Ukas art: Fjellrev – en kritisk truet hardhaus

Vårt mest truete pattedyr fjellreven er en høyfjellsspesialist som klarer seg godt i temperaturer ned mot 50 minusgrader. Men dette hjelper lite når det er et stadig varmere klima som truer.

Fjellreven, med det latinske navnet Vulpes lagopus. (Foto: Håvard Rønning/CC)
Fjellreven, med det latinske navnet Vulpes lagopus. (Foto: Håvard Rønning/CC)

Det er antatt at klimaendringer fører til mindre lemen i fjellet.

Lemen er fjellrevens viktigste byttedyr, og det er bare i år med mye gnagere at fjellreven får fram valper.

Varmere klima kan også bidra til at rødreven etablerer seg i fjellrevens leveområder i høyfjellet.

Dette forsterker trolig konkurransen om plass og mat mellom de to artene.

Reven finner ikke make

For 10 år siden var det trolig mindre enn 50 voksne fjellrever igjen i Norge.

Dette er så få individer at det er vanskelig for fjellrevene å treffe hverandre når de er ute for å finne seg en make.

Fjellrevvalper på Svalbard. (Foto: Håvard Rønning/CC)
Fjellrevvalper på Svalbard. (Foto: Håvard Rønning/CC)

Det lave antallet er derfor i seg selv en alvorlig trussel mot artens overlevelse i Norge.

Lite fjellrev i Norden

Fjellreven ble i Norsk rødliste for arter 2010 vurdert til å være kritisk truet.

Vurderingen er basert på at det er svært få fjellrever igjen i Norge, så vel som i Sverige og Finland.

Satt ut valper

De siste årene er det satt i gang tiltak for å redde fjellreven.

Det blir satt ut valper fra avlsprogrammet for fjellrev, det er satt opp fôrautomater i flere fjellområder og i enkelte områder blir det gjort uttak av rødrev.

Dette har gitt positive resultater, og fjellrevbestanden i Norge antas i dag å være mellom 120–150 voksne dyr.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS