Ukas art: Gullveps - gull verdt

Man kan vel si at gullvepsen  har utseende med seg. Og det ligger til familien, for de fleste artene i gullvepsfamilien skinner spektakulært vakkert i alle regnbuens farger.

Gullvepsen, eller Pseudospinolia neglecta. (Foto: Jacopo Werther/Wikimedia commens)
Gullvepsen, eller Pseudospinolia neglecta. (Foto: Jacopo Werther/Wikimedia commens)

Vakker er en ting, nyttig er noe annet. Denne arten pollinerer planter, og gjør dermed en verdifull jobb.

Gullvepsene er en familie i gruppen broddvepser, som også omfatter mer kjente arter som bier, humler, stikkeveps og maur.

De fleste av disse er pollinerende insekter med en nøkkelrolle i økosystemene og samfunnsøkonomisk betydning.

Legger egg i andres bol

Gullvepsene er parasitter, eller mer presist – de er kleptoparasitter.

Dette har gitt dem det engelske navnet «Cuckoo Wasps» - gjøkvepser. De legger eggene sine i bolet til andre arter bier og veps.

Der gjør gullvepslarvene rent bord, og spiser vertens egg, larver og også maten til vertens larver.

Komplisert økosystem

Vår art P. neglecta er parasitt på spesielle arter av murerveps i slekten Odynerus, som igjen forer larvene sine med snutebillelarver i slekten Hypera.

Dette er et godt eksempel på kompleksiteten i økosystemene, der ulike arter er direkte og indirekte avhengige av hverandre.

Før P. neglecta legger egg flyr den fra blomst til blomst og drikker nektar for å samle energi og næring. Samtidig pollinerer den plantene.

Sterkt truet

Dessverre har flere broddvepsarter hatt en sterk tilbakegang de siste årene. P. neglecta er bare funnet i Eidskog i Hedmark for over 20 år siden.

I Norsk rødliste for arter 2010 er den vurdert til å være sterkt truet, men kanskje har den allerede forsvunnet fra Norge da omfattende leting de siste årene har vært resultatløse.

Årsaken er trolig at verten, murervepsene, er i tilbakegang, og at dens viktigste habitat, kulturmark, er under sterkt press på grunn av beplantning og gjengroing.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS