16 prosent av norske fødsler skjer med keisersnitt, som gjør at de nyfødte kan gå glipp av viktige bakterier.

Fedre spiller en avgjørende rolle for spedbarns tarmhelse

Det er ikke bare moren som påvirker barnets tarmbakterier og dermed også helse. Faren og andre familiemedlemmer overfører også viktige bakterier til barnet, viser en ny studie.

I mange år har helsepersonell og fagfolk fortalt hvor viktig det er at barn kommer i kontakt med morens bakterier rett etter fødselen.

Bakteriene påvirker nemlig barnets egen sammensetning av bakterier i tarmen, som flere undersøkelser har dokumentert, er avgjørende for barnets helse.

Men i en ny studie, publisert i forskningstidsskriftet Cell Host & Microbe, viser et team av internasjonale forskere at barn også blir påvirket av sine fedres bakterier. 

Studiens analyser av spedbarns tarmbakterier fra barnets fødsel til ett-årsalderen viser nemlig at fedre faktisk ser ut til å yte et lite, men viktig, bidrag til en nyfødt babys tarmmikrobiom.

Mikrobiom er alle de bakterier, virus og sopp som lever i kroppene våre, og som skal leve der.

Ifølge forskerne bak studien, understreker resultatene betydningen av  at far og barn har fysisk og sosial kontakt etter fødselen. Men også kontakt med andre familiemedlemmer som også overfører bakterier til barnet.

Metoden: Slik har forskerne gjort

Ved hjelp av DNA-teknologi og bioinformatikk analyserte forskerne tarmbakterier i avføringen fra 73 spedbarn, hvorav 21 ble født ved keisersnitt, og 52 ble født vaginalt.

De innsamlede prøvene fra babyer, da de var tre uker, tre måneder og ett år gamle og sammenlignet dem med bakterier i avføringsprøver tatt fra både mor og far.

Resultater:

Mange bakterier funnet i babyer gjennom deres første leveår stammer fra faren fremfor moren. Blant annet bakteriestammer fra gruppen bifidobakterier, bakterier som hjelper med fordøyelsen av morsmelk.

– Det er overraskende og interessant, fordi man tidligere har antatt at bifidobakterier primært kommer fra moren, forteller Martin Frederik Laursen.

Kan være spesielt viktig for noen barn

Farens bidrag har ikke vært kjent tidligere. Derfor er det interessant at det nå ser ut til at også farens bakterier kan påvirke hvordan sammensetningen av bakterier i spedbarnets tarm blir. Det mener Oluf Borbye Pedersen. 

Han er professor i molekylær metabolisme og forskningsleder ved Herlev-Gentofte Hospital og Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns universitet.

– Nærhet med faren synes å ha stor betydning for koloniseringen av barnets tarm. Og det kan tenkes å være spesielt viktig for barn født ved keisersnitt, sier Oluf Borbye Pedersen.

Han henviser til at barn født ved keisersnitt ikke får overført mikrober naturlig fra moren, som de gjør ved en vaginal fødsel.

Også Martin Frederik Laursen er positiv til studien. Han er lektor ved forskergruppen for tarmbakterier og helse ved Danmarks tekniske universitet. 

Han er glad for faren nå får en mer fremtredende rolle i dette spørsmålet.

– Det er nytt at vi nå har fått faren i fokus. For det ser ut til at det foregår en overføring fra faren, eller i hvert fall at far og barn deler bakterier. Det har ikke blitt belyst før, sier han.

En femtedel fødes ved keisersnitt

Vårt mikrobiom i tarmen, som består av milliarder av bakterier, virus og sopp, spiller en nøkkelrolle i vår daglige helse. Mikrobiomet er kjent for å bidra til å regulere immunsystem, hjernefunksjon, fordøyelse og stoffskifte.

Derfor er det også viktig å undersøke hvordan babyer født ved keisersnitt kan få overført de viktige bakteriene til tarmen. Det er fordi dette ikke nødvendigvis skjer av seg selv ved fødselen.

I Norge skjer omtrent 16 prosent av fødslene ved keisersnitt. Disse babyene kan ha behov for å få tilført bakterier og andre mikrober fra både mor og far for å sikre at de har sunne tarmbakterier.

– Den første og kanskje beste bursdagsgaven et menneske noensinne får, er gaven av bakterier, virus og sopp fra sin mors underliv og tarm, sier Oluf Borbye Pedersen.

En gave som barn født ved keisersnitt dessverre går glipp av. De får nemlig ikke overført mikrober naturlig fra moren, som de gjør ved en vaginal fødsel.

– Faktisk viser det seg at det å være født ved keisersnitt, sammenlignet med det å være født naturlig, er koblet til en økt forekomst av flere alvorlige sykdommer i barne- og ungdomsårene, sier Pedersen. 

Ingen markant risiko

Han viser blant annet til kronisk tarmbetennelse, allergiske sykdommer eller revmatiske sykdommer.

– Disse observasjonene knyttes til at barnet ved en vaginal fødsel med ansiktet vendt mot sin mors endetarm ikke bare svelger sin mors vaginale bakterier og andre mikrober, men også bakterier, virus og sopp fra hennes endetarm.

Overlege  og professor Christian Lodberg Hvas innvender at det er viktig å understreke at den økte risikoen for sykdommer ved keisersnitt ikke er spesielt høy. Den er på rundt ti prosent, og den kan bare påvises i store undersøkelser av befolkningen. Sannsynligheten for at det går helt fint folk født med keisersnitt er høy. 

– Det er altså ikke en markant risiko i den enkelte situasjon, sier Hvas, som er overlege ved avdelingen for lever-, mage- og tarmsykdommer ved Aarhus Universitetshospital. Han er også klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Bakteriene er avgjørende

Mikrobene som moren overfører er viktig for flere ting. De hjelper til at utvikle immunsystemet, men også at den nyfødte kan fordøye og dra full nytte av morsmelken.

Det har tidligere blitt utført små pilotundersøkelser hvor barn født ved keisersnitt, har fått tilført bakterier, sopp og virus fra morens underliv. Det kalles vaginal såing. Det har vist seg å kunne påvirke sammensetningen av spedbarnets bakterier i tarmen.

Og nettopp derfor spurte Oluf Borbye Pedersen også foreldrene og selvfølgelig også operasjonsteamet til ett av sine syv barnebarn, som ble født ved keisersnitt, om lov til å tilføre gutten mikrober. Morens mikrober ble gitt umiddelbart etter operasjonen. Det forteller han om i Danmarks Radios podcast En ode til tarmen.

Resultatene av den nye studien om fedres rolle i deres barns tarmbakterier understreker betydningen av den nære personlige kontakten med begge foreldres bakterier og andre mikrober, som finnes overalt på og i deres kropper, når et spedbarns tarmmikrobiom bygges opp, mener han.

– Resultatene samsvarer med funn i tidligere publiserte vitenskapelige prosjekter som viser at også den nære kontakten med søsken og kjæledyr har betydning for oppbyggingen av et rikt, mangfoldig og biologisk kompetent tarmmikrobiom. Det vil gjennom hele livet ha stor betydning for menneskets immunsystem, hjernefunksjon, fordøyelse og stoffskifte, sier Pedersen.  

© Videnskab.dk. Oversatt av Aksel Kjær Vidnes for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny helseforskning:

Powered by Labrador CMS