Forskere oppdaget at ulike kreftsvulster inneholdt bestemte sopparter. Svulster i tarmen hadde for eksempel ofte celler av soppen Candida. Pasienter med mye Candida i svulsten fikk oftere spredning og dårligere sjanser for overlevelse.

Forskere fant sopp i kreftsvulster

Sammensetningen av sopp i svulsten så ut til å henge sammen med hvordan sykdommen utviklet seg.

I 2020 kom et team av forskere med en oppsiktsvekkende studie:

De hadde undersøkt ulike typer kreftsvulster og funnet et yrende bakterieliv, både i svulsten og inne i selve kreftcellene.

Nå kommer både dette forskerteamet og en annen gruppe med en ny overraskelse.

Svulstene er ikke bare oppholdssted for bakterier. De inneholder også sopp.

Alle krefttypene som ble undersøkt inneholdt ulike typer sopp. Og ikke nok med det. Mengden og hvilken soppart det var snakk om, hang sammen med hvordan det gikk med pasienten etter hvert.

Likevel advarer forskere: Vi vet ikke hva dette betyr. Ingen av studiene kan fortelle om soppen i seg selv påvirker svulsten eller om den bare befinner seg der.

Fant sopp i alle typer kreft

Det var Ravid Straussman ved Weizmann Institute of Science i Israel og hans kollegaer som tidligere fant bakterier i svulster.

Nå har denne forskergruppen brukt samme teknikk for å lete etter sopp.

De tok for seg over 17.000 prøver av vev og blod som tidligere var samlet inn fra pasienter med 35 ulike typer kreft. Så kartla forskerne hvilke DNA-sekvenser som fantes i prøvene.

Det viste seg altså at mange av dem inneholdt DNA fra sopp. Det samme gjaldt ikke for prøver av normalt vev ved siden av svulsten.

Ikke alle prøvene hadde spor av sopp, og det var generelt få soppceller i forhold til antallet kreftceller. Men det ble funnet sopp i alle de 35 krefttypene.

I mange tilfeller så det ut til at soppen befant seg inne i kreftceller og immunceller.

De ulike kreftformene hadde bestemte kombinasjoner av sopp knyttet til seg. Forskerne fant også en sammenheng mellom sammensetningen av sopparter og hvor godt immunterapi virket og hvor lenge pasienten overlevde.

Sopp i tarmkreft, lungekreft og brystkreft

Samtidig har altså et forskerteam ved Weill Cornell Medicine in New York også lett etter sopp. De undersøkte prøver fra pasienter med tarmkreft, lungekreft og brystkreft.

Resultatene deres ligner funnene til Straussman.

Også denne studien viste at det fantes soppceller inne i kreftsvulstene, og at de ulike kreftformene hadde forskjellige kombinasjoner av sopparter.

I lungekreft fant forskerne for eksempel ofte soppen Blastomyces, mens brystkreft oftere hadde soppen Malassezia.

Tarmkreft var knyttet til Candida. Her så forskerne også en sammenheng mellom mye Candida og mer kreftspredning og dårligere overlevelse.

– Overbevisende dokumentasjon

De to undersøkelsene har fått oppmerksomhet i utenlandske medier. Flere forskere som ikke har vært med på studiene, har kommentert resultatene.

– Dette vil endre måten vi tenker, uttalte mikrobiolog Deepak Saxena ved New York University til New York Times.

Men flere kommentatorer maner til forsiktighet i tolkningen av funnene.

– Studiene gir temmelig overbevisende dokumentasjon for at det kan finnes sopp inne i svulster, sier Ami Bhatt fra Stanford University til Stat News.

Men foreløpig har vi bare så vidt skrapet i overflata. Vi aner ikke hva soppene gjør der.

– Er de levende eller ikke? Og hvis vi antar at de virkelig er der, hvorfor er de det? Og hvordan kom de dit? spør Bhatt, som selv kan tenke seg flere mulige mekanismer.

Kanskje har soppen bare fått en mulighet for å vokse i svulsten, fordi kreften svekker immunforsvaret som vanligvis ville tatt knekken på soppceller?

Eller kanskje immunceller spiste soppen et annet sted i kroppen og tilfeldigvis tok den med seg inn i svulsten etterpå?

Vet ikke om soppen påvirker kreften

Det alle lurer på, er så klart om soppen spiller en rolle i selve kreftutviklingen.

Påvirker den risikoen for at kreft skal oppstå eller hvordan svulsten vokser og utvikler seg? Og har den noe å si for hvor godt ulike former for behandling virker?

Men her har vi ingen sikre svar.

– Man vet rett og slett ikke på dette tidspunktet, sier mikrobiolog Jessica Galloway-Peña fra Texas A&M University til New York Times.

Et annet interessant spørsmål er hvordan soppen samspiller med bakteriene som også finnes inne i svulstene.

Så langt ser det ut som om de oppfører seg stikk motsatt av normalt. Til vanlig vil sopp og bakterier konkurrere om plassen når de befinner seg samme sted. Men i kreftsvulstene ser det ut som om de oppholder seg side om side.

Er det noe ved miljøet i svulsten som gjør dette mulig?

Mulig medisin

Det blir viktig å finne ut mer om hvordan dette økosystemet av mikroorganismer fungerer.

For i beste fall kan slik kunnskap hjelpe framtidas leger med å både oppdage og behandle kreft.

Forskerne bak de to studiene lurer for eksempel på om det går an å lete etter visse kombinasjoner av bakterie- og sopp-DNA i blodprøver, for å oppdage skjulte svulster.

Og dersom det skulle vise seg at mikroorganismene spiller en aktiv rolle i utviklingen av kreft, er det kanskje mulig å forandre forløpet ved å påvirke dem.

En annen mulighet er at sopp i svulstene kan påvirke hvor godt kreftmedisinene virker. Tidligere studier har vist at bakterier kan ha innvirkning på kreftbehandling.

Hvis det samme gjelder sopp, kan vi kanskje gjøre medisinene mer effektive ved å påvirke soppen.

Referanse:

Lian Narunsky-Haziza, m. fl, Pan-cancer analyses reveal cancer-type-specific fungal ecologies and bacteriome interactions, Cell, September 2022.

Anders B. Dohlman, m. fl., A pan-cancer mycobiome analysis reveals fungal involvement in gastrointestinal and lung tumors, Cell, September 2022. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS