I Norge får alle barn opp til 5 år tilbud om regelmessig oppfølging på helsestasjon. Vekstkurver og retningslinjer brukes som et hjelpemiddel til å vurdere barnas vekst, men medfører også at ellers friske barn kan få unødvendig oppfølging.
I Norge får alle barn opp til 5 år tilbud om regelmessig oppfølging på helsestasjon. Vekstkurver og retningslinjer brukes som et hjelpemiddel til å vurdere barnas vekst, men medfører også at ellers friske barn kan få unødvendig oppfølging.

Strengt norsk regelverk sykeliggjør friske barn

Dagens retningslinjer for veiing og måling av småbarn på helsestasjoner kan medføre at to av fem friske barn får unødvendig oppfølging.

Forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Folkehelseinstituttet (FHI) har sett på data fra nær 2000 friske barn og hvordan disse kommer ut i henhold til retningslinjene for oppfølging av høyde, vekt og hodeomkrets.

Det er første gang det norske systemet for veiing, måling og kategorisering av barn fra 0 til 5 år analyseres, ved bruk av data fra «Vekststudien i Bergen»

– Vi så at mange barn, grunnet retningslinjene, vil risikere å få unødvendig oppfølging, sier doktorgradsstipendiat og hovedforfatter Melissa Rajini Balthasar til NTB.

Forskerne påpeker at for strenge retningslinjer kan være med på å sykeliggjøre friske barn, føre til bekymringer hos foreldre og skape unødvendig ekstraarbeid for helsepersonell.

Det norske systemet med vekstdiagrammer for høyde, hodeomkrets og vekt er mye brukt, men retningslinjene for analyse kan medføre unødvendige oppfølginer og i verste fall sykeliggjøre friske barn.
Det norske systemet med vekstdiagrammer for høyde, hodeomkrets og vekt er mye brukt, men retningslinjene for analyse kan medføre unødvendige oppfølginer og i verste fall sykeliggjøre friske barn.

Fungerer for vekt

– Når det gjaldt retningslinjene for å følge opp overvekt eller for lav vekt, syns vi de fungerer bra. Men da vi så på lengde og hodeomkrets, syns vi det ble litt mange av barna som ble kategorisert med behov for oppfølging, sier Balthasar.

Dagens regler vil medføre at to av fem barn blir vurdert til å ha behov for videre oppfølging på grunn av lav høyde. Ett av tre barn vil utløse oppfølging på grunn av økning i hodeomkrets.

Funnene er nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

Justerer regelverk

Forskernes funn belyser behov for justering av retningslinjene, særlig kriteriene for kryssing av linjer på vekstkurven for høyde og hodeomkrets.

Dette er også første gang man i Norge har sett på hvor vanlig det er at friske barn krysser fra en linje til en annen på vekstkurven.

– Barn vokser i rykk og napp. Hos barn er det faktisk veldig vanlig å krysse over disse linjene de to-tre første leveårene. Her ser vi at retningslinjer som medfører ekstra kontroll, er litt strenge og kanskje kan justeres noe, sier Balthasar.

Hun legger til at retningslinjene regelmessig oppdateres.

– Man må uansett alltid se barnets utvikling og målinger i sammenheng med kliniske funn og det genetiske potensialet. Foreldrenes høyde og hodeomkrets må være en del av en helhetlig vurdering.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS