Anja Bredal publiserte i fjor høst artikkelen «Vold eller foreldrekonflikt?», basert på forskningsmateriale i et pågående prosjekt om vold.
Anja Bredal publiserte i fjor høst artikkelen «Vold eller foreldrekonflikt?», basert på forskningsmateriale i et pågående prosjekt om vold.

Saksbehandlere i barnevernet ignorerte vold mot mor

Hjelpeapparatet stiller opp og hjelper kvinner som utsettes for vold, men ikke i like stor grad ved samlivsbrudd med både barn og vold involvert, ifølge en studie.

Flere kvinner i en norsk voldsstudie sier saksbehandlere i barnevernet ignorerte deres varsel om vold fra barnefaren. I stedet fikk volden mot mor merkelappen «foreldrekonflikt», ifølge forsker Anja Bredal. Til Kjønnsforskning.no sier hun at voldelige menn som ønsker delt omsorg for barn, kan utnytte samfunnets forventning og ideal om at far skal være involvert i barnas liv.

Bredal jobber på forskningsinstituttet Nova på Oslo Met. Hun publiserte i fjor høst artikkelen «Vold eller foreldrekonflikt?», basert på forskningsmateriale i et pågående prosjekt om vold.

Forskjell på uenighet og vold

I intervjuer med 40 kvinner kom det fram at flere opplevde at saksbehandleren i barnevernet kalte deres forklaringer om volden de var utsatt for, «påstander i en pågående konflikt» mellom foreldrene. Volden ble ikke sett som direkte relevant i vurderingen av barnets situasjon.

Bredal sier barnevernet må skille mellom par som rett og slett bare er svært uenige – i regelrett konflikt med hverandre – og parrelasjoner der vold har ført til maktubalanse.

Kritisk voldspsykolog

Psykolog Ingunn Rangul Askeland ved Alternativ til vold er også kritisk til bruken av konflikt som begrep når man skal beskrive voldelige relasjoner.

– Det man ofte ser i barnefordelingssaker, er at med en gang man ser på det som en foreldrekonflikt, så vandrer voldsperspektivet ut av døren, sier hun.

I 2020 bor 43 prosent av skilsmissebarn hos begge foreldrene. Det er bred enighet om at likestilt foreldreskap er et gode for både barn og likestilling og en forventning om at foreldre skal samarbeide om omsorgen etter et brudd.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS