Den superresistente tarmbakterien KPB er nå på sterk fremmarsj i Nord-Italia, og kan smitte gjennom kald mat. Varm mat er trygg. (Foto: NTB/Scanpix/Reuters Creative)

Utbrudd av super-resistente bakterier i Italia

Skal du til Italia eller Hellas i sommer er du mer utsatt for resistente bakterier nå enn før. Risikoen er størst på sykehus. Folkehelseinstituttet advarer mot planlagt behandling i andre land som du kan få hjemme. – Følg vanlige hygieniske regler, sier forsker.

Det europeiske smitteverninstituttet ECDC varsler nå om et regionalt utbrudd i Italia av bakterier som er spesielt resistente mot antibiotika. Det melder Folkehelseinstituttet, FHI, på sine nettsider.

Helsepersonell i andre EU/EØS-land blir oppfordret til å spørre pasienter som innlegges på sykehus om hvor de har vært ute og reist det siste året.

Hvis du har vært innlagt på sykehus i andre europeiske land med stor forekomst av resistente bakterier, risikerer du å bli lagt på isolat, dersom prøver viser at du har slike bakterier.

Dette rådet er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger til norske helseinstitusjoner tidligere.

Spredning av superresistent bakterie

- I nesten alle middelhavslandene og Øst-Europa ser vi en høy og raskt økende forekomst av resistente bakterier, sier forsker Petter Elstrøm.

Bakgrunnen er at det for tiden er spredning av en spesielt motstandsdyktig bakterie i Italia. Det er meldt om 350 tilfeller ved syv sykehus det siste halve året. Av disse hadde 50 pasienter alvorlige infeksjoner.

Utbruddet er i Toscana og forverrer en allerede høy forekomst av resistente bakterier i Italia.

Likevel fraråder ikke FHI nordmenn fra å reise til Italia eller andre land med høy forekomst av resistente bakterier.

- Det er fra før av minst like ille i Hellas, sier forsker Petter Elstrøm i Folkehelseinstituttet til forskning.no. Han jobber ved avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging.

Også i andre land i Europa har det vært flere utbrudd av samme bakterie.

- I nesten alle middelhavslandene og Øst-Europa ser vi en høy og raskt økende forekomst av disse og andre resistente bakterier, som MRSA (resistente gule stafylokokker), sier Elstrøm.

Tåler nesten alle typer av antibiotika

Det er karbapenemase-produserende bakterier (KPB) dette varselet gjelder. I utgangspunktet tåler denne bakterien de fleste vanligste typene av antibiotika.

I tillegg har den utviklet et enzym for å beskytte seg – karbapenemase – som angriper den formen for antibiotika som brukes når andre typer ikke virker.

Varselet er rettet mot helsemyndigheter i andre EU/EØS-land slik at de skal være observante overfor pasienter som blir innlagt.

- Dette er en tarmbakterie som i utgangspunktet ikke er spesielt farlig eller som sjelden gir sykdom hos friske personer, understreker Elstrøm.

Kan smitte gjennom mat

Bakterien smitter først og fremst gjennom kontakt mellom mennesker, men kan smitte via mat. Vanligvis skjer det gjennom mat som ikke er varmebehandlet, som kalde salater, frukt og grønnsaker som ikke er skrellet.

Bakterien er sjelden noe problem unntatt hvis du blir syk og må ha antibiotika, men kan gi alvorlige infeksjoner hos pasienter på sykehus. Det er bare når bakteriene gir infeksjoner som må behandles at resistensen mot antibiotika blir et problem.

- Mange blir smittet uten at bakteriene gir sykdom, og de resistente bakteriene forsvinner igjen etter en stund, sier Elstrøm.

Mest utsatt på sykehus

Bakterien er først og fremst et problem på sykehus. Risikoen for å bli smittet er størst ved innleggelse på sykehus, hvor smitte spres mellom personale og pasient og fra sykehusutstyr.

Likevel må du ikke være redd for å oppsøke helsehjelp om du trenger det mens du er ute på reise, understreker Elstrøm.

- Dette varselet er mest aktuelt for pasienter som legges inn på sykehus i Norge, etter å ha vært behandlet av helsevesenet i andre europeiske land, forklarer han.

Folkehelseinstituttet fraråder nordmenn å planlegge behandling i land med høy forekomst av slike bakterier, når tilsvarende behandling kan gis i Norge.

Bør informere lege og sykehus

Om du får en infeksjon når du kommer hjem, bør du informere legen om hvor du har vært og at infeksjonen kan skyldes resistente bakterier.

- Det er viktig slik at legen og eventuelt sykehuspersonell kan målrette behandlingen og smitteverntiltak best mulig, sier Elstrøm.

Dette er spesielt viktig dersom du har vært behandlet på sykehus i utlandet, fått tannbehandling eller har hatt annen kontakt med helsetjenester på reise.

Det vil da bli tatt prøver av deg, og om du har antibiotikaresistente bakterier kan du havne i isolat for å hindre spredning til andre pasienter.

Skyldes overbehandling og dårlig smittevern

Årsaken til oppblomstringen av KPB-bakterien, er for lite restriktiv bruk av antibiotika og for dårlig smittevern.

- I flere land i og utenfor Europa er det dårlig smittevern og dårlig registrering av slike multiresistente bakterier, sier Elstrøm.

For å unngå smitte, er generelle tiltak som god håndhygiene og kjøkkenhygiene viktig.

- Det forebygger at du blir smittet under reise og ferie i utlandet, understreker Petter Elstrøm.

Folkehelseinstituttet har reiseråd på sine nettsider om hvordan du kan forebygge infeksjoner på reise. Der finner du også mer om hvordan du kan unngå resistente bakterier.

Powered by Labrador CMS