Ukas art: Fjellrev – en kritisk truet hardhaus

Vårt mest truete pattedyr fjellreven er en høyfjellsspesialist som klarer seg godt i temperaturer ned mot 50 minusgrader. Men dette hjelper lite når det er et stadig varmere klima som truer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fjellreven, med det latinske navnet Vulpes lagopus. (Foto: Håvard Rønning/CC)
Fjellreven, med det latinske navnet Vulpes lagopus. (Foto: Håvard Rønning/CC)

Det er antatt at klimaendringer fører til mindre lemen i fjellet.

Lemen er fjellrevens viktigste byttedyr, og det er bare i år med mye gnagere at fjellreven får fram valper.

Varmere klima kan også bidra til at rødreven etablerer seg i fjellrevens leveområder i høyfjellet.

Dette forsterker trolig konkurransen om plass og mat mellom de to artene.

Reven finner ikke make

For 10 år siden var det trolig mindre enn 50 voksne fjellrever igjen i Norge.

Dette er så få individer at det er vanskelig for fjellrevene å treffe hverandre når de er ute for å finne seg en make.

Fjellrevvalper på Svalbard. (Foto: Håvard Rønning/CC)
Fjellrevvalper på Svalbard. (Foto: Håvard Rønning/CC)

Det lave antallet er derfor i seg selv en alvorlig trussel mot artens overlevelse i Norge.

Lite fjellrev i Norden

Fjellreven ble i Norsk rødliste for arter 2010 vurdert til å være kritisk truet.

Vurderingen er basert på at det er svært få fjellrever igjen i Norge, så vel som i Sverige og Finland.

Satt ut valper

De siste årene er det satt i gang tiltak for å redde fjellreven.

Det blir satt ut valper fra avlsprogrammet for fjellrev, det er satt opp fôrautomater i flere fjellområder og i enkelte områder blir det gjort uttak av rødrev.

Dette har gitt positive resultater, og fjellrevbestanden i Norge antas i dag å være mellom 120–150 voksne dyr.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS