisk. Mens den andre: «Hva gjør du når noe vil spise deg», var mer spekket med fakta om hvorfor dyrene oppfører seg som de gjør.

Den siste boken omhandlet egenskaper hos alt fra slanger og humler til gullfisk og snegler.

Underveis i lesestunden virket det som om barna var omtrent like interessert og entusiastisk, uansett hvilken bok den voksne leste for dem.

Men da barna ble spurt om hvilken bok de likte best, svarte de fleste at de foretrakk faktaboken.

- Vi tror dette kommer av barnas vitebegjær etter å skjønne hvordan verden henger sammen, sier Shavlik.

Å lese høyt for barna er første steg inn til lesingens verden. Å velge bøker som barna foretrekker, kan motivere dem til å ville lære å lese selv.

Hun mener det å finne bøker som svarer på barnas vitebegjær kan hjelpe foreldre og lærere til å vekke leselysten hos barn.

- Må være utfordrende nok

Åse Marie Ommundsen er professor i nordisk litteratur ved OsloMet, og forsker selv på hvilke bøker som engasjerer barn og ungdom.

- Denne studien viser at selv så små barn foretrekker bøker som ikke er for enkle, sier hun til forskning.no.

Hun leder et stort internasjonalt prosjekt hvor de forsker på hvordan utfordrende bildebøker engasjerer lesere, helt fra barnehagealder,barneskole, ungdomsskole og til videregående skole. Også voksne nyankomne flyktninger er med i studien.

- Dette stemmer med våre funn, ved at vi ser at bildebøker som er kognitivt utfordrende, engasjerer barn og unge mer enn veldig enkle bøker der alt er tydelig.

Hvis boken utfordrer leserne til å tenke og fylle ut selv, blir de mer aktivisert, sier Ommundsen, som også jobber med videreutdanning for lærere.

Viktig å finne nøkkelen for hvert enkelt barn

- Lesing er avgjørende for generell læring senere i livet. Derfor er det viktig å finne bøkene som vekker barnas leselyst, og får dem til å lese frivillig, sier Ommundsen.

Dette er viktig å forske på, særlig for gutter som vi vet leser mindre enn jenter. Hva som treffer, kan variere fra barn til barn, understreker hun.

- Å finne bøker som appellerer til hvert enkelt barn, kan være nøkkelen til leselyst og videre læring, sier Ommundsen.

Ingen, selv ikke voksne, orker å lese bøker som ikke interesserer oss eller utfordrer oss, understreker hun.

Referanse:

M. Shavlik mf: Children’s Preference for Causal Information in Storybooks. Frontiers in Psychology, 15. april 2020. | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00666

Powered by Labrador CMS