Bakgrunn: Kvantefysisk abrakadabra

Skjønner du ikke kvantefysikk? Da er du i selskap med dem som hevder at kvantefysikken forklarer at vann kan "huske" informasjon, at energi kan hentes rett ut av lufta eller at du kan helbrede deg selv med kvantehealing. Fysikeren Gaute Einevoll mener det er viktig å ta til motmæle mot dem som bruker "kvantefysikk" som trylleord.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den moderne fysikken har gitt oss en rekke imponerende oppfinnelser som datamaskiner og mobiltelefoner, men de færreste kjenner til teoriene som ligger bak. Dette har ikke gått hus forbi i deler av alternativbevegelsen.

Det har vokst fram en hel industri med bøker og artikler der det snakkes om “paradigmeskifter” og “nye verdensbilder”, og det gjerne brukes begreper hentet fra fysikken: “Energier”, “vibrasjoner”, “frekvenser”, “felter”. “Kvartskrystaller er piezoelektriske”, forteller en norsk krystallbolleterapeut oss på sin hjemmeside. “To spesialister i kvantefysikk og organisk kjemi, forklarer hvorfor mikrodoser i homøopati virker,” lover en bok. Andre snakker om “nullpunktsenergi” som en nærmest uuttømmelig energikilde.

Kvantemystikk

Spesielt brukes begreper fra kvantefysikken flittig. I alternative miljøer tas teorien for eksempel til inntekt for et holistisk verdenssyn eller for at objektivitet ikke lenger er mulig og alle meninger derfor er like mye verdt.

"Homeopatisk medisin. Kan kvantefysikken få dem til å virke?"

Ikke minst er moderne fysikk et godt salgsargument. Et kroneksempel er det norske produktet Kvantestjernen, som ved hjelp av kvantebiologi skal få til alt fra å “rense og energenisere smykkesteiner og krystaller” til å optimere “livsenergien og vitaliteten i mat og vann”.

- Men er dette noe stort problem, da? Folk flest har vel vett nok til å forstå at denne kvantemystikken er tullball?

- Mange er vel skeptiske, men en del biter åpenbart på. Nå er jo retten til å mene rare ting en av de viktigste rettighetene man har i et samfunn, og så lenge det ikke griper for mye om seg så er det kanskje greit, understreker Gaute Einevoll.

Offentlig mystikk

Einevoll er professor i fysikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og er talsmann for Fysikkåret 2005.

- Men det blir et problem når dette for eksempel kommer inn i offentlige rapporter og presenteres for beslutningstagerne i samfunnet.

Einevoll legger en Norsk offentlig utredning (NOU) fra 1998 om alternativ medisin på bordet, og leser fra kapittel fem. Kapitlet handler om homøopati, en behandlingsform som er sterkt imøtegått av fysikerne fordi medisinenes fortynning i følge fysikkens lover tilsier at de ikke kan ha noen virkning (SE EGEN FAKTABOKS). Likevel tas kvantefysikken til inntekt for at homøopatien skal fungere gjennom formuleringer som “ideen om kollektive fenomen og samhørighet er vokst frem i kjølvannet av kvantefysikken” og “i kvantefysikken er samhørighet mellom atomene et sentralt begrep.”

“Vitenskapelig”

"Krystaller: Pene å se på, men kan de gjøre deg frisk?"

- Det er klart at det å bruke begrepet “kvantefysikken” får dette til å høres vitenskapelig og riktig ut. I tillegg gis det inntrykk av at denne teorien kan forklare det uforklarlige med homøopatien, det at du kan ha en helbredende virkning selv om det ikke er et eneste molekyl av virkestoffet igjen i medisinen. Men kvantefysikkens teorier gjør ikke dette noe mindre usannsynlig, understreker Einevoll.

- Mange henter begreper fra fysikken, og prøver å utnytte den troverdigheten vitenskapen og fysikken har for å gi argumentene sine større tyngde. Dels bruker de nye begreper som høres ut som fysikk. Dels bruker de virkelige fysikkbegreper, men på en måte som virker manipulerende. Begreper og utsagn kan være tatt ut av sin sammenheng, brukt feil eller være riktige men likevel irrelevante for saken det angår. Siden de nok er klar over at mottagerne ikke har mulighet til å etterprøve påstandene deres, kan de slippe unna med det. Det dreier seg ikke om argumentets egentlige verdi, men om hva tilhørerne oppfatter.

Einevoll sammenligner situasjonen med Ludvig Holbergs Erasmus Montanus, der landsbyboerne blir imponert av hovedpersonens tulle-latin.

Offentlig legitimering

Så hvorfor er dette så viktig å motarbeide?

- Det er jo viktig at folk har best mulig informasjon når de bestemmer seg for hva de skal bruke pengene og tiden sin på. Enda viktigere er det at i alle fall politikerne våre har skikkelig informasjon når de bestemmer hvordan de offentlige ressurser skal brukes. Norske politikere har nettopp vedtatt å gi homøopati momsfritak, og Høgskolen i Molde er i ferd med å sette i gang bachelorstudier i homøopati. Jeg vet ikke helt hvilke vurderinger som ligger til grunn, men hvis de tror at det er stor sannsynlighet for at medisinen i seg selv virker, så er de feilinformert. Kanskje noen av saksbehandlerne har blitt grepet litt av kvantemystikken?, spør Einevoll.

Han mener problemet stikker langt dypere enn mer eller mindre tvilsomme alternativterapier.

- Hvis rasjonaliteten og vitenskapelig tenkning, som egentlig bare er folkevett satt i system, mister fotfestet i samfunnet, så er vi i trøbbel. Vi trenger mer av dette, ikke mindre, for å løse våre egne problemer og ikke minst bidra til at verden blir et godt sted å leve for 10 milliarder mennesker.

Powered by Labrador CMS